UFO w roli ilustracji grzechu użycia magnokraftów jako broni masowego zniszczenia
(po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano: 2023/11/16
Najnowsze aktualizacje: #A1a, #D1 do #D1c i #360


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Tu po polsku:)

Militarne użycie magnokraftu

Militarne użycie magnokraftu w PDF

Źródłowa replika tej strony

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Tapanui

Napędy

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Teoria Życia z 2020 roku

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Millitary use of magnocraft

Millitary use of magnocraft in PDF

Source replika of this page

Magnocraft

Oscillatory chamber

Tapanui

Propulsions

Time vehicles

Immortality

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Theory of Life of 2020

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Торнадо

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pajak portfolio

Über mich

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

totalizm.pl

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

geocities.ws/immortality

gravity.ezyro.com

nirwana.hstn.me

(Stare i rzadko aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Każde urządzenie jakie zbudowane zostaje dla pokojowego użycia, przez moralnie niedojrzałych lub upadłych ludzi może zostać też nadużyte dla zasiewania zniszczenia i śmierci. Jako przykład rozważ samolot, który miał pokojowo służyć zbliżeniu pomiędzy ludźmi oraz współpracy i poznawaniu się nawzajem. Tymczasem został on też użyty aby zrzucać bomby atomowe, spowodować sproszkowanie budynków WTC, a nawet strzelać do ludzi - np. uciekinierów starających się oddalić od zagrożeń pola walki. Istnieje jeden rodzaj ogromnie zaawansowanego statku kosmicznego z napędem magnetycznym (mojego wynalazku), jakiego wersja czekająca na bliskie już zbudowanie na Ziemi nazywana jest Magnokraft. Ów statek pokojowo może wynieść ludzkość do gwiazd, otworzyć dla ludzi nieograniczone zasoby kosmosu, oraz umożliwić kontakty naszej cywilizacji z innymi rejonami wszechświata. Jeśli jednak znajdzie się on w rękach moralnie zdegenerowanych osob lub istot, np. dzisiejszych niedoskonałych ludzi postawionych w sytuacji opisanej na stronie o nazwie evil_pl.htm, wówczas ów gwiazdolot jest też w stanie dokonać ogromnych zniszczeń. Aby więc zilustrować i dać poznać ludziom, do czego może prowadzić zbudowanie mojego "magnokraftu" kiedy ludzkość NIE osiągnęła jeszcze wymaganego poziomu "moralności", przygotowałem wyjaśnienia zaprezentowane na niniejszej stronie. Jednocześnie na przykładzie owych wyjaśnień postaram się uświadomić prawdy o jakie wprost "rozbijamy sobie nosy" jednak uznania jakich uparcie odmawiamy.


* * *

Treść tej strony autoryzuje dr inż. Jan Pająk, czyli badacz, odkrywca i wynalazca Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii" - patrz strona http://worldcat.org/identities/), losy życiowe którego opisane są na jego autobiograficznej stronie o nazwie pajak_jan.htm. Z zawodu dr inż. Jan Pająk to nauczyciel akademicki, który uczył studentów i prowadził badania na 10 uczelniach świata gdzie wykładał całą gamę przedmiotów z aż dwóch odmiennych dyscyplin, tj. z dyscypliny Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn najpierw na swej rodzimej Politechnice Wrocławskiej, potem zaś na uniwersytetach w Nowej Zelandii (Canterbury), Malezji (Kuala Lumpur) i Borneo (Kuching), a także z dyscypliny Inżynierii Softwarowej oraz Języków Programowania na czterech uczelniach Nowej Zelandii (tj. na: Invercargill College, Dunedin University, Timaru Polytechnic i Wellington Institute of Technology) oraz na uniwersytetach z Cypru (Famagusta) i Korei Południowej (Suwon). Na aż czterech z tych uczelni (tj. na uniwersytetach z Cypru, Malezji, Borneo i Korei) był zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. W początkowej części 21 wieku dr inż. Jan Pająk tym wyróżnił się też z grona nadal żyjących wówczas odkrywców i wynalazców oraz jednocześnie obywateli Polski lub/i Nowej Zelandii, że stał się najszerzej z nich znanym wtedy w świecie, najróżnorodniej interpretowanym, a ponadto najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach jakoby prywatnego "hobby" naukowego wymuszanego oficjalną dezaprobatą badanych przez niego obszarów wiedzy, oraz na przekór iż wyniki jego badań stanowią jedną ze skrycie najzacieklej obecnie na świecie blokowanej, ukrywanej, obrzydzanej i zwalczanej "zakazanej wiedzy i prawdy". Aby dać tu jakieś pojęcie ile trudu, środków i ekspertyzy ktoś niewypowiedzianie potężny i wrogi ludzkości wkłada aby skrycie wyszydzać wyniki badań autora tej strony (zaś na wypadek iż kiedyś powód tego wyszydzana może jednak się wydać, tak jak obiecuje to Biblia w wersecie 10:26 z "Mateusza", bardzo fachowo wkłada także w szydzenie legalnie dziś NIE zabraniane) - oglądnij około półgodzinne wideo Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album treść jakiego wyjaśniają prawdy opisywane m.in. w punktach #A5 i #I4 strony totalizm_pl.htm, poczym porównaj treść tego widea np. z obiektywnie raportującym filmem Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka. Porównanie bowiem obu tych wideów potwierdzi iż właśnie przeglądasz stronę jednego z najbardziej kosztownie prześladowanych, wyszydzanych i blokowanych naukowców ludzkości i Polski, który pechowo dla siebie naraził się tym jakiejś potężnej mocy iż odkrył to co wyjaśnił w {10} do {12} z punktu #H2 strony o nazwie biblia.htm i we wpisie #354 do blogów totalizmu, zaś empirycznie potwierdził np. w #K1 do #K4 strony petone_pl.htm i we wpisach #347 oraz #355 do blogów totalizmu. To dlatego od zmyślnych sabotaży NIE są w stanie uchronić się nawet jego strony z ulubionymi piosenkami, które jednych dni działają, innych zaś dni pokazują tylko komunikaty "wideo niedostępne". Choć bowiem uruchamiane tymi stronami piosenki istnieją i są dostępne w YouTube.com, programy w youtube.com jakie udostępniają te piosenki są przez jakąś "moc zła" powtarzalnie psute lub przeprogramowywane na ich nieudostępnianie wybranym osobom - tak jak to dokumentuje przeglądnięcie jego "playlist" uruchamianych ze strony o nazwie p_l.htm lub ze strony o nazwie p_.htm. Tylko krótkie zilustrowanie i streszczenie najważniejszych z odkryć, wynalazków i naukowo niepodważalnych dowodów formalnych dra inż. Jana Pająk wymagało przygotowania aż szeregu półgodzinnych filmów nauczających udostępnianych za darmo w internecie albo w trzech językach, tj. polskim, angielskim i niemieckim - przykładowo: filmu "Dr Jan Pająk portfolio" polskojęzyczną wersję którego można oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM i filmu "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI; czy angielskojęzycznego i niemieckojęzycznego 4-minutowego filmu "How big is the Magnocraft" upowszechnianego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c; albo też filmów udostępnianych z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim (niestety, od połowy 2022 roku często przez kogoś sekretnie blokowanymi) - przykładowo: filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E, czy filmu "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (odnotuj, że owe napisy w języku angielskim, jeśli NIE są dla danego obszaru lub osoby blokowane, wówczas mogą być "włączane" lub "wyłączane" na życzenie klikaniem na ikonkę "cc", tj. "subtitles/closed captions", z dolnej-prawej części danego filmu). Niestety, dotychczasowe efekty przełomowych wyników jego badań stanowią ilustrację jak doskonale dzisiejszą sytuację z prawdą, wiedzą i "oficjalną nauką ateistyczną" odzwierciedla mądrość życiowa wersetów Biblii z Mateusza 13:57, Łukasza 4:24 i Jana 4:44, a także mądrość ludowa zawarta w przysłowiu "prawda w oczy kole". Wszakże np. w Nowej Zelandii aż do dzisiaj o istnieniu i wynikach jego badań niemal nikt NIE chce wiedzieć. Z kolei np. w Polsce dla unieważnienia, zaprzeczenia, wyciszenia i zwalczenia jego odkryć, wynalazków i dowodów formalnych sporo rodaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i zapominające o Bogu (tak jak przykładowo dokumentuje to od #A5 do #A5.1 strona o nazwie totalizm_pl.htm), a stąd jakie przyszłym pokoleniom usiłują pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. Najgorsze jednak iż gro opanowanych chroniczną pasywnością dzisiejszych mieszkańców Ziemi utrzymujących się z oderwanych od życia "prac umysłowych" i wygłaszania "przemówień" bogatych w słownikowe obietnice "co" jednak zupełnie pozbawionych wyjaśnień inżynierskiej procedury "jak" ich zrealizowania, tak już odwykło od wykonywania produktywnej "pracy fizycznej" i rzeczywistych działań opisywanych np. w punktach #G3 do #G5 strony wroclaw.htm i tak zatopiło się w iluzji, zakłamaniu i propagandzie swych komórek, komputerów i telewizji, że NIE są już w stanie nawet posadzić w swych ogrodach, lub na nieużytkach, miedzach, strumieniach czy przy drogach kilku drzew opisywanych pod Fot. #A1 z mojej strony cielcza.htm, jakie okazałyby się wysoce użyteczne w nadchodzących czasach powszechnego głodu i braku życiodajnych surowców, albo posiać w swych ogródkach i działkach jadalne warzywa i sadzonki, czy podjąć jakiekolwiek rzeczywiste działania broniące ich, ichnich potomków oraz pozostałych bliźnich przed szybko nadchodzącą zagładą lat 2030-tych.

Czytającym moje strony internetowe warto przypomnieć, że wielkość druku tej i wielu innych moich stron daje się zwiększać aż do około 300% ich standardowej wielkości. To zaś pozwala aby strony te łatwo czytać bez użycia okularów. Każde bowiem software użyte do ich wyświetlania ma wbudowany w siebie tzw. "zoom". Np. w "Google Chrome" ów "zoom" odsłania się kliknięciem na pionowy "trzykropek" w prawym górnym rogu ekranu, poczym druk można zwiększać lub pomniejszać klikając na plus lub minus owego "zoom". "Firefox" ten sam "zoom" odsłania kliknięciem tam na trzyliniowy myślnik, zaś "Internet Explorer" - po kliknięciu tam na 8-zębowy "trybik". Także zdjęcia tej i innych moich stron też daje się powiększać nawet do 500% ich oryginalnej wielkości - co pozwala np. na dokładne oglądnięcie sobie ich szczegółów - np. twarzy kogoś kto nas interesuje. Najprościej uzyskać takie powiększanie zdjęcia, najpierw na nie klikając - tak aby ukazało się ono w odrębnym okienku. Potem należy (też kliknięciem) pokazać je sobie z tego odrębnego okienka na ekranie komputera. Mając zaś je już na ekranie komputera, można otworzyć sobie dla niego "zoom" jaki opisałem powyżej dla powiększania druku tej strony, poczym klikając na + lub - owego zoom można sobie owo zdjęcie z ekranu dowolnie zwiększać lub pomniejszać.


Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Cele tej strony

       Głównym celem tej strony jest ilustracyjne wykazanie, że losami ludzkości rządzą dwie nadrzędne inteligencje o przeciwstawnych motywacjach, tj. rządzą: (1) Bóg jaki stworzył cały "świat materii" i obecnie mądrze nim zarządza aby wyeliminować "zło" z wszechświata; ponadto (2) przeciwnicy Boga skrycie okupujący, eksploatujacy i zarządzający ludzkością i Ziemią jacy dla leniwego życia i odnoszenia osobistych korzyści wykorzystują produkty twórczości i działań Boga. Ponadto celem tym jest też wyjaśnienie (i to już bez przysłowiowego "owijania w bawełnę") jakie praktyczne następstwa mają dla nas wszystkich działania tych dwóch przeciwstawnych inteligencji. Wszakże obie z tych nadrzędnych inteligencji dla odwrotnych powodów będą, między innymi, starały się zapobiec aby w ręce ludzi NIE dostały się zbyt zaawansowane technologie. Bóg NIE zechce przecież dopuścić aby zdolności zniszczeniowe nieodpowiedzialnych ludzi przekraczały poziom moralny tych ludzi. Z kolei przeciwnicy Boga z pewnością będą obawiali się ludzkości iż po odkryciu co owi przeciwnicy Boga wyczyniali z ludźmi aż przez tysiące lat, ludzie mogą im odpłacić przysłowiowym "pięknym za nadobne". Czas więc aby udoskonalić naszą moralność i udowodnić obu tym inteligencjom iż potrafimy wznieść się ponad poziom zła i miłować NIE tylko Boga ale (jak Biblia nam nakazuje np. w wersecie 5:44 z "Mateusza") również naszych byłych wrogów i prześladowców za jakich lepszą przyszłość będziemy się modlić. Wszakże to m.in. dzięki nim doświadczyliśmy nabywania wiedzy moralnej jaką się osiąga głównie dzięki przeżyciu i analizie tych najbardziej nieprzyjemnych przeżyć zarówno swych własnych jak i innych znanych nam osób.
       Dla mnie osobiście najbardziej szokujące okazało się odkrycie iż owymi przeciwnikami Boga jacy brutalnie eksplotatują i zamęczają ludzkość już od tysiącleci i jacy telepatycznie oraz hipnotycznie wmuszają w nas nakazy i nawyki abyśmy my także to samo czynili swoim bliźnim i krewnym, są nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona - sporo ras których wygląda niemal identycznie do ludzi. Pierwszą osobą w świecie, która ustaliła fakty jakie wiodły do tego odkrycia, był Polak, Ś.P. Andrzej Domała, raport którego o tytule "Kosmiczna Układanka" jest dostępny gratisowo w internetcie poprzez stronę o nazwie tekst_3b.htm. Niektóre z ustaleń Pana Domały są omawiane także w #J1 do #J4b strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisie #349 do blogów totalizmu. Dopiero po owym ustaleniu Pana Domała okazało się iż np. osiedla Indian Hopi z Ameryki Północnej swym rozmieszczeniem imitują konfigurację gwiazd z konstelacji Oriona. W ostatnich zaś czasach sporo informacji na temat owych upadłych moralnie naszych krewniaków z planet Oriona zostało "dyplomatycznie" podsumowanych w 22-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule "From ORION They Came!" upowszechnianym gratisowo w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=TADM0ZWGzY8.
       Moim zdaniem najlepszym dowodem na ową nieustającą skrytą okupację, eksploatację i zarządzanie ludzkości przez naszych upadłych krewniaków w planet Oriona są dwa gwiazdoloty UFO jakie nadzorowały cały proces ukrzyżowania Jezusa - dowody w formie ilustracji tych dwóch UFO (często zwanych też dwoma "aniołami") z twarzami ludzko-podobnych UFOnautów przyglądających się egzekucji Jezusa poprzez przeźroczyste podłogi ich gwiazdolotów, przetrwały do dzisiaj w religijnym folklorze chrześcijaństwa - np. patrz Fot. #I1 z punktu #I1 mojej strony bandits_pl.htm, którą powtarzam poniżej jako Fot. #A1a .

Fot. #A1a

Fot. #A1a: Oto stary obraz kościelny uwieczniający UFOnautów nadzorujących ukrzyżowanie Jezusa. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że UFOnauci, a ściślej nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona, prześladują wszystkich twóczych ludzi i wszelkie postępowe idee na Ziemi. Z natury więc rzeczy owi UFOnauci prześladowali również Jezusa i upowszechniane przez niego przełomowe prawdy. Tyle że w Biblii opisywani są oni pod odmiennymi nazwami np. "diabłów", "upadłych aniołów", "aniołów", "synów Boga", "władcy tego świata", "Szatana", "smoka", itp. - pod jakim byli oni znani w czasach Jezusa. To oni spowodowali ukrzyżowanie Jezusa swoimi metodami pobudzania histerii tłumu techniczną telepatią oraz nakazami pohipnotycznymi - tak jak opisuje to {6} z #J3 strony faq_pl.htm oraz z wpisu #359 do blogów totalizmu. Najlepszy zaś materiał dowodowy na użycie takiego zdalnego programowania telepatycznego i podjudzenia tłumu Izraelczyków podczas sądzenia Jezusa przez Poncjusza Piłata, stanowi opisana dokładnie w Biblii zmiana nastawienia Izraelitów do Jezusa, jaka NIE mogła mieć miejsca bez użycia technicznie indukowanych nakazów telepatycznych. Wszakże w przedwielkanocną niedzielę palmową Izraelici traktowali Jezuasa jako swego króla, zaś w mniej niż tydzień później zgodnie krzyczeli aby go ukrzyżować. Każdy zaś z czytających może sam siebie zapytać, czy bez jakiegoś obezwładniającego nasze myślenie, uczucia i sumienie telepatycznego nakazu zmieniłby aż tak drastycznie swoje własne nastawienie do sprawy czyjegoś życia i śmierci w aż tak krótkim czasie? To także UFOnauci starali się potem zgnieść idee upowszechnione przez Jezusa. Jednak w przypadku owych idei ponieśli porażkę. Wznoszone przez nich przeszkody zostały bowiem przełamane, zaś chrześcijaństwo na przekór ich zaciekłych ataków dzięki pomocy Boga zawsze jakoś zdoła się adaptować i kontynuować swe rozprzestrzenianie po Ziemi dla dobra ludzkości i osiągnięcia zbawienia przez osoby dowodzące swej miłości Boga poprzez ochotnicze i sumienne wypełnianie Jego przykazań.
       (Oryginalny podpis pod powyższą ilustracją jest podany jako podpis pod "rys. O7" z monografii [1/4], a także jako podpis pod ilustracją E1 z monografii [8].) Większość ludzi zwykle nie jest świadoma, że szatańscy UFOnauci nadzorowali ukrzyżowanie Jezusa. Dwa wehikuły UFO, jakie na powiększeniach przytoczonych pod obrazem ujawniają zawarte w swym wnętrzu i dokładnie uwidocznione twarze dwóch UFOnautów śledzących ukrzyżowanie przez przeźroczystą podłogę swych gwiazdolotów, pokazane są na powyższym starym obrazie religijnym wywodzącym się z ortodoksyjnej bazyliki w Gruzji. Oba wehikuły UFO widać jak zawisają w powietrzu - na tym obrazie pokazane nieco poniżej dłoni ukrzyżowanego Jezusa. Z kolei na powiększeniach obu owych wehikułów UFO, zreprodukowanych pod zdjęciem całego obrazu, w każdym wehikule widać dużą podłużną twarz UFOnauty wyglądającego na zewnątrz i przyglądającego się egzekucji Jezusa poprzez przeźroczystą podłogę swego gwiazdolotu. (Aby jednak dostrzec te twarze, trzeba na owe powiększone UFO patrzeć z obu boków - tj. po obróceniu albo obrazów, albo naszej głowy, pod kątami 90 stopni w stosunku do tego jak normalnie się je ogląda.) Jest ogromnie interesujące, że szczegóły twarzy UFOnauty wyglądającego przez podłogę wehikułu UFO z prawej strony obrazu (tj. tego UFO widocznego po lewej stronie osoby patrzącej na ów obraz), wygląda bliźniaczo podobnie do twarzy Osama Bin Laden. Czyżby więc oboje oni wywodzili się z tej samej cywilizacji - patrz także punkt #I2 ze strony internetowej o Antychryście. Faktycznie też w sposób symboliczny, te dwa wehikuły UFO są także pokazane jako standardowy szczegół niemal na każdym obrazie religijnym z ukrzyżowaniem Jezusa, jaki pokazany jest w ortodoksyjnych kościołach greckich. Zwykle widać je tam jako rodzaj zygzaka, czy zaokrąglonej litery "M", przypinanych do krzyża w pobliżu obu rąk Jezusa. Powód dla jakiego szatańscy UFOnauci byli tak wrogo nastawieni przeciwko Jezusowi, że aż spowodowali jego ukrzyżowanie przez hipnotycznie podjudzonych przez siebie starożytnych Izraelitów, staje się oczywisty kiedy czytelnik przeglądnie logikę formalnego dowodu zaprezentowanego w #G1 ze strony internetowej ufo_pl.htm. Ów formalny dowód stwierdza, że moralnie upadli bliscy krewniacy ludzkości, których dzisiaj nazywamy UFOnautami, w starożytności nazywani byli albo "diabłami" albo "Szatanem". A więc to UFOnauci praktykujący filozofię "szatańskiego pasożytnictwa" walczyli z Jezusem i z jego nakazami przestrzegania wywodzących się od Boga zasad moralnych. Tyle że, jak UFOnauci zawsze to czynią na Ziemi - starannie się wówczas ukrywali udając ludzi oraz podszywając się pod co ważniejszych Izraelitów i Rzymian. To także owi UFOnauci hipnotycznie i telepatycznie zaprogramowali dawnych Izraelitów aby ci ukrzyżowali Jezusa, ponieważ Jezus zapoczątkował upowszechnianie się na Ziemi totaliztycznej filozofii chrześcijaństwa, jaka działa zdecydowanie przeciwko mrocznym interesom UFOnautów na Ziemi.
       Rozważmy ponownie historię ukrzyżowania Jezusa z uproszczonego punktu widzenia fizycznych i moralnych wyników konfrontacji pomiędzy Jezusem oraz Jego wrogami. Owa biblijna historia wykazuje wszakże bliską zbieżność z naszym życiem codziennym. Jest tak ponieważ, jak to często się przytrafia nam samym, Jezus po prostu starał się upowszechnić wśród ludzi najróżniejsze postępowe idee i prawdę, podczas gdy Jego potężni wrogowie-UFOnauci nie chcieli aby Jego postępowe idee rozprzestrzeniły się wśród ludzi. Dlatego owi wrogowie-UFOnauci użyli ich zaawansowanej techniki i brutalnej siły fizycznej aby wyciszyć Jezusa oraz aby powstrzymać dalsze upowszechnianie się Jego idei. W sensie więc fizycznym Jezus przegrał ową konfrontację z jego brutalnymi wrogami i został ukrzyżowany. Jednak Jezus wygrał ową konfrontację w sensie moralnym. Ponieważ czynił on wszystko w sposób moralny, ustanowione przez Boga prawa moralne rzuciły się Mu na pomoc. Owe prawa spowodowały, że fizyczne zwycięstwo Jego wrogów z biegiem czasu zostało unieważnione przez działanie samych praw moralnych. W wyniku tego, owo moralne zwycięstwo Jezusa zostało potem zamienione w zwycięstwo fizyczne w wyniku zadziałania owych praw moralnych. Ów niezwykły mechanizm, za pomocą którego każde zwycięstwo moralne transformowane jest z upływem czasu w zwycięstwo fizyczne, opisałem dokładniej na odrębnych stronach internetowych o prawach moralnych oraz o karmie. (Zaczerpnięty z prawdziwego życia przypadek zmagania się z UFOnautami na polu zarówno fizycznym jak i moralnym omówiłem także na stronie zawierającej raport ze Zlotu "Wszewilki-2006.)
       Owo "naprawiające" działanie praw moralnych może zostać także wykorzystywane w naszych własnych konfrontacjach z życia codziennego. Chociaż bowiem my nie umieramy na krzyżu jak to uczynił Jezus, faktycznie wielu z nas konfrontuje bardzo potężnych wrogów, którzy starają się narzucić nam swoją wolę. W wielu przypadkach owymi naszymi wrogami są sami podmieńcy-UFOnauci wyglądający dokładnie jak ludzie i podszywający się pod naszych przełożonych lub przywódców. Jeśli więc w takich przypadkach wykorzystamy działanie praw moralnych, owe prawa dopomogą nam w zwalczaniu tych agresorów. W wyniku tego, przestaje być ważnym jak potężny jest nasz agresor. Wszakże w końcowym wyniku my ciągle wygramy każdą z nim konfrontację. Metoda jaką musimy stosować aby osiągnąć takie zwycięstwo za pośrednictwem praw moralnych, opisywana jest w moich publikacjach pod nazwą metody Jezusa - np. patrz podrozdział W6.2 z tomu 18 monografii [1/4]. Z kolei w Biblii wersja tej metody wyrażana jest radą "nastaw drugi policzek" jaką opisuję szerzej w #N1 do #N3b ze swej strony cielcza.htm oraz we wpisie #357 do blogów totalizmu. Owa metoda jest wyjątkowo skuteczna. Zawsze też działa kiedy ja ją stosuję. Ponadto historyczne analizy jakich dokonywałem, wykazują że ta szczególna metoda działania zawsze okazywała się skuteczna w historii Ziemi. (Jako najbardziej wszystkim znany przykład rozważ losy np. napaści Hitlera na Polskę z 1939 roku, czy nieco starszy przykład rozbiorów Polski.) Nauczny się więc jak efektywnie używać tę metodę Jezusa w naszym życiu codziennym kiedykolwiek wrogo konfrontuje nas jakaś brutalna "moc zła" znacząco przewyższająca nas mocą i środkami jakimi dysponuje. Wszakże metoda ta dramatycznie poprawia sytuację naszej cywilizacji i każdego z nas samych.


#A2. Dlaczego aby zrozumieć prawdę co wokół nas się dzieje ludzkość potrzebuje poznać prawdę iż od tysiący lat is sekretnie okupywana, eksploatowana i zarządzana przez naszych upadłych moralnie krewniaków z planet Oriona wyglądających niemal identycznie do ludzi, jacy zmyślnie nas okłamują i oszukują:

       NIE wiem czy czytelnik kiedykolwiek dociekł co naprawdę starają nam się ujawnić wersety 13:2-5 z Ewangelii Łukasza w Biblii. Wszakże ich prawdy NIE ujawnią nam rządzący naszą religię - którzy także skrycie popierają swoją propagandą interesy naszych okupantów. W połączeniu bowiem z innymi wersetami Biblii, które ja również zdołałem już odkodować i opisać m.in. na stronach filozofii totalizmu z 1985 roku (np. w połączeniu z prawdą z {11} w punkcie #H2 strony o nazwie biblia.htm) owe wersety Biblii, podobnie jak wiele innych jej wersetów, mają w sobie mądrze zakodowane ostrzeżenie Boga stwierdzające prawdę jakiej Biblia NIE mogła otwarcie nam wyjaśnić bez zostania za to ogłoszoną "zakazaną księgą" przez okupujących, eksploatujących i zarządzających ludzkością i Ziemią naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona - przywódcę rządzącego którymi to krewniakami Biblia nazywa m.in. "władcą naszego świata" (np. patrz werset 12:31 z "Ew. Jana" w Biblii). Ostrzeżenie to w otwarty sposób możnaby wyjaśnić np. słowami. Ponieważ cała nasza planeta i ludzkość jest w mocy "władcy naszego świata" którego przeciwstawne do przykazań Boga nakazy wykonuje wielu ludzi, Bóg swą nadrzędną mocą chroni przed złem szerzonym przez owego władcę tylko te osoby, które z miłości do swego "zazdrosnego" Boga udowodnili już uprzednim działaniem iż przestrzegają przykazań swego prawdziwego Boga. Te zaś osoby jakie NIE przestrzegają przykazań Boga, Bóg pozostawia na łasce owego "władcy naszego świata" - który nienawidzi ludzi i lubuje się w ich umęczaniu na wszelkie dostępne mu sposoby.
       Odnotuj iż właśnie toczy się ukryta bitwa o ujawnienie ludzkości powyższej prawdy. Jednym z przedmiotów owej bitwy jest mój gwiazdolot zwany Magnokraft oraz prawdy jakie upowszechnia moja filozofia totalizmu z 1985 roku lub jakie ktoś gdzieś przypadkowo ujawnia - przykładowo prawdy "dyplomatycznie" ujawnianej w w/w około 22-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule "From ORION They Came" (tj. o tytule "Oni przybyli z Oriona") upowszechnianym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=TADM0ZWGzY8.
       Skryta okupacja i eksploatacja naszej planety ma też i to do siebie, że wszyscy ludzie są przez naszych okupantów i eksploatatorów sekretnie programowani i korumpowani za pomocą technicznej telepatii i hipnozy - tak jak to wyjaśniam np. w {6} z punktu #J3 strony faq_pl.htm i ze wpisu #359 do blogów totalizmu. Jest więc rodzajem naiwności np. wierzenie iż tylko kapłani starożytnego Izraela byli aż tak skorumpowani iż NIE wahali się ukrzyżować Jezusa. Prawda bowiem jest taka iż i w dzisiejszych czasach kapłani praktycznie wszystkich religii są równie skorumpowani. Biblia zresztą wcale tego NIE ukrywa - przykładowo patrz co o "odrzucaniu wiedzy" przez kapłanów stwierdzają wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" w Biblii. W rezultacie praktycznie wszystkie dzisiejsze religie wmuszają w nas wypaczony obraz Boga i wymagań dostania się do nieba. Tymczasem Biblia sprawę tę prezentuje bardzo prosto. Dzieli bowiem wszystkich ludzi na jedynie dwie kategorie, tj. (1) "owiec" albo "ziarna" - jakich nazwiska są zapisywane w "księdze życia" i stąd jacy dostaną się do nieba, oraz (2) "kozłów" albo "plew" jacy NIE dostaną się do nieba. Aby zgodnie z Biblią być zakwalifikowanym do kategorii (1) "owiec" albo "ziarna" trzeba z miłości do Boga ochotniczo wypełniać wszystkie 10 Przykazań Boga spisanych w Biblii wersetami 20:3-17 z "Księgi Wyjścia", a także trzeba spełniać szereg innych wymagań opisywanych w wersetach Biblii. Jakiego zaś rodzaju są te wymagania dosyć dobre rozeznanie dają nam wersety 5:2-48 z "Ew. Mateusza" w Biblii. NIE można też być pasywnym w wypełnianiu tych wersetów i w czynieniu dobra, wszakże w wersecie 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła" Biblia podaje "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy". Jednocześnie werset 11:23 z "Ew. w/g św. Łukasza" Biblii stwierdza - cytuję: "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza".
       Na szczęście istnieje zjawisko szczęśliwością zapracowanej nirwany opisywane w wielu moich publikacjach - np. w rozdziale JE z tomu 8 mojej monografii [1/5]. Aby zapracować sobie na owo zjawisko nirwany trzeba wypełniać dokładnie te same wymagania opisane w Biblii jakich spełnianie jest konieczne dla dostania się do nieba. To zaś dostarcza każdemu z nas doskonałego testu i sprawdzianu czy ma szansę dostania się do nieba. Mianowicie, jeśli potrafisz wypracować u siebie szczęśliwość zapracowanej nirwany w sytuacji kiedy będziesz miał ku temu wymagane warunki, wówczas jest to oznaką iż spełniasz wymagania Boga i stąd masz też szansę dostania się do nieba. Jednocześnie opisy z punktów #H5 i #H2 (a także z #M1 i #I1) na mojej stronie immortality_pl.htm ujawniają iż najprawdopodobniej żadnemu krajowi z ludzkiej cywilizacji NIE będzie pozwolone zbudowanie Magnokraftu aż do czasu gdy gro jego mieszkańców zapracuje na przeżywanie totaliztycznej nirwany (czyli aż do czasu, kiedy ów kraj już wdroży, albo będzie w stanie wdrożyć, tzw. Ustrój Nirwany ilustrowany naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E.


Część #B: Dlaczego w inteligentnie rządzonym wszechświecie cywilizacja ludzka NIE może otrzymać technologii których moc przekracza poziom moralny ludzkości:

      

#B1. Tylko we wszechświecie pozbawionym Boga rozwojem ludzkości kierowałyby przypadkowe wynalazki i odkrycia:

       Warto odnotować, że tylko we wszechświecie rządzonym przez Boga ma prawo istnieć jakaś nadrzędna inteligencja, która w sposób zamierzony steruje rozwojem ludzkości - tak jak dowiedzione to zostało empirycznym materiałem dowodowym w punktach #B1 do #B3 mojej strony o nazwie changelings_pl.htm.


#B2. Tzw. "przekleństwo wynalazców", które tak steruje rozwojem techniki, aby nowe urządzenia zawsze były odpowiednie do poziomu moralnego ich dysponentów:

       System praw moralnych które powodują iż w ręce niemoralnych ludzi NIE dostają sie zbyt potężne technologie, ja kiedyś nazwałem "przekleństwem wynalazców". Owo "przekleństwo wynalazców", razem z innym towarzyszącym mu zjawiskiem zwanym "wynalazczą impotencją", opisuję dokładniej w swoich publikacjach wskazywanych w punkcie #H1 poniżej na tej stronie (tj. opisuję je np. w punkcie #G1 strony o nazwie eco_cars_pl.htm).


Część #C: Każda nowa technologia NIE tylko ułatwia życie, ale także i zabija na coraz nowe sposoby - stąd cywilizacja ludzka NIE może otrzymać technologii których moc przekracza poziom moralny ludzkości:

      

#C1. Proporcjonalność rozmaitości zabijania do poziomu technicznego danego urządzenia:

       Im bardziej zaawansowane technicznie jest jakieś urządzenie, tym na więcej sposobów może zabijać ono ludzi. Aby sobie to uzmysłowić wystarczy porównać np. karabin z nowoczesnym odrzutowcem.


#C2. Wehikuły zwane "magnokraftami" też są zdolne do zabijania na dziesiątki odmiennych sposobów - a stąd ludzkość jeszcze NIE dorosła moralnie do ich posiadania:

       Na kilku odrębnych stronach, np. na stronie o nazwie magnocraft_pl.htm, opisałem statek międzygwiezdny mojego wynalazku nazywany "magnokrafttem". Statek ten jest aż tak zaawansowany technicznie, że może on zabijać ludzi na dziesiątki odmiennych sposobów - opisywanych w następnych częściach #E i #F tej strony.


#C3. Warto być świadomym iż na Ziemi od tysięcy już lat operują gwiazdoloty UFO o budowie i działaniu identycznym do moich "magnokraftów" jakie demonstrują ludzkości swą zdolność do zabijania na dziesiątki odmiennych sposobów:

       Dla istotnych powodów Bóg pozwala aby na Ziemi ilustrowała była sytuacja, co moralnie upadła ludzkość byłaby w stanie wyczyniać w świecie materii gdyby "magnokraft" został przez nią zbudowany kiedy ludzie moralnie NIE dorosną jeszcze do jego posiadania. Tej ilustracji dostarcza nam jakaś identyczna do ludzi cywilizacja naszych moralnie upadłych krewniaków kosmicznych z planet Oriona praktykujących szatańską filozofię życiową. Ogromnie istotne powody dla których owa "symulacja" jest dla nas realizowana, wyjaśnione zostały dokładniej w punktach #L1 do #L5 strony o nazwie magnocraft_pl.htm. Owa wroga nam cywilizacja krewniaków jest tak "symulowana" jakby postawiła sobie ona za cel skrycie zniszczyć obecne zaawansowanie techniczne ludzkości. W celu owego skrytego niszczania zaawansowania ludzi, używa ona właśnie ciągle nam nieznanych morderczych zdolności ich wersji magnokraftu (tj. UFO). Faktycznie też, to właśnie ów ichni statek międzygwiezdny (tj. UFO), oraz jego diaboliczni właściciele, są tak "symulowani", jakby zagrażali nam teraz kompletnym wyniszczeniem ludzkości. Skrycie wyniszczające i eksploatujące ludzi "symulacje" ichnich magnokraftów, są znane pod popularną nazywą UFO, lub wehikułów UFO. Najwyższy więc czas abyśmy zaczęli być świadomi, że owo realistyczne "symulowanie" nam UFO i UFOnautów przez Boga, ma zmobilizować nas do szukania metod skutecznej obrony. Z kolei poprzez szukanie tych metod obrony, ludzkość zrozumie poziom własnej "niemoralności" i, miejmy nadzieję, podniesie się sama na wyższy poziom moralny. Aby ułatwić nam poszukiwania takich skutecznych metod samoobrony, niniejsza strona stara nam się wyjaśnić skryte sposoby technicznego wyniszczania ludzkości przez UFO (magnokrafty), oraz stara się ujawnić jak odróżniać takie techniczne wyniszczanie, od klęsk naturalnych do których UFO (magnokrafty) próbują upodabniać swą niszczycielską dzialność. Strona ta była napisana w 2006 roku - czyli jeszcze przed czasem kiedy w 2007 roku odkryłem, że UFO i UFOnauci są faktycznie takimi "symulacjami" tymczasowo tworzonymi przez Boga. Jej sformułowanie traktuje więc UFO i UFOnautów tak jakby faktycznie były one fizyczne i faktycznie były wrogimi ludzkości naszymi kosmicznymi krewniakami. Obecnie sformułowanie to postanowiłem jednak nadal utrzymywać, ponieważ nabycie wiedzy o fakcie "symulacji" UFOnautów i UFO, wcale NIE eliminuje palącej potrzeby szukania przez nas skutecznej metody obrony przed UFOnautami i UFO, ani NIE łagodzi szatańskości i zaciekłości z jaką UFOnauci wyniszczają ludzkość. Dlatego na przekór, że są oni "symulowanymi agresorami", my ciągle w swoim "moralnym obowiązku obrony" musimy ich badać i traktować tak jakby byli oni całkowicie fizykalnymi agresorami i wrogami ludzkości. (Tj. z UFO i UFOnautami w dzisiejszych czasach mamy obowiązek walczyć w taki sam sposób, w jaki Biblia nakazuje ludziom walczyć z "diabłami" i z "Szatanem" - na przekór, że ta sama Biblia w szeregu swych miejsc jednocześnie wyjaśnia, że to Bóg stworzył Lucyfera i diabły, co praktycznie oznacza, że Lucyfer i diabły też są boskimi "symulacjami" podobnymi do dzisiejszych UFOnautów i UFO. Po referencje do odpowiednich cytowań z Biblii potwierdzających stworzenie diabłów i Lucyfera przez Boga - patrz (11) z punktu #B1.1 na totaliztycznej stronie o nazwie antichrist_pl.htm.)


Część #D: Zanim poznamy rozliczne sposoby na które magnokrafty są w stanie niszczyć i zabijać, najpierw poznajmy lepiej te gwiazdoloty:

      

#D1, blog #360. Magnokraft, czyli drugi najważniejszy dostarczyciel zestawu kluczy do prawd - poznanie i uznanie jakich nas wyzwoli (tak jak obiecuje to werset 8:32 z "Ew. św. Jana" w Biblii):

Streszczenie: Niniejszy punkt #D1 oraz towarzyszące mu ilustracje #D1a do #D1c wskazują przykłady faktów jakie zgodnie potwierdzają iż gwiazdolot mojego wynalazku z 1980 roku, zwany Magnokraft, dostarcza drugiego z najważniejszych zestawów kluczy do prawd jakie nas wyzwolą. Pierwszego bowiem i niedoścignienie dla ludzi najważniejszego zestawu tych kluczy dostarczyły ludzkości prawdy i wiedza mądrze i dalekowzrocznie zakodowane w przepowiedniach z wersetów Biblii - np. patrz jak w punktach #I1 do #I5 z mojej strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz z wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu te prawdy i wiedza przepowiadane w wersetach Biblii potwierdzają moje odkrycie o faktycznym nieistnieniu czasu w naturalnym i oryginalnym "przeciw-świecie". Chociaż na temat mojego Magnokraftu opublikowane zostało wiele stron internetowych i monografii oraz nakręcone było aż kilka filmów, do dzisiaj Magnokraft pozostaje najbardziej ukrywanym, blokowanym i obrzydzanym wynalazkiem świata - głównie z powodów jakie opisałem w punkcie #A5 strony o filozofii totalizmu z 1985 roku. oraz w punkcie #A2 niniejszej strony. Magnokraft ma bowiem wrogo nastawionych przeciwko sobie najpotężniejszych przeciwników Boga jacy na dodatek skrycie zarządzają całą naszą planetą. Tymczasem kiedy Magnokraft zostanie zbudowany, wyniesie on ludzkość do gwiazd i udostępni na jej użytek nieograniczone zasoby kosmosu, zaś jego użycie otworzy oczy wielu na owe prawdy i wiedzę dotychczas przed ludźmi ukrywane.

Motto: "Skoro wiedzę o moim wynalazku ludzkiego gwiadolotu "Magnokraft" opisanego np. na stronie magnocraft_pl.htm ja udostępniam już przez ponad 50 lat, bo nauczam ją od 1972 roku, publikuję od 1976 roku, szczegóły techniczne "jak" budowy, zasad działania i wymaganych na Magnokraft materiałów inżyniersko ujawniam począwszy od 1980 roku, a także skoro np. nasza cywilizacja już dawno temu osiągnęła poziom wiedzy i techniki wymagany do jego zbudowania, dla wykonywania lotów NIE wmaga on ruchomych części, oraz jego wykonanie jest w stanie osiągnąć nawet nieduży kraj wielkości Korei lub co większa korporacja, to muszą istnieć istotne poza-ziemskie przeszkody powstrzymujące aktywnie jego zbudowanie - stąd moim zdaniem użycie Magnokraftu jako narzędzia poznania i uznania tych przeszkód dostarcza drugiego zestawu najważniejszych kluczy do prawd i wiedzy jakie nas wyzwolą." (Poniżej w #D1 do #D1c uzasadnię dlaczego sprawdzalne fakty i materiał dowodowy potwierdzają to moje przekonanie o ujawnianiu w efekcie zbudowania i użycia Magnokraftu owych dotychczas ukrywanych przed ludźmi prawd i wiedzy.)

       Czym będzie dyskoidalny Magnokraft mojego wynalazku? Ano wyobraźmy sobie gwiazdolot napędzany pulsującym polem magnetycznym, zewnętrzny wygląd którego poniżej ilustruję na #D1a i #D1b a także na licznych ilustracjach ze swej strony o nazwie magnocraft_pl.htm oraz w wideach przygotowanych wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem i linkowanych we wstępie do tej strony - najlepszym przykładem których jest półgodzinne gratisowe wideo "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja jakiego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI. Nawet tylko pierwsza i najprymitywniejsza generacja Magnokraftu już zacznie wynosić ludzi do gwiazd z prędkościami bliskimi do światła.
       Kształt magnokraftu będzie przypominał odwrócony do góry dnem talerz. Wykonany będzie z przeźroczystego materiału o regulowanym stopniu odbicia i przepuszczania światła. Stąd w obecności silnego światła słonecznego odbijał będzie promienie słoneczne tak jak lustro błyszczące się metalicznym, srebrzystym kolorem cyny. Natomiast np. podczas lotów nocami albo nad obszarem obserwowanym przez jego załogę, może się on stać nawet całkowicie przeźroczysty. Do sterowania lotem NIE będzie potrzebował ruchomych części a jedynie mądre oprogramowanie jego pędników zwanych Komorami Oscylacyjnymi (też mojego wynalazku). Jego załoga będzie miała pełną kontrolę nad szybkością i kierunkiem lotu. Stąd będzie potrafił on mknąć bezgłośnie w przestworzach z ogromnymi szybkościami, ale także w razie potrzeby nawet zawisać nieruchomo w jednym miejscu jak dzisiejszy balon. Będzie zdolny do latania w próżni kosmicznej, powietrzu, wodzie, lodzie, rozpalonych gazach i magmie, a nawet w materii stałej takiej jak skały, budynki czy syberyjska wieczna zamarzlina. Podczas swych lotów w materii stałej magnokraft będzie odparowywał szkliste tunele - przykłady których opisuję i ilustruję, między innymi, w #G3 do #G5ab ze strony magnocraft_pl.htm czy na Fot. #F1 i na Fot. #F2 ze strony o nazwie newzealand_pl.htm. Zdolność jego wirującego pola magnetycznego i piły plazmowej do eksplodowania, odparowywania i wycinania materii stałej spowoduje iż żadna obecna ludzka broń NIE będzie w stanie mu zaszkodzić. Awansuje on naszą cywilizację do statusu międzygwiezdnego, powodując iż nasza planeta przestanie być dla nas nie tylko jedyną żywicielką ale także i naszym więzieniem. Dopomoże też ludzkości w odnotowywaniu prawdy o wielu ukrywanych przed ludźmi zdarzeniach i procesach jakie się dzieją w kosmosie otaczającym naszą planetę, a także na samej planecie Ziemia.
       Magnokraft budowany będzie w aż kilku odmianach technicznych. Najbardziej jego podstawowa odmiana przyjmie właśnie kształt opisanego powyżej i ilustrowanego poniżej na #D1a do #D1cd srebrzystego dysku. Niezależnie od niego, statek ten budowany też będzie w tzw. wersji czteropędnikowej, przyjmującej kształt kwadratowej lub prostokątnej chatki np. z piramidkowym dachem i z czterema beczkowatymi pędnikami umieszczonymi w jej narożnikach. Magnokraft czteropędnikowy też jest opisywany i ilustrowany we wielu moich publikacjach, np. w rozdziałach D i Q z tomów 2 i 14 monografii [1/4] czy na Fot. #G2ab ze strony explain_pl.htm. Ponadto budowana będzie osobista wersja napędu magnokraftu - przyjmująca formę odpowiedniego kombinezonu składającego się m.in. z pasa i butów zawierających w sobie miniaturowe pędniki magnetyczne. Osoby wyposażone w taki napęd osobisty zdolne będą do latania w powietrzu, chodzenia po wodzie i wskakiwania na najwyższe budynki, bez zauważalnego dla postronnego obserwatora specjalnego ekwipunku czy wehikułu. Podstawowe składowe kombinezonu tego napędu osobistego ilustruje i objaśnia np. Rys. #H3 strony wszewilki.htm, i Rys. #L2a ze strony evil_pl.htm, zaś ślady jakie pędniki z butów użytkowników tego napędu wytapiają w asfalcie miejsc ich stąpania dokumentuje #K1a do #K5cd strony petone_pl.htm.
       Dyskoidalne (a także i czteropędnikowe) Magnokrafty budowane będą w ośmiu typach wzajemnie różniących się wielkością a nazywanych i oznaczanych symbolami od K3 do K10 (w których to typach litera "K" oznacza słowo "Krotność", czyli stosunek dwóch najważniejszych gabarytowych jego wymiarów: tj. maksymalnej średnicy "D" tego statku do jego wysokości "H", tj. K=D/H). Każdy ich następny typ będzie miał średnicę "D" dwa razy większą od typu poprzedniego. Wygląd i porównania wielkości każdego Magnokraftu owych 8 typów z obiektami powszechnie znanymi na Ziemi ilustruje nasz 4-minutowy darmowy film z muzyką ale bez słownego komentarza, o tytule "How big is the Magnocraft" gratisowo upowszechniany w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c. Rozpoznanie z którym typem mamy w danym momencie do czynienia dokonywać będzie można na kilka różnych sposobów - najłatwiej poprzez pomiar stosunku "K" wymiarów gabarytowych danego statku (w przypadku magnokraftów dyskoidalnych - stosunku ich D/H=K). Można też je rozpoznawać po rozmiarach, wyglądzie i po inżynierskich szczegółach ich kształtów.
       Napędem i jakby sercem magnokraftu jest wielofunkcyjne urządzenie napędowe (tj. "pędnik" - też mojego wynalazku) nazwane "Komora Oscylacyjna" a opisane dokładniej w rozdziale F z tomu 2 mojej najnowszej monografii [1/5]. Urządzenie to ma zdolność do wytwarzania niewyobrażalnie potężnych pól magnetycznych o wydatkach obecnie NIE osiągalnych jeszcze przez ludzkość. Układ takich komór oscylacyjnych wypełnia w magnokrafcie podobne funkcje jak pędniki odrzutowe wypełniają we współczesnych samolotach. Ponadto komory te będą pełniły funkcje akumulatorów ogromnych ilości energii wystarczających na całą międzygwiezdną podróż, jako potężne reflektory, jako agregaty klimatyzacyjne, jako telepatyczne stacje nadawczo-odbiorcze, jako teleskopy i rzutniki telepatyczne, dla formowania soczewek magnetycznych ukrywających te gwiazdoloty przed wzrokiem ludzi, a także dla formowania piły plazmowej i indukcyjnego pancerza czyniących magnokrafty niezniszczalnymi, a ponadto w wielu jeszcze innych funkcjach - np. patrz G1.3 do G1.6 i G10.1 do G10.3.1 z tomu 3 mojej w/w monografii [1/5].
       Niezależnie od magnokraftów pierwszej generacji o napędzie czysto magnetycznym, w przyszłości budowane też będą magnokrafty drugiej i trzeciej generacji o jeszcze bardziej zaawansowanych możliwościach operacyjnych - jakie szerzej opisuję m.in. w punktach #J4.1 do #J4.6 ze swej strony propulsion_pl.htm. Magnokrafty drugiej generacji będą już używały napęd telekinetyczny formowany przez ośmioboczne Komory Oscylacyjne drugiej generacji. Stąd opisuję je pod nazwą "Wehikuł Telekinetyczny" np. w punkcie #I2 strony magnocraft_pl.htm. Dlatego będą już zdolne do natychmiastowego przylotu do celu podróżowania poprzez inny (oryginalnie istniejący) ze światów wszechświata jaki w licznych swych publikacjach opisuję pod nazwą "przeciw-świat" (zamiast powolnego podróżowania poprzez stworzony dopiero przez Boga nasz "świat materii"). Z powodu zaś braku w przeciw-świecie "czasu" i "upływu czasu", będą one w stanie podróżować z nieskończoną szybkością v=s/t (wszakże gdy jest brak istnienia i uływu czasu - czyli gdy t=0, szybkość telekinetycznego magnokraftu zawsze musi osiągać v=nieskończoność niezależnie od drogi "s" jaką ów gwiazdolot ma do pokonania), natychmiastowo docierając do nawet nabardziej odległych galaktyk - tak jak wyjaśniam to w punktach #I1 do #I5 ze strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Opisowi telekinetycznych magnokraftów poświęcone są także odrębne strony internetowe, np. patrz strony o telekinezie, a także specjalnie je omawiające tomy monografii [1/4] (np. patrz tam tomy 10 i 14).
       Technicznie najbardziej zaawansowane będą Magnokrafty trzeciej generacji używające 16-bocznych komór oscylacyjnych trzeciej generacji. Te będą nawet zdolne do podróżowania przez czas. W rezultacie pozwolą one ludziom m.in. na nieskończenie długie życie poprzez powtarzalne cofanie ich w czasie do lat młodości po każdym dożyciu do wieku starczego - tak jak opisuję to na swych stronach immortality_pl.htm i propulsion_pl.htm. Ich opisowi także poświęcone są całe odmienne strony internetowe, np. patrz timevehicle_pl.htm.
       Moje Magnokrafty są konstrukcją całkowicie ziemską - tj. są wynalezione przez człowieka (mnie) i będą budowane przez ludzi. Ich idea zrodziła się jeszcze w 1972 roku. Byłem wówczas obezwładniony paskudną grypą. (Wiedząc teraz to co opisuję poniżej, czasami zastanawia mnie czy wirusy owej grypy NIE zostały mi wówczas sekretnie wstrzyknięte przez omawiane tu moce zła znające przyszłość właśnie aby zapobiec wypracowaniu odkrycia Tablicy Cykliczności jaka zastartowała moje prace rozwojowe nad wynalazkiem Magnokraftu.) Tymczasem w dniu kiedy powracałem ze zwolnienia lekarskiego miałem bardzo istotny wykład na temat "wybranych zagadnień systemów napędowych" - niestety w domu NIE miałem wymaganej literatury aby przygotować się do tego istotnego wykładu. Leżąc więc w łóżku i zwalczając swą grypę wymyśliłem dla zaprezentowania na owym wykładzie rodzaj napędowego odpowiednika dla powszechnie znanej "tablicy periodyczności pierwiastków chemicznych" (znanej też jako "Tablica Mendelejewa"). Działanie Tablicy Mendelejewa znałem bowiem na wylot jako iż kilka lat wcześniej jeszcze jako student wymyśliłem własną jej wielowymiarową odmianę - tak jak opisałem to w punktach #B4 i #V7 ze swej strony 2020zycie.htm zaś wspominam we wpisie #336 do blogów totalizmu. Tę nową tablicę wypracowaną przez siebie w łóżku obezwładniony grypą później nazwałem "Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich". Niestety, tak jak to wyjaśniłem we wpisie #359 do blogów totalizmu oraz w #J3 do #J3a ze strony faq_pl.htm a także w punkcie #A5 ze strony totalizm_pl.htm, przez większość czasu moce zła i internet wciąż wynajdują coraz inne przebiegłe sposoby aby uparcie ukrywać i blokować ludziom możliwość poznania wszystkich prawd i odkryć jakie wypracowałem swymi badaniami - w tym ukrywać istnienie i moc poznawczą mojej Tablicy Cykliczności. Jeśli więc czytelniku NIE odnajdziesz tej tablicy w internecie nawet jeśli wyszukujesz ją w polskiej wyszukiwarce np. pod polską nazwą Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich ani jeśli wyszukujesz ją w angielskiej wyszukiwarce np. pod angielską nazwą Cyclic Table for Earth's Propulsion Systems - wówczas oglądaj ją przeglądając Tab. #J4ab z mojej polskiej strony internetowej propulsion_pl.htm, lub przeglądając Table #J4ab z mojej angielskojęzycznej strony internetowej propulsion.htm. Tablica ta była krótkotrwale udostępniana w internecie począwszy od opublikowania w YouTube dnia 2020/2/13 naszego światoburczego filmu "Napędy Przyszłości" aż do opublikowania w dniu 2022/11/1 mojego równie światoburczego wpisu #353 do blogów totalizmu (wyjaśniającego moje odkrycia opisane w #H4 do #H4b strony will_pl.htm) w którym to #353 ujawniłem iż Biblia wskazuje właśnie internet jako przyszłego nosiciela owej złowrogiej biblijnej liczby 666. Po owym #353 z dnia 2022/11/1 odnotowałem bowiem początek raptownego usuwania z internetu linków i dostępu czytelników do wyników moich badań - w tym i usuwania referencji do moich Tablic Cykliczności. Tymczasem skoro taka reakcja na ów #353 łamie znane angielskie ostrzeżenie "do not shoot the messenger" (znaczące: "NIE obwiniaj kuriera/posłańca tylko przekazującego ci złe wiadomości jakie wywodzą się od kogoś innego o znacznie wyższej mocy") to oznacza iż losy Tablicy Cykliczności wyraźnie potwierdzają, że ktoś mający dostęp do "wehikułów czasu" i chcący uniemożliwić ludziom przyszły postęp i rozwój zainspirowany przez Boga stara się manipulować przyszłym rozwojem technicznym ludzkości np. poprzez wysyłanie tzw. "kurierów czasowych" do naszej teraźniejszości i zmienianie w dzisiejszych czasach tego co w przyszłości spowoduje niechciany przez tego kogoś kierunek rozwoju ludzi. Z tego zaś manipulowania widać iż moja "Tablica Cykliczności" okazuje się być ogromnie istotna NIE tylko dla wyników moich własnych badań, ale także dla przyszłości ludzkości i dla technicznego postępu całej naszej cywilizacji. Skoro bowiem to właśnie analogie i symetrie wyrażone ową "Tablicą Cykliczności" mnie dotychczas prowadziły od wynalazku do wynalazku i od odkrycia do odkrycia jak owa przysłowiowa "nitka Ariadny", łatwo się domyślić iż ta sama tablica w przyszłości będzie również podobnie wiodła i inspirowała całą ludzkość w sprawach napędów podobnie jak w sprawach pierwiastków czyni to Tablica Mendelejewa. To właśnie dlatego historię jej odkrycia opisuję w licznych swych publikacjach - np. patrz podrozdział A19 z mojej monografii [1/5] albo patrz streszczenie historii jej wypracowania opisane w #B4, w {A} z #C6, w #D4 i w #V7 ze swej strony 2020zycie.htm a częściowo także we wpisie #336 do blogów totalizmu.
       Niektórzy z czytelników mogą mieć subiektywne uczucie, że zaawansowane wehikuły magnetyczne opisywane treścią tej strony wybiegają daleko w przyszłość. Jednak, jak to już wykazałem szczegółowymi inżynierskimi projektami "jak" ich konstrukcji, zasad działania, wymaganych materiałów, itp., faktycznie to już od dawna (w tym także i obecnie) nasza cywilizacja posiada wszelką wymaganą technikę, wiedzę i opisy "jak", aby natychmiast móc podjąć praktyczną realizację moich Magnokraftów. Na dodatek, Magnokrafty wcale NIE potrzebują ruchomych części do realizowania swych lotów. Tylko więc bardzo proste ruchome części w rodzaju drzwi albo zmieniaczy ukierunkowania pędników będą w nich używane dla wygody ich załogi i pasażerów. Wszakże wygodniej dla załogi będzie pochylać pędniki podczas manewrowania magnokraftem niż pochylać cały ten gwiazdolot. Jednak sterowane komputerowo bezzałogowe sondy z napędem magnokraftów NIE będą już potrzebowały (ani zapewne miały) żadnych ruchomych części. Na dodatek Magnokrafty wcale też NIE zawierają owych tysięcy odmiennie skontruowanych składowych jakie np. w dzisiejszych prymitywnych rakietach kosmicznych są niezbędne do realizowania ich lotów a jednocześnie jakie czynią owe rakiety aż tak zawodne i aż tak łatwo ulegające zniszczeniu. Magnokraft ma zaledwie kilka części o uproszczonych geometrycznych kształtach na tyle łatwych do zrealizowania iż dla uzyskania tylko ich kształtów byłyby w stanie je wyprodukować nawet niewielkie warsztaty rzemielśnicze. Cała więc sztuka zbudowania tego gwiazdolotu kryje się w ilości inżynierskiej wiedzy, mądrości i wynalazczości kryjącej się w wymaganiach materiałowych, funkcjonalnych i w oprogramowaniu jakie te nieliczne części muszą uzyskać i pospełniać. Stąd konstrukcja całych magnokraftów jest na tyle prosta iż jest w stanie seryjnie je budować nawet niewielki kraj a nawet co większa korporacja o technicznych inklinacjach i wynalazczych tradycjach. Przykładowo w 2007 roku doświadczyłem wysoce intrygujących zdarzeń sprawiających wrażenie jakby Bóg zorganizował wysłanie mnie na profesurę do Korei aby właśnie mi to uświadomić. Chociaż bowiem w swym życiu miałem zaszczyt pracować w 10 odmiennych krajach świata, poznając przy tej okazji tradycje techniczne, potraktowanie wynalazczości, motywacje, zasady myślenia, cechy charakteru, typowy poziom moralności, itp., ich mieszkańców, dopiero wszystkie to aspekty ujawnione mi w Korei tak ogromnie mi zaimponowały iż zrozumiałem, że mój Magnokraft będzie w stanie zbudować nawet niewielki kraj jakiego mieszkańcy z wymaganym zadedykowaniem wkładają cały swój wysiłek, umysł i motywacje w służbę dla dobra swych bliźnich i jednocześnie sumiennie wypełniają przykazania i wymagania Boga ochotniczego przestrzegania jakich Bóg się spodziewa od przewodzącego ludzkości narodu. Poprzez zaś wejście w posiadanie tego militarnie niezniszczalnego gwiazdolotu o tak potężnej mocy i możliwościach operacyjnych, nawet taki niewielki kraj zapewne stanie się następnym przywódcą i supermocarstwem na Ziemi - co wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #H1.1 ze strony przepowiednie.htm oraz we wpisie #241 do blogów totalizmu.
       Zbudowanie magnokraftu i urządzeń do niego podobnych awansuje naszą cywilizację w erę lotów międzygwiezdnych. Nadejście tej ery będzie się też wiązało ze zmianą w naszej filozofii, postawach, sposobie patrzenia na otaczający nas świat, odpowiedzialności, rodzaju dotykających nas problemów, zagrożeń, możliwości militarnych, itp. Niniejsza strona m.in. uświadamia też niektóre aspekty tej wszechogarniającej zmiany.
       Niestety, zupełnie niezależnie od magnokraftów mojego wynalazku, na Ziemi już operują podobne gwiazdoloty okupujących ludzkość naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona. Nieco więcej informacji na ich temat czytelnik znajdzie w {5} z punktu #J3 strony faq_pl.htm oraz wpisu #359 do blogów totalizmu, w {11} z punktu #H2 strony biblia.htm oraz z wpisu #354 do blogów totalizmu, a także w angielskojęzycznym 22 minutowym wideo o tytule "From ORION They Came" (tj. o tytule "Oni przybyli z Oriona") gratisowo upowszechnianym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=TADM0ZWGzY8. Najlepsze jednak ich poznanie umożliwia raport Polaka uprowadzonego na planetę Nea, bohaterskiego Ś.P. Andrzeja Domała, upublikowany w gratisowym traktacie [3b]. Jak też zapewne się okazało, już po moim wynalezieniu Magnokraftu, prawdopodobnie Bóg celowo tak pokierował moim życiem abym zdołał odkryć od tysiącleci utajnianą prawdę o Magnokraftach i ich odpowiednikach zwanych UFO, poczym zgodnie z obietnicą zawartą w wersetach 4:22 z "Marka" i 10:26 z "Mateusza" w Biblii ("nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw"), abym mógł też ujawnić tę prawdę swym bliźnim mieszkającym na Ziemi. Prawda ta zaś stwierdza, że wysłannicy naszych upadłych krewniaków z planet Oriona skrycie przybywają na Ziemię w swych wehikułach UFO, poczym sekretnie zarządzają całą naszą cywilizacją poczym za pośrednictwem tzw. "podmieńców" (patrz strona changelings_pl.htm) oraz oszukańczo blokują też naszą niepodległość i swobodny rozwój manipulując w tym celu ludzkością za pomocą technicznie generowanych nakazów telepatycznych, hipnotycznych i propagandowych opisywanych w moich publikacjach - np. patrz #J3 do #J3a ze strony o nazwie faq_pl.htm oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu, lub patrz #L1 ze strony evil_pl.htm. Wszakże w sposób ukryty na Ziemi już od bardzo dawna sekretnie operują ich gwiazdoloty wykazujące dokładnie taką samą budowę, zasady działania, cechy i indukowane zjawiska jak wynaleziony dopiero przeze mnie Magnokraft - tyle, że aby ową prawdę odnotować, trzeba dokładnie znać mój magnokraft (patrz metoda "porównywania atrybutów" mojego formalnego dowodu naukowego potwierdzającego identyczność Magnokraftów i UFO, opisanego, między innymi, na stronie internetowej o nazwie ufo_proof_pl.htm). Dzisiejsi ludzie znają te ich zmyślnie ukrywane przed ludźmi gwiazdoloty pod nazwą "UFO" - tj. pod nazwą celowo tak zniechęcająco sformułowaną aby móc nas mylić i umożliwiać niekończące się oficjalne negowanie faktu ich wyniszczającego i telepatycznie oraz hipnotycznie przeprogramowującego ludzkość sekretnego operowania na Ziemi.
       Nasi upadli krewniacy z Oriona sekretnie manipulujący poglądami ludzi za pomocą technicznie generowanych nakazów telepatycznych i hipnotycznych oraz odgórnie narzucanej nam propagandy, po kolejny już raz z rzędu stworzyli na Ziemi zaprzeczającą wszelkiej logice sytuację, kiedy to ludzkość żyje jakby w rodzaju "kokona" kłamstwa, oszustw, utrzymywania dogłębnie skorumpowanego monopolu przez wszystkie kluczowe instytucje (zamiast konkurencji pomiędzy dwoma wersjami tych intytucji praktykującymi odmienne podejścia filozoficzne - np. dla oficjalnej nauki podejścia "a posteriori" i "a priori"), wzajemnego zwodzenia i eksploatacji, wypaczeń moralnych, braku szacunku do Boga, bliźnich i do natury, czynienia wszystkiego dla własnych korzyści i wygody (zamiast dla dobra i postępu bliźnich), zniewalania i wojen, pozyskiwania i utrzymywania władzy siłą, represjami i brutalnością (zamiast umiejętnościami rozwiązywania ludzkich problemów), wmuszania ludziom nawyku wykonywania rozkazów łamiących przykazania Boga, oraz wielu innych podobnych odejść od wymaganych przez Boga zasad życia. Coraz też mniej ludzi widzi iż celem naszych upadłych krewniaków z Oriona tworzących ów kokon jest uczynienie z ludzi posłusznych sobie niewolników, którzy dzięki danej im "wolnej woli" wybrali zaprzestanie ochotniczego wykonywania przykazań i rad Boga - chociaż wiedzą i naocznie widzą iż owo zaprzestanie czyni z ludzi rodzaj niszczycieli i bandytów postępujących równie szatańsko jak nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona jacy rujnują wszystko co Bóg mądrze postwarzał w naszym "świecie materii". Swego wyboru dokonują przecież na przekór iż np. w Biblii w wersetach 2:11, 20:6, 20:11-15, 21:8 i 22:15 z "Apokalipsy św. Jana", a także w 6:16-19 z "Księgi Przysłów", są oni ostrzegani, że aby powstrzymać ich przed dalszym rujnowaniem dzieł Boga ich dusza będzie "wydeletowana" - które to "wydeletowanie duszy" w Biblii jest opisywane pod nazwą "druga śmierć". Gdyby bowiem NIE zostali tak powstrzymani, wówczas kontynuowaliby wykonywanie coraz bardziej niszczycielskich rozkazów i postępowań jakie powodowałyby rozpętanie prawdziwego piekła w całym naszym "świecie materii". Wszakże już obecnie ów kokon zakłamania i wymuszania aż tak oddala sporą proporcję ludzkości od prawdy na temat zasad działania otaczającej nas rzeczywistości, że obecnie staje się odwrotnością prawdy niemal już wszystko co oficjalnie się stwierdza i w co zaczyna już wierzyć coraz więcej ludzi zaślepionych propagandą mocy zła utrzymujących ten kokon. Jako jeden z licznych przykładów takiej oficjalnie wmuszanej odwrotności prawdy rozważ co na temat zupełnego NIE istnienia czasu i upływu czasu w naturalnym przeciw-świecie stwierdza Biblia i co w swych punktach #I1 do #I5 naukowo potwierdza moja 1985_teoria_wszystkiego.htm, poczym porównaj co o czasie stwierdza dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", oraz jak w sposób opisany w (#7) ze strony p_instrukcja.htm nasi upadli moralnie krewniacy z planet Oriona złośliwie zasabotażowali moje playlisty z ulubionymi piosenkami poprzez wysłanie do naszej przeszłości swych kurierów czasowych aby ci zmienili format HTML-owej instrukcji iframe na inny niż ja uprzednio używałem na swych stronach. Mnie w tym akceptowaniu kłamstw wmuszanych istnieniem tego kokona najbardziej dziwi, że osoby wierzące tym kłamstwom NIE widzą tak oczywistych zasad działania rzeczywistości w jakiej żyją, jak inteligentnie i wybiorczo działające "Prawo Bumerangu" - które zawsze znajduje najwłaściwszy program karmy jaki niezawodnie zwraca każdemu kto złamiał przykazania Boga dokładnie te same uczucia jakie ów łamiący wzbudził w swoich ofiarach, powodując iż za każde zło jakie ktoś wyrządzi swym bliźnim, po nadejściu czasu zwrotu zło które tak samo się odczuwa będzie musiał osobiście wycierpieć. Wokół nas istnieją też przeliczne przykłady takich zwrotów uczuć każdemu winnemu odejścia od wypełniania przykazań Boga. Są one także doskonale znane z historii ludzkości - wszakże rodzaje podobnych "kokonów zakłamania" nasi moralnie upadli krewniacy z Oriona uprzednio wielokrotnie już wmuszali ludzkości w selektywnie wybranych przez siebie obszarach i dziedzinach. Relatywnie niedawnym przykładem takiego selektywnego "kokonu zakłamania" może być propaganda hitleryzmu, jakiej typowym końcowym wynikiem spotykającym tych którzy ulegli tej propagandzie była albo śmierć od bomb lub od walk na froncie, albo niewola na Syberii, albo egzekucja po przegraniu wojny, itp. Interesujący sposób zwrotu karmy uczestnikom tego "kokonu hitleryzmu" zilustrowany jest węgierskim filmem z 2008 roku z dialogami w języku angielskim, upowszechniany gratisowo w YouTube pod tytułem "The Boy in the Striped Pyjamas". Podobny do niemieckiego był też "kokon imperialistycznej Japonii" z czasów drugiej wojny światowej - jednym z karmatycznych zwrotów za który stała się Hiroshima i Nagasaki. Inne podobne kokony historycznie manifestowały się np. w paleniu na stosie przez Inkwizycję posiadaczy Biblii, oraz w sposobach traktowania niewolników przez obywateli starożytnego imperium Rzymu. Jak też historia coraz dokładniej to ujawnia, wymagana karma też była wówczas zwracana zarówno indywidualnym łamaczom przykazań Boga, jak i całemu systemowi wytwarzającemu i utrzymującemu takie kokony.
       Ów zaś fakt iż te "kokony kłamstwa" zawsze były (i obecnie nadal są) formowane przez wmuszanie ludziom kłamliwych poglądów, motywacji i nastawień zaawanowaną techniką nakazów telepatycznych i hipnotycznych dowodzi cała gama materiału dowodowego coraz częściej nam się ujawniającego. Chociaż aby NIE stać się "zakazaną księgą" Biblia zmuszona była w swych wersetach mądrze zakodować prawdę - dla jej rozszyfrowania przez późniejsze generacje badaczy, ciągle zawiera ona mądrze zakodowany opis takich telepatycznych i hipnotycznych nakazów. Jest nim np. raptowna zmiana nastawienia mas Izraelczyków od uznawania Jezusa za Króla podczas Palmowej Niedzieli na wykrzykiwanie już w kilka dni później aby Go ukrzyżowano - jaką to wmuszoną im telepatyczną i hipnotyczną zmianę przypominam w podpisie pod Fot. #A1a z niniejszej strony, zaś szerzej opisuję np. w {6} z punktu #J3 swej strony o nazwie faq_pl.htm oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu. Dzisiejsze zaś najtrafniej potwierdzające przykłady tego materiału dowodowego mają formę telepatycznego narzucania nieracjonalnego strachu i paniki powodującego coraz częstrze "histerie tłumu" albo "paniki i tratowania tłumów" - opisywane m.in. w punkcie #C5 mojej strony o nazwie nirvana_pl.htm oraz krótko też wspominane w podpisie pod Fot. #A1a z tej strony. Wszakże te same zdalne emanacje nagłego strachu zupełnie paralizujące ludzkie zachowania towarzyszą przykładowo pojawieniom się tzw. MIB tj. "Man in Black" czyli dziwnie wyglądającym i zachowującym się UFOnautom jacy zakazują wybranym obserwatorom UFO wszelkiej działalności, która ujawniałaby ludzkości prawdę o tych pozaziemskich gwiazdolotach - jaką to emanację strachu dokumentuje np. angielskojęzyczne około 4-minutowe wideo o tytule Aliens in Disguise Warn Researcher - "We've Taken Many Humans" upowszechniane gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=XtYl8DHDlmY, natomiast jaka to emanacja strachu i silnego poczucia groźby, niebezpieczeństwa i brutalności mnie osobiście aż tak przeraziła iż mając przy sobie aparat fotograficzny i pamiętając o swym naukowym obowiązku dokumentowania oraz widząc aż kilku owych MIB ja ciągle NIE potrafiłem się zmusić aby wykonać ich zdjęcie - tak jak raportuję to w podpisie pod Fot. #G1c ze strony sw_andrzej_bobola.htm. Innego przykładu tej telepatycznej emanacji dostarcza ów nagły pęd ludzi do uwielbiania zapachu benzyny i spalin samochodowych jakie opanowały świat zaraz po drugiej wojnie światowej - a jaki też opisałem w {6} z punktu #J3 swej strony o nazwie faq_pl.htm oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu. To ów sprzeczny z naturą pęd, jaki spowodował zarzucenie przez ludzi rozwoju innych niż spalinowe form napędu, najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za dzisiejsze ocieplenie klimatu i wytruwanie życia na Ziemi. Jeszcze innego przykładu wybiorczego "kokonu wprogramowanych wypaczeń" dostarcza porównanie motywacji, systemu wartości, wierzeń i zachowań kobiet z czasów krótko po drugiej wojnie światowej jakie osoby w moim wieku zapewne nadal pamiętają, z tymi jakie panują u dzisiejszych "nowoczesnych" kobiet - zaś jakie opisywane są np. w punkcie #V2 ze strony o nazwie humanity_pl.htm. Porównanie to bowiem ujawnia iż poza celowym programowaniem kobiet zaawansowaną techniką telepatyczną i hipnotyczną NIE istnieje już żadne inne racjonalne wytłumaczenie dla manifestowanego w dzisiejszych czasach premedytowanego unieszczęśliwiania i samo-wyniszczania siebie i swych rodzin przez kobiety ślepe na działanie otaczającej je rzeczywistości. Dość humorystyczny przykład wykonania takiego telepatycznego zaprogramowania podatnych na telepatyczne nakazy dzisiejszych kobiet udokumentowała moja żona w incydencie zbombardowania mojego samochodu kałem z ubikacji UFO - jakie to jej wykonanie telepatycznego nakazu pozbawiło mnie dostępu do bardzo ważnych próbek i do możności ich przebadania. Incydent ten opisałem, między innymi, w (g) z punktu #H3 swej strony 2020zycie.htm. i ze wpisu #331 do blogów totalizmu. W tamtym incydencie moja żona wstała bardzo wcześnie rano i umyła mój ówczesny samochód (czego nigdy ani przedtem ani potem NIE uczyniła) - na przekór że uprzednio wielokrotnie jej powtarzałem iż z uwagi na tamte częste bombardowania NZ kałem z UFO, kiedy następne takie bombardowanie kałem nastąpi w zasięgu jednodniowej jazdy samochodem wówczas tam się wybiorę specjalnie aby pobrać próbki tego kału do zbadania. Kolejnym materiałem potwierdzającym takie telepatyczne programowanie i hipnotyczne wmuszanie ludziom zakłamania i przeciwstawnych do zalecanych przez Boga nastawień i motywacji jest coraz silniejsze odwracanie uprzedniego poczucia szacunku i uznania jakim dawniej cieszyło się wykonywanie produktywnej pracy fizycznej na dzisiejsze uczucia coraz silniejszej pogardy, niechęci i dezaprobaty jakimi obecni ludzie obdarzają produktywną pracę fizyczną. Ja pamiętam jeszcze czasy kiedy powszechnie się śmiano z "kulturystów" którzy w salach gimnastycznych budowali swoje mięśnie, jednak jeśli np. przywożono im węgiel na opał wówczas wynajmowali robotników fizycznych aby im ów węgiel pownosili do piwnic. W dzisiejszyh zaś czasach tamto nastawienie zostało odwrócone i obecnie szydzi się i wyśmiewa sąsiadów którzy osobiście znoszą swój opał do piwnicy - choć to znoszenie pozwala im zaoszczędzać swe zarobki od wydatków na obecnie modne uczestniczenie w zbiorowo dziś wykonywanych ćwiczeniach z publicznych sal gimnastycznych. Z tego też co dokumentuję w punktach #G3 do #G5 swej strony wroclaw.htm oraz we wpisie #341 do blogów totalizmu, wynika iż to właśnie i tylko wykonywanie produktywnej pracy fizycznej uczy nas mądrości rozwiązywania problemów trapiących ludzi oraz odróżniania zła od dobra. Wszakże fizyczne wykonywanie produktywnej pracy zmusza ludzi do nieustającego rozwiązywania niezliczonych problemów, podczas gdy wyłącznie umysłowa praca naucza ludzi jedynie jak myślowo unikać wysiłku rozwiązywania problemów. Nic więc dziwnego iż przywódcy i decydenci ludzkości powszechnie znani z tego iż nigdy NIE splamili swych rąk produktywną pracą fizyczną utracili już zdolność do rozwiązywania problemów jakie czynią życie na Ziemi coraz trudniejsze, oraz że nikt nawet NIE rozważa wdrożenia "Ustroju Nirwany" zilustrowanego naszym gratisowym półgodzinnym filmem "Świat bez pieniędzy: Ustroj Nirwany". Tymczasem z kontekstu w jakim podany jest werset 16:9 z "Ew. Łukasza" w Biblii mądrze została zaszyfrowana informacja implikująca, między innymi, iż życie wieczyste będzie otwarte dla ludzi tylko wówczas kiedy ludzkość na dobre pozbędzie się "pieniędzy" (co nastąpi dopiero po wdrożeniu "Ustroju Nirwany") zaś ludzie ochotniczo nauczą się umiejętności życia w przyjaźni i miłości z bliźnimi oraz bezinteresownego dzielenia się swym dorobkiem.
       Na przekór iż nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona mają aż tak miażdżącą przewagę techniczną nad nami, Bóg ciągle postwarzał aż kilka metod efektywnej obrony przed ich atakami poczym udostępnił nam opisy tych metod mądrze zakodowane w wersety Biblii. Najprostrza a jednocześnie najefektywniejsza z tych metod naszej obrony jest zakodowana w treści biblijnego wersetu 8:32 z "Ew. św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (odnotuj użycie w tym wersecie liczby mnogiej). Zgodnie więc z tym wersetem, aby się efektywnie wybronić i wyzwolić spod ataków moralnie upadłych ludzi i istot jakie postępują przeciwstawnie do przykazań i wymagań Boga, wystarczy się upewniać iż wszystkim naszym bliźnim ujawniamy prawdę i tylko prawdę oraz aktywnie pomagamy im ją poznawać. Innymi słowy iż NIE zatrzymujemy prawdy tylko do swej własnej wiedzy i użytku, a udostępniamy ją wszystkim bliźnim i czynimy wszystko co w naszej mocy aby mogli się z tą prawdą zapoznać. Prawda jest bowiem najpotężniejszą bronią przeciwko wszelkim formom zła, bronienie się jaką Bóg silnie nam perswaduje w Biblii. To właśnie dlatego w wersecie 20:16 z "Księgi Wyjścia" w Biblii mówienie prawdy stanowi jedno z 10 Przykazań Boga. Ponadto, w wykazie postępowań jakie grożą zostaniem ukaranym najstraszniejszą tzw. "drugą śmiercią" (tj. "wydeletowaniem progamów duszy"), podanych w Biblii w wersetach 21:8 i 22:15 z "Apokalipsy św. Jana" oraz w 6:16-19 z "Księgi Przysłów", jednym z postępowań niestety zwykle przemilczanym przez kapłanów i przeaczanym przez większość ludzi choć surowo zabranianym przez Boga jest właśnie NIE upowszechnianie prawdy - czyli kłamanie. Oczywiście ci co formują i utrzymują "kokony kłamstwa" doskonale wiedzą iż prawda stanowi dla nich największe zagrożenie. Dlatego nawymyślali mnóstwo zwodniczych sposobów zmuszania ludzi do kłamania. Te obejmują np. apelowanie o patriotyzm i o zachowywanie tajemic państwowych, podpisywanie przez zatrudnionych zobowiązań do przemilczania prawdy zawodowej, utajniania receptur, procesów i składników, odmawianie opublikowania artykułów ujawniających prawdę, nowe mylące trendy w komunikowaniu się jakie pozwalają na atakowanie wolności wyrażania prawdy - np. trendy typu "polityczna poprawność" albo "mowa nienawiści" - sporo przykładów jakich omówiłem w {1} z punktu #J3 swej strony faq_pl.htm oraz we wpisie #359 do blogów totalizmu, obiecywanie bez zamiaru dotrzymania, komplementy, mordowanie i zamykanie w więzieniach dziennikarzy i osób ujawniających prawdę, itd., itp. Jeśli więc swym życiem zasłużymy na życie wieczyste, zapewne będziemy wysoce zaskoczeni NIE widząc w akceptowanym przez Boga gronie owej wielkiej liczby elokwentnych osób np. zawodowo zobowiązanych upowszechniać prawdę których wszyscy dziś lubią wysłuchiwać ponieważ nigdy NIE urazili nikogo wypowiedzeniem prawdy jaką dziś się zakazuje lub jaka wzbudza niepopularne odczucia.
       Fakty tu opisywane implikują między innymi iż we wmuszanym obecnie ludzkości "kokonie kłamstwa", centralną pozycję i najusilniej narzucany ludziom rodzaj kłamstw i wypaczeń prawdy dotyczy wszystkiego co jakoś wiąże się z UFO (a więc także wiąże się jakoś z moim magnokraftem) oraz z wypełnianiem przykazań Boga w sposób opisywany w Biblii. Przykładowo gdziekolwiek uwaga ludzkości zwrócona zostanie na materiał dowodowy wykazujący istnienie i działania UFO, natychmiast zachodzą jakieś zdarzenia, typowo narzucane odgórnie lub zmyślnie zasabotażowane, jakie niszczą i eliminują ten materiał dowodowy. Badacze UFO znają tysiące takich przypadków. Przykładowo takie potraktowanie otrzymało praktycznie wszystko dotyczące UFO co ja odkryłem i opisałem na swej stronie tapanui_pl.htm, a częściowo także i stronie petone_pl.htm. Z wyników badań innych badaczy przykładem też takiego potraktowania może być tzw. incydent tragedii na Przełęczy Diatłowa z Uralu - kiedy to śledztwo w sprawie przyczyn śmierci pozabijanych tam studentów zostało nagle odgórnie zatrzaśnięte kiedy wyszło na jaw iż związane z tymi zdarzeniami są podobne do Yeti włochate istoty oraz wehikuł UFO (tj. futrzaste istoty z UFO podobne do tych jakich NZ obserwację opisałem w punkcie #E6 ze swej strony o nazwie newzealand_pl.htm zaś pokazałem tam na ilustracji z artykułu "Aliens Sighted"). Innym przykładem jest także fakt iż kiedykolwiek oficjalnie ujawniane są zdjęcia lub widea jakiegokolwiek UFO, zawsze pokazywane kształty drastycznie się różnią od inżyniersko wypracowanych kształtów i wyglądów mojego magnokraftu, pokazywanych i omawianych np. tu na #D1a do #D1cd i #D3abc, a także np. ilustracjami ze stron ufo_proof_pl.htm czy explain_pl.htm. Tymczasem z moich inżynierskich analiz wynika, że wehikuł UFO o kształtach odmiennych od mojego magnokraftu po prostu NIE będzie w stanie poprawnie latać i wypełniać swoich funkcji. Warto też odnotować ową niewytłumaczalną wrogość instytucji dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" do badań telepatii i hipnozy, oraz jej usiłowania aby np. "telepatię" zwodząco nazywać "falami grawitacyjnymi" - tak jak dla LIGO wyjaśniam to w punkcie #E1.1 ze strony telepathy_pl.htm. Jedynym powodem dla takiego wypaczania prawdy może być iż decydenci i niektórzy pracownicy tej monopolistycznej instytucji nauki są telepatycznie lub hipnotycznie na to zaprogramowani. Wszakże zaawansowanie naszej wiedzy w dziedzinie telepatii i hipnozy umożliwiłoby ludzkości odkrycie i powstrzymanie owej masowej manipulacji techniczną telepatią i hipnozą jakiej ludzkość od tysięcy już lat jest poddawana.
       Na szczęście nadchodzące zbudowanie mojego gwiazdolotu Magnokraft dostarczy ludzkości wiedzy, faktów, danych i wglądu do prawd, które stopniowo wyeliminują ów ukryty "kokon kłamstwa" w jaki ludzkość została podstępnie wprowadzana przez naszych okupantów i eksploatatorów z planet Oriona, oraz utwierdzą ludzi w wiedzy iż jedynym sposobem uratowania naszej cywilizacji przed powtarzalnymi samozagładami jest ochotnicze i pełne wdrażanie w życiu każdej osoby prawdy, motywacji, wartości życiowych, sposobu życia i zachowań udokumentowanych Biblią a przekazanych nam przez Boga za pośrednictwem Jego syna Jezusa. Wszakże operując w kosmosie piloci naszych magnokraftow często będą widywali statki podobne do własnych, które jednak NIE należą do ludzkości. A operujących na Ziemi tych statków jest ogromna liczba - tyle iż większość z nich lata już w niewidzialnym dla ludzi "stanie telekinetycznego migotania" jaki opisałem m.in. w punkcie #C1 swej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Wszakże każdy z ludzi co najmniej raz w miesiącu jest uprowadzany do UFO pod głęboką hipnozą, gdzie m.in. pozyskiwana jest jego/jej "energia moralna" oraz sperma lub ovule. Aby zaś uprowadzać każdego z ludzi aż tak często, konieczna jest ogromna flotylla UFO - ślady nieustającego operowania jakiej faktycznie istnieją na Ziemi. Przykładowo w czasach kiedy jeszcze badałem UFO, natknąłem się na ślady i dowody "spisu powszechnego" dokonywanego przez UFOnautów w NZ. Dla jego przeprowadzenia ponad aż całą szerokością Wyspy Południowej NZ wolno przelatywała jakby ława czy tylariera ciasno upakowanych jeden przy drugim telekinetycznych UFO, każde z których UFO lądowało co około 100 metrów dla dokonania jakichś dokładniejszych sprawdzeń pozostawiając po sobie wyraźnie widoczne lądowisko - przykład którego pokazuję na Fot. #I3 ze swej strony o nazwie newzealand_pl.htm. Ponadto po zbudowaniu magnokraftów zasada działania ich napędu zacznie ujawniać ludzkości zjawiska, które pozwolą im stopniowo poznawać wiedzę związaną z działaniem telepatii, hipnozy, telekinezy i zjawiska czasu. Te zaś z upływem czasu NIE tylko pozwolą ludziom zacząć kontrolować wpływ jaki nasi moralnie upadli krewniacy z Oriona skrycie wywierają na całą ludzkość, ale także zaawansowywać ludzkie napędy opisane w #J4.1 do #J4.6 strony propulsion_pl.htm oraz we wpisach #319, #317, #315, #313, #311 i #309 do blogów totalizmu, a także zilustrowane na naszym wideo o tytule "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja jakiego upowszechniana jest gratisowo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI.
       Spowodowane zbudowaniem mojego magnokraftu szybkie doganianie przez poziom techniki i wiedzy ludzkości poziomu od dawna posiadanego przez naszych technicznie wysoko zaawansowanych krewniaków z Oriona, którzy jednak zabłądzili w obszarze swego rozwoju moralnego, stworzy nam okazję zilustowania im na naszym własnym przykładzie nadrzędność wiedzy i prawdy Biblii ujawnionej nam przez Boga a będącej odwrotnością praktykowanej przez tych upadłych krewniaków filozofii szatańskiego pasożytnictwa. Chociaż nikt z ludzi NIE ma mocy ani metod jakie mogłyby spowodować zmiany życiowych nawyków kogokolwiek innego, niemniej fakt takiego zilustrowania w połączeniu z metodami perswazji jakimi mądrość i moc Boga jest w stanie poprzeć nasze modlitwy i miłość do bliźnich, a także w połączeniu z zasadami Boga wyrażonymi w Biblii np. wersetami 5:44 z "Mateusza", 6:27-29 z "Łukasza", 12:14 z "Listu do Rzymian" (miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują) oraz wersetami 5:23-24 z "Mateusza" (jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!), zapewne sumarycznie będą w stanie spowodować iż nasi moralnie upadli krewniacy zrozumieją ratunek jaki i ich może objąć po przestawieniu się na zasady życia wskazywane w Biblii. Wszakże nasze odrzucanie ich szatańskiej filozofii pasożytnictwa wcale NIE oznacza iż odrzucamy także fakt i prawdę iż nadal są naszymi krewniakami - tyle iż błądzącymi w sprawach moralności, prawdy i motywacji swego działania. Stąd nasz przykład i ochotnicze wdrażanie przykazań Boga poparte zdecydowanym odrzucaniem ich prób narzucenia nam ichniego przeciwstawiania się prawom Boga, z czasem być może spowoduje iż zamiast to oni w nas wymusić adoptowanie w życiu ichnich pasożytniczych zachowań, raczej ochotniczo oni zwolna będą przechodzili na adoptowanie zachowań wyrażonych treścią naszej Biblii. Wszakże celem Boga jest zbawienie a NIE skazywanie. Niezależnie też jak swoje losy i życie zdecydują się dalej kształtować nasi pasożyniczy krewniacy z planet Oriona, przeznaczeniem ludzkości ku jakiemu prowadzą mądre rządy Boga, w przyszłości będą prawda, pokój, wzajemne poszanowanie, miłość i nieobecność zła - jakie w końcowym efekcie z pewnością nastaną w całym "świecie materii".


Rys. #D1a: Oto jak wygląda najmniejszy z dyskoidalnych magnokraftów załogowych. Powyższa ilustracja pokazuje magnokraft typu K3, jakiego wygląd osobiście wypracowałem inżynierskim "jak" poczym ręcznie go narysowałem około roku 1982 starą ręczną metodą tuszu na kalce technicznej. Po jego wygląd przygotyowany metodą komputerowej grafiki patrz "Rys. #D1b" poniżej. Z kolei wielkości i wyglądy jego poszczególnych typów od #K3 do #K10 pokazuje nasz krótki 4-minutowy film w językach angielskim i niemieckim (bez komentarza ale z muzyką) o tytule "How big is the Magnocraft" upowszechniany w internecie za darmo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c, a także nasz półgodzinny film gratisowo upowszechniany w językach polskim, angielskim i niemieckim o tytule "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI.
       (Powyższa ilustracja oryginalnie wywodzi się z mojej monografii [1/4], gdzie pokazana i opisana jest ona jako Rys. F1 .) W pozycji "stojącej" zilustrowanej na powyższym rysunku statek ten przypomina odwrócony do góry dnem talerz w którego centrum umieszczony jest pojedynczy pędnik główny (nośny), zaś na obrzeżu osiem pędników bocznych (stabilizacyjnych). Kształt i wymiary tego statku są ściśle zdefiniowane zestawem inżynierskich równań (patrz wzory (F2) do (F16) w podrozdziałach F2 do F5 monografii [1/4]) wyprowadzonych też w innych moich monografiach, a wynikających z warunków operacyjnych i konstrukcyjnych. Pierścieniowata kabina załogi (patrz "1" w części (a) innych wersji tego rysunku) z uwidocznionym tu fotelem pilota, wciśnięta jest pomiędzy pędnik główny i pędniki boczne. Należy zwrócić uwagę iż pędniki boczne osadzone są w poziomym pierścieniu separacyjnym, wykonanym - podobnie jak poszycie kabiny załogi, z materiału nieprzenikalnego dla pola magnetycznego. Pierścień ten odseparowywuje bieguny magnetyczne każdego pędnika, zmuszając jego pole do cyrkulowania poprzez otoczenie. Każdy pędnik boczny oddzielony jest też od pędników sąsiednich za pośrednictwem pionowych przegród separacyjnych, wykonanych z tego samego materiału magnetorefleksyjnego.
* * *
Zauważ, że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwyczajnie kliknąć na tą fotografię, poczym użyć "zoom" opisany pod koniec wstępu to tej strony. Wszakże większość tzw. browser'ów które obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala NIE tylko na powiększnie tekstów oraz ilustracji owym "zoom", ale także pozwala na załadowanie każdej ilustracji i każdej strony strony internetowej do swojego własnego komputera, gdzie można je analizować i do woli im się przyglądać, gdzie daje się je zredukować lub powiększać, a także gdzie je można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.


Rys. #D1b: Powyższa ilustracja pokazuje komputerowo wygenerowany wygląd boczny najmniejszego z Magnokraftów, zwanego typem K3 - przygotowany przez mojego graficznie uzdolnionego przyjaciela. Oryginalnie ilustrację tę pokazalem jako "Rys. #A0" ze strony magnocraft_pl.htm. Jak zaś ów gwiazdolot będzie wyglądał jeśli będzie oglądany z kierunków innych niż boczny, a także jak będą wyglądały następne niż K3 typy tego statku międzygwiezdnego i jak wielkości tych typów będą się porównywały do innych znanych powszechnie obiektów budowanych przez człowieka, ilustrują to komputerowo generowane ilustracje pokazane w dalszej części tamtej strony "magnocraft_pl.htm" - przykładowo patrz tam "Rys. #A2" do "Rys. #A5".
       Odnotuj, że jeszcze przed, oraz zaraz po, 1980 roku, kiedy to rozpracowywałem inżynierkie "jak" dla zasady działania, konstrukcji, materiałów i atrybutów szczegółowo konstruowanego wówczas Magnokraftu mojego wynalazku, oraz kiedy publikowałem pierwowzór obecnego tomu 3 mojej monografii [1/5] szczegółowo opisującej ów gwiazdolot, komputery NIE potrafiły jeszcze przetwarzać grafiki. Nawet zresztą gdyby potrafiły, owo ogromnie wrogie i krytykanckie wobec Magnokraftu (a także wobec innych moich przełomowych badań naukowych i wynalazków) nastawienie z pewnością telepatycznie i hipnotycznie programowanych kolegów naukowców i byłych przełożonych, zapewne spowodowałoby zabronienie mi użycia uczelnianych komputerów do rozwoju tego statku. Wszakże owo zajadle wrogie nastawienia jest publicznie manifestowane już nieprzerwanie począwszy od 1972 roku (kiedy to odkryłem swoją "Tablicę Cykliczności dla Napędów Ziemskich" jaka przepowiedziała mi przyszłą zasadę działania mojego Magnokraftu), aż do 2017 roku (kiedy to dokonałem włączenia powyższej ilustracji do swej strony internetowej) - co praktycznie oznacza, że ignorancko, zazdrośnie, niewybrednie i złośliwie owo nastawienie prześladuje i obrzydza moje badania, oraz moją osobę, nieustannie już przez okres ponad 50 lat, czyli już przez ponad połowę stulecia oraz przez znacznie więcej niż przez połowę całego mojego życia. (Po przykład tego nastawienia datujący się z lutego 2017 roku, patrz - jeśli nadal da się go odnaleźć groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.paranauki/.) Tymczasem prywatne PC ani laptopy około owego 1980 roku NIE były jeszcze znane. Dlatego wszystkie moje rysunki tego gwiazdolotu pracochłonnie wykonywałem wówczas ręcznie starą techniką kreślarską, tj. z użyciem kalki technicznej i tuszu - co wraz z badaniami rozwojowymi zjadało praktycznie cały wolny czas pozazawodowy jakim wtedy dysponowałem (włącznie z ówczesnym "zarywaniem dla wykonania pracy" sporych części swych nocy, jakie aby móc kontynuować swe badania a jednoczesnie wzorcowo wykonywać swą pracę zawodową zmuszony byłem wówczas niemal codziennie praktykować). Z tego powodu, w tamtych dawnych latach moich prac rozwojowych nad zasadą działania, konstrukcją, materiałami i atrybutami Magnokraftu, osobiście przeze mnie były wykonane wszelkie te ilustracje tuszem na kalce technicznej z moich stron i publikacji, z których wyglądu widać, iż przygotowane one zostały tamtą starą techniką kreślarską (po ich przykład patrz "Rys. #D1a" powyżej). Natomiast wszystkie pokazane tu komputerowo generowane ilustracje (przykładowo powyższa), zostały przygotowane przez mojego graficznie ogromnie utalentowanego przyjaciela, Pana Dominika Myrcik.


Fot. #D1cd: Pokazane w górnej części #D1c jest autentyczne zdjęcie dyskoidalnego wehikułu UFO typu K3. Pozwala ono na zilustrowanie jak dokładnie kształt dyskoidalnych gwiazdolotów UFO typu K3 jest zgodny z pokazanym w dolnej części #D1d kształtem dyskoidalnych magnokraftów typu K3 (po więcej szczegółów patrz też "Rys. #D3abc" poniżej na niniejszej stronie). Aby ułatwić ich porównywanie, Magnokraft mojego wynalazku omówiony i pokazany na stronie magnocraft_pl.htm jest poniżej pokazany na #D1d podobnie pochylony jak to UFO aby uzyskać w przybliżeniu takie samo zorientowanie obu tych gwiazdolotów. Jeśli zaś uwzględnić fakt, że ów wehikuł UFO jest pokazany w locie i pochylony nieco inaczej niż magnokraft poprzednio pokazany powyżej na ilustracjach #D1a i #D1b, a także iż jego powłoka zewnętrzna została przesterowana z całkowitej przeźroczystości na całkowite odbijanie światła jak lustro, wówczas jego kształt i wygląd zewnętrzyny jest identyczny do kształtu i wyglądu zewnętrznego magnokraftu typu K3 pokazanego powyżej na "Fot. #D1a". Pamiętać bowiem trzeba iż aby był on w stanie poprawnie realizować inżynierską zasadę "jak" swego działania, musi on wypełniać aż cały szereg inżynierskich wymogów "jak" co do sprzęgalności jego kształtów, wymogów lotu jego konstrukcji, rozmieszczenia pędników, balansu obciążeń i generowanych sił, itd, itp. - jakie to wymogi opisałem szczegółowo w tomie 3 swojej monografii [1/5]. Z kolei dokładna analiza cech i zjawisk indukowanych zarówno przez wehikuły UFO jak i przez magnokrafty mojego wynalazku, opublikowana w podrozdziałach P2 z tomu 13 monografii [1/4], ujawnia że również budowa wewnętrzna i zasada działania magnokraftów mojego wynalazku oraz gwiazdolotów UFO już zbudowanych przez sekretnie okupująca ludzkość konfederację naszych kosmicznych krewniaków z planet Oriona, są do siebie identyczne. To zaś oznacza, że opisywane na tej stronie zniszczeniowe i militarne zdolności magnokraftów istnieją również u UFO. Ostatnie zaś wydarzenia na Ziemi dokumentują, że owe zniszczeniowe cechy wehikułów UFO są faktycznie używane na Ziemi do wyniszczania ludzkości - po szczegóły patrz strona internetowa o nazwie bandits_pl.htm - tj. bandyci wśród nas, a także patrz inna strona internetowa o nazwie evil_pl.htm - tj. o obecnym uleganiu przez naszą cywilizację wmuszanym nam siłą nakazom aby ludzkość też zdążała ku zostaniu kosmicznymi bandytami i niszczycielami identycznie szatańskimi jak nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona.
       (Powyższa fotografia UFO oryginalnie wywodzi się z monografii [1/4], gdzie jest ona pokazana i wyczerpująco opisana jako Rys. P1 .) Odnotuj niedaleko od niego, po jego lewej stronie, widoczne też drugie UFO typu K3 jak odlatuje sobie w siną dal. Tyle, że to lewe UFO uchwycone zostało w widoku bocznym oraz już z dużo większej odległości. Na chwilę przed pstryknięciem powyższego zdjęcia to drugie (lewe) UFO oddzieliło się od prawego w wyniku rozłączenia się ich kompleksu kulistego. Ów kompleks uprzednio leciał jako pojedyncze magnetyczne sprzęgnięcie dwóch UFO w jeden kulisty obiekt latający, chociaż powstał on przez magnetyczne zespolenie ze sobą płaskimi podłogami aż dwóch dyskoidalnych wehikułów UFO typu K3.


#D2. Gdy przychodzi do sposobów szerzenia zła, nic NIE jest w stanie zastąpić praktycznej demonstracji - to dlatego Bóg pozwala wehikułom UFO aby zademonstrowały ludziom zniszczeniowe możliwości magnokraftów:

       Ludzie jakoś NIE potrafią zmobilizować się aby poznawać efekty działania "zła" w czysto teoretyczny sposób - np. poprzez jedynie analizę losu innych osób których zło owo już uprzednio dotknęło. Dlatego zło musi ludziom być zademonstrowane praktycznie - tak aby na własnej skórze je doświadczyli i poznali jego następstwa. W czasach więc kiedy zbliża się termin zbudowania magnokraftów mojego wynalazku, Bóg daje wybranym ludziom posmak jakie będą przyszłe efekty użycia owych magnokraftów w celu szerzenia zła - np. poprzez ich militarne użycie. W tym celu już niemal od czasów zakończenia drugiej wojny światowej Bóg pozwala operować na Ziemi tzw. UFO i UFOnautom, oraz pozwala im doświadczać tych z odwróconych od Boga ludzi, którzy unikają sumiennego wypełniania przykazań Boga. Czym zaś dokładnie są owe UFO i owi UFOnauci, wyjaśniam to szerzej aż na całym szeregu totaliztycznych stron - przykładowo bardzo skrótowo omawiają to punkty #D3 i #G2 niniejszej strony, nieco szerzej wyjaśnia to punkt #J1 strony o nazwie landslips_pl.htm, powody ich pojawiania się na Ziemi omawia punkt #L2 strony o nazwie magnocraft_pl.htm, a ponadto poświęcone im są także fragmenty jeszcze innych stron internetowych raportujących wyniki badań nowej tzw. "totaliztycznej nauki" (tj. nauki zdefiniowanej w punkcie #C4 strony o nazwie telekinetyka.htm).


#D3. Jakie związki istnieją pomiędzy magnokraftami a UFO:

Motto: "To samo urządzenie może nie tylko zostać wynalezione zupełnie niezależnie od siebie przez cały szereg ludzi którzy wcale się nie znają, ale również może być używane w zupełnie przeciwstawnych celach."

       Magnokraft stanowi całkowicie "ziemską" konstrukcję, tj. to ja go wynalazłem, rozpracowałem inżyniersko "jak" go zbudować, oraz przewidziałem iż zostanie on zbudowany na Ziemi. Dopiero gdy jego wygląd, konstrukcja i działanie zaczęło być omawiane na całym szeregu programów z polskiej telewizji, skontaktowalo się ze mną wiele osób, które twierdziły iż widziały w locie ten mój gwiadolot - tyle iż nazywały go "UFO". To pod wpływem ich raportów podjąłęm badnia UFO, w rezultacie publikując potem formalny dowód naukowy iż UFO to już zbudowane przez kogoś moje Magnokrafty. Cały ten dowód prezentuję na swej stronie o nazwie ufo_proof_pl.htm. Ponadto, mając w pamięci unikalne atrybuty mojego Magnokraftu, wystarczy jedynie spojrzeć na nagłówki współczesnych gazet, i na tytuły niektórych książek, aby uświadomić sobie, że identyczne do mojego magnokraftu wehikuły UFO są obserwowane na Ziemi od niepamiętnych już czasów. Niestety, wiedza o tych już istniejących wehikułach magnokrafto-podobne, dawniej opisywanych pod nazwą UFO, od samego początku zaczęła być blokowana i wypaczana przez rządzących naszą planetą.
       Ja miałem honor wynalezienia i rozpracowania magnokraftu wyłącznie na podstawie moich zawodowych zainteresowań w systemach napędowych, tj. bez żadnej inspiracji czy wpływu ze strony UFO. Na początku tych prac akceptowałem, że magnokraft stanowił tylko będzie latającego następcę dla silnika elektrycznego. To bowiem sugerowały analogie i symetrie wyrażone moją napędową wersją powszechnie znanej "tablicy periodyczności pierwiastków chemicznych" (znanej też jako "Tablica Mendelejewa"), jaką nazwałem "Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich", zaś historię wypracowania jakiej skrótowo opisałem w #B4, w {A} z #C6 i w #D4 swej strony 2020zycie.htm. Tę Tablicę Cykliczności opisuję i ilustruję też we wielu innych moich publikacjach, np. pokazuję ją w monografii [1/4] jako tablica B1, oraz - w innym wykonaniu, jako tablica K1, zaś dokładniej omawiam także w #J4.1 do #J4.6 strony propulsion_pl.htm oraz na naszym półgodzinnym darmowym filmie o tytule "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI. W owej początkowej fazie rozwoju magnokraftu wcale nie zdawałem sobie sprawy z podobieństwa istniejącego pomiędzy magnokraftem i UFO. Podobieństwo to stało się oczywiste dopiero gdy pełna konstrukcja i właściwości omawianego statku zostały wydedukowane. Prawdę mówiąc, to na podobieństwo to zwrócili dopiero uwagę owi oglądający w polskiej TV progamy o Magnokrafcie i czytelnicy moich artykułów, twierdzący że na własne oczy widzieli oni już działające magnokrafty, tyle tylko że określali je mianem "UFO" - patrz Rys. #D3abc poniżej. W trakcie naukowego weryfikowania i sprawdzania twierdzeń tych czytelników, zgromadziłem ogromny materiał dowodowy jaki dokumentował, że faktycznie na naszej planecie już operują nieznane statki popularnie wowczas zwane UFO, jakie wykazują się posiadaniem wszystkich atrybutów przewidywanych dla magnokraftu. W konsekwencji formalny dowód naukowy, stwierdzający że "UFO są już działającymi magnokraftami" (patrz też punkt #D4 poniżej tej strony) został opracowany i opublikowany. Pierwsza wersja tego dowodu ukazała się w artykule [1P] "Konstrukcja prosto z nieba" jaki opublikowany był w polskim czasopiśmie "Przegląd Techniczny Innowacje" nr 12/1981, str. 43 45. Niestety, w owej pierwszej prezentacji omawianego dowodu, z powodów jakie stają się jasne dopiero po przeczytaniu podrozdziałów A3 i VB2 w [1/4], redakcja Przeglądu Technicznego pominęła opublikowanie dołączonych do niego zdjęć i rysunków (podobnych do zdjęć i rysunków ilustrujących podrozdział P1 w [1/4]). Z uwagi na szczupłość miejsca, zdjęć tych nie dało się też przedstawić gdy publikacja [1P] z Przeglądu została następnie omówiona w artykule [2P] "Jak dowiedziono istnienia UFO", opublikowanym w Kurierze Polskim, nr 119/1981, str. 5. Stąd kompletna wersja tego dowodu (z pełną dokumentacją fotograficzną i opisową) mogła zostać opublikowana dopiero w Nowej Zelandii, np. w monografii [1a] oraz w kilku monografiach ją poprzedzających poświęconych tej samej tematyce (patrz wykaz tych monografii zestawiony w podrozdziale C10 z [1/4]). Dla użytku czytelników z Polski została ona zaprezentowana dopiero w monografii [1/2], a potem niemal bez zmian powtórzona w monografiach [1/3], [1/4], oraz w obecnie najnowszej monografii [1/5].
       Formalny dowód że "UFO to już zbudowane przez kogoś magnokrafty" jest istotnym ogniwem w łańcuchu logicznym składającym się na treść monografii [1/4] oraz niniejszej strony. (To jest więc powodem dla którego jeden paragraf niżej w tym punkcie podsumowałem jego metodologię, zaś cała reszta tej strony opiera się na jego ustaleniach.) Dowód ten uświadamia nam bowiem ogromnie gorzką dla nas prawdę. Mianowicie, w połączeniu z dowodami opisanymi w podrozdziałach P3.1 i P6.5 monografii [1/4], ujawnia on nam że Ziemia od początku swego zasiedlenia rasą ludzką znajduje się pod skrytą okupacją szatańsko pasożytniczej cywilizacji używającej wehikułów UFO. Owa gorzka prawda jest więc taka, że nasza planeta od niepamiętnych już czasów jest nieprzerwanie wykorzystywana, rabowana, prześladowana i zamęczana przez upadłych moralnie chociaż rozwiniętych technicznie krewniaków ludzkości posiadających działające wehikuły UFO do swojej dyspozycji. To z kolei w namacalny i ilustracyjny sposób wykazuje między innymi, iż idea magnokraftu może zostać zrealizowana na drodze technicznej (jeśli bowiem mogły ją zrealizować inne pasożytujące na nas cywilizacje, gdy tylko zechcemy także i my powinniśmy być zdolni do jej urzeczywistnienia). Ponadto, uświadamia to nam że zbudowanie magnokraftu stanowiło dla nas będzie najefektywniejszą obronę przed owymi naszymi szatańskimi krewniakami z UFO.
       Formalny dowód że "UFO to już zbudowane przez kogoś magnokrafty", zaprezentowany w podrozdziale P2 najnowszej monografii [1/4], bazuje na bardzo starej i niezliczoną ilość razy sprawdzonej w działaniu metodologii dowodzeniowej adoptowanej przez współczesną naukę i nazywanej "metoda porównywania atrybutów" (po angielsku "the methodology of matching the attributes"). W metodologii tej dwa niezależne od siebie zbiory atrybutów, jakie opisują dwa różne obiekty, są z sobą porównywane w celu udowodnienia że obiekty które one opisują są identyczne. Najstarszym przykładem użycia tej metodologii byłby myśliwy który przymierza (porównuje) atrybuty śladu na śniegu z cechami znanych mu zwierząt w celu ustalenia które z tych zwierząt pozostawiło dany ślad. Metodologia ta jest jedną z najbardziej niezawodnych, efektywnych, i najczęściej używanych sposobów identyfikowania nieznanych obiektów. Jest ona używana w większości procedur identyfikacyjnych, włączając w to śledztwa kryminalne (porównywanie dowodów rzeczowych na miejscu zbrodni z osobą podejrzanego), medycynę (porównywanie symptomów z chorobą), rozpoznanie wojskowe, itp. Aby udowodnić z użyciem tej metodologii, że magnokraft i UFO są identycznymi wehikułami, całkowite podobieństwo pomiędzy wydedukowanymi atrybutami magnokraftu i zaobserwowanymi atrybutami UFO zostało udokumentowane i konklusywnie wykazane.
       Metodologia "porównywania atrybutów" zastosowana w dowodzie opisanym powyżej dostarcza także dodatkowej korzyści jaką należy w tym miejscu wyjaśnić. Pozwala ona bowiem na wprowadzenie niezwykle istotnego "postulatu zamienności pomiędzy UFO i magnokraftami". Postulat ten stwierdza, że: każdy poprawny wzór matematyczny, reguła i fakt opracowany dla magnokraftów, musi równie poprawnie odnosić się też i do UFO, a także każdy fakt zaobserwowany na UFO musi również sprawdzać się dla magnokraftów. Praktyczne wykorzystanie tego postulatu z jednej strony zezwala na szybsze zbudowanie ziemskich magnokraftów przez wykorzystanie w nich gotowych rozwiązań technicznych zaobserwowanych u UFO. Z drugiej zaś strony umożliwia ono szybsze rozwikłanie tajemnic UFO przez zastosowanie do nich teorii opracowanych dla magnokraftów.
       Dla niniejszej strony internetowej ów "postulat zamienności pomiędzy UFO i magnokraftami" ma takie następstwo, że wszystko co tutaj napisano na temat magnokraftów odnosi się też do UFO, zaś wszystko co tutaj napisano o UFO odnosi się też do magnokraftów.

Rys. #D3a
Rys. #D3b
Rys. #D3c

Rys. #D3abc: Porównanie kompleksu kulistego sprzęgniętego z dwóch UFO typu K6, a sfotografowanego nad Szwecją przez Lars'a Thorn'a, dnia 6 maja 1971 roku, z wyglądem i konfiguracją kulistego kompleksu dwóch magnokraftów typu K3. (Kliknij na wybrany rysunek lub fotografię aby oglądnąć je w powiększeniu.)
       Rys. #D3a (góra - z ramką): Powiększenie fragmentu fotografii Thorn'a pokazującej nieruchomo zawiśnięte UFO typu K6 na tle krajobrazu. (Odnotuj że całą fotografię Thorn'a można zobaczyć na "Fot. #D2a" z totaliztycznej strony explain_pl.htm.) Z moich badań wynika, że załoga takich wehikułów typu K6 składa się z naukowców wyspecjalizowanych w badaniach geologicznych. Odnotuj, że to właśnie udokumentowany tym zdjęciem kompleks kulisty UFO typu K6, tyle że lecących ze swą podłogą zorientowaną pionowo (a nie poziomo - jak na powyższym zdjęciu), odparował "tunel UFO" udokumentowany i opisany poniżej na "Fot. #C9e".
       Rys. #D3b (środek - bez ramki): Rekonstrukcja kształtu i wyglądu kulistego kompleksu wehikułów UFO z fotografii Thorn'a, sporządzona na podstawie komputerowej analizy zdjęcia Thorn'a przez sztokholmską grupę badawczą GICOFF. Rekonstrukcja owa, razem z powyższymi fotografiami opublikowana została w książce [1rys.P9] i [1P2] Adolfa Schneidera i Huberta Malthanera: "Das Geheimnis der unbeakannten Flugobjekte" (tj. "Sekret niezidentyfikowanych obiektów latających"), Hermann Bauer Verlag KG Freiburg im Breisgau, West Germany, 1976, ISBN 3 7626 0197 6, strona 81. Bardzo wyraźnie ujawnia ona podwójny kołnierz opasujący wynikowy kompleks w połowie jego wysokości, a powstały przez złożenie z sobą dwóch soczewkokształtnych kołnierzy bocznych obu statków. W dolnym wehikule widoczny jest wylot pędnika głównego. W górnym wehikule widoczne są "czarne słupy" czerni nad wylotami z pędników bocznych. (Takie "czarne słupy" są także pokazane na "Rys. #C10ab" poniżej.)
       Rys. #D3c (dół - z ramką): Przewidywany wygląd boczny kompleksu kulistego wehikułów magnokrafto-podobnych, tyle że uformowanego z dwóch magnokraftów typu K3 nie zaś z dwóch UFO typu K6 uwidocznionych na fotografii "Rys. #D3a". Kompleks kulisty magnokraftów (i UFO) otrzymuje się kiedy dwa wehikuły tego samego typu przewierają do siebie magnetycznie swoimi podłogami. (Kształt i wygląd pojedyńczych magnokraftów i UFO typu K6 ilustruje "Rys. #A3(K6)" ze strony "magnocraft_pl.htm" (kliknij na niniejszy zielony link aby go oglądnąć), a także ilustrują rysunki F13 i F25 z monografii [1/4].)
       W górnej połowie tego "Rys. #D3c" pokazano wygląd całego takiego kompleksu kulistego oglądanego z boku.
       W dolnej połowie tego "Rys. #D3c" pokazano wykrój w owym kompleksie kulistym magnokraftów typu K3. Wykrój ten ukazuje teoretyczną zasadę jego formowania. Uwidocznione tam zostało: zorientowanie biegunów (N, S) w pędniku głównym (M) i w poszczególnych pędnikach bocznych (U); wzajemne położenie kabin załogi (1, 2) obu statków; "węgiel warstwowy" (C) jaki w szczególnych warunkach osadza się na wylocie (N) pędnika głównego; oraz tzw. "anielskie włosy" (A) które są galaretowatą substancją hydrauliczną (podobną do białka z jajka lub do wieprzowej galaretki z "zimnych nóżek") wprowadzaną pomiędzy oba wehikuły w celu zneutralizowania sił wzajemnego przyciągania się ich pędników głównych. Węgiel warstwowy odrywa się od UFO podczas lądowania. Natomiast anielskie włosy opadają na ziemię po rozdzieleniu się tych wehikułów zaś ich ciągliwe bryły i pasma często mogą zostać przypadkowo zaobserwowane gdy leżą na polach lub zwisają z drzew zanim zdążą się rozłożyć i wyparować.
       Warto odnotować, że powyższe zdjęcia i rysunki są dokładnie omówione w podpisach pod ilustracją "Rys. 9a-d" z tomu 13 monografii [1/4], a także w podrozdziale P2.2 owej monografii, gdzie czytelnik może poznać dalsze szczegóły na temat wehikułów zilustrowanych powyżej. Z kolei kulisty kompleks magnokraftów i UFO jest dyskutowany na "Fot. #D2" z totaliztycznej strony internetowej explain_pl.htm.


#D4. Uchwała oficjalnie deklarująca i zalecająca wszystkim uznawanie magnokraftu jako technicznego wyjaśnienia dla wehikułów UFO:

       (Uchwała listy totalizm@hydepark.pl, o "eksploatowaniu Ziemi przez UFOnautów".)
      W dniu 24 marca 2003 roku uczestnicy internetowej listy totalizmu podjęli historyczną Uchałę na temal UFO i UFOnautów. Uchwała ta jest pierwszą swego rodzaju i dotychczas jedyną tego typu na świecie. Dlatego niniejszym mam przyjemność zaprezentowania jej pełnego tekstu i zachęcenia każdego do zapoznania się z jej treścią. Oto ona:
      Eksploatacja Ziemian przez UFOnautów: zbiorowa uchwała internetowej listy totalizm@hydepark.pl o oficjalnym uznaniu formalnego dowodu na istnienie UFO, o uznaniu formalnego dowodu na okupację Ziemi przez UFO, oraz o uznaniu magnokraftu jako technicznego wyjaśnienia dla UFO
       My, 161 uczestników internetowej listy totalizm@hydepark.pl reprezentujących niemal wszystkie dziedziny życia oraz niemal każdy region Polski, z głęboką troską obserwujemy rozwój obecnej sytuacji w zakresie pasożytniczej działalności UFO na Ziemi. Wszakże z jednej strony widzimy pasywność władz i niechęć naukowców wobec coraz wyżej piętrzących się problemów jakie wzbudzane są przez pasożytnicze działania UFO na Ziemi, a także widzimy tendencje do ignorowania opinii zbiorowości oraz do opierania się w sprawach UFO na stwierdzeniach kilku niekonstruktywnie nastawionych, pojedyńczych osób. Z drugiej strony odnotowujemy wprost niesłychane nagromadzenie dowodów nieustannej obecności UFO na Ziemi, dowodów niemoralnej ingerencji UFOnautów w nasze życie publiczne, oraz dowodów uprowadzeń ludzi do UFO i biologicznej eksploatacji ludzi na pokładach UFO. Jesteśmy też świadomi, że w 1981 roku, w czasopiśmie Przegląd Techniczny Innowacje (nr 13/1981, strony 21-23) po raz pierwszy opublikowany został formalny dowód naukowy stwierdzający że "UFO to magnokrafty". Począwszy zaś od owego momentu, coraz powszechniej dostępna dla wszystkich zainteresowanych jest rosnąca liczba monografii naukowych jakie formalne dowodzą fizykalnej natury UFO, pasożytniczych zainteresowań UFOnautów w Ziemi, magnetycznego charakteru napędu UFO, itp. Do chwili obecnej dowody te ukształtowały dostępną wiedzę na temat UFO w jedną spójną strukturę logiczną, udowadniając za pośrednictwem tej struktury, że (1) UFO istnieją i są materialnymi wehikułami kosmicznymi pilotowanymi przez moralnie zdegenerowanych krewniaków ludzkości pochodzących z kosmosu, (2) że moralnie upadli dysponenci wehikułów UFO skrycie okupują i eksploatują ludzkość, oraz (3) że budowa i zasada działania wehikułu kosmicznego z napędem magnetycznym nazywanego "magnokraftem" dostarcza pełnego i poprawnego wyjaśnienia dla wszelkich aspektów technicznych UFO. Jest też nam doskonale wiadomym, że bardzo szczegółowe opisy zarówno magnokraftu, jak i wszelkich dowodów naukowych z niego wynikających, zawarte są w całym szeregu opracowań naukowych. Z opracowań tych najbardziej aktualna jest monografia naukowa [1/4] pióra Prof. dra Jana Pająka, o tytule Zaawansowane urządzenia magnetyczne (4 wydanie, Wellington, Nowa Zelandia, 2003 rok, ISBN 0-9583727-5-6). Monografia ta jest udostępniona nieodpłatnie na licznych stronach internetowych, przykładowo na stronach tekst_1_4.htm czy tekst_1_5.htm, oraz kilku innych wskazywanych linkami z powyższych stron. Będąc świadomymi wszystkiego powyższego, a jednocześnie wiedząc o odpowiedzialności jaka spoczywa na naszych barkach z tytułu reprezentowania przekroju całego społeczeństwa i wszystkich regionow naszego kraju, niniejszym zbiorowo uchwalamy co następuje.
      #1. Uchwalamy, że oficjalnie uznajemy formalny dowód jaki stwierdza że "wehikuły UFO istnieją". Jak nam wiadomo dowód ten, opracowany zgodnie z naukową metodologią "porównywania atrybutów", jest publikowany i upowszechniany nieustannie począwszy od 1981 roku, zaś nikt nie zdołał podważyć jego zasadności. Uznając wagę i poprawność tego naukowego dowodu jednocześnie deklarujemy i przypominamy, że posiada on moc obowiązującą i że jego wskazania oraz następstwa świadomościowe powinny być uwzględniane w działaniach każdej osoby. Szczególnie zaś obowiązujący jest on dla naukowców i badaczy UFO, którzy na jego podstawie mają obowiązek podjęcia rzeczowych badań celów i przejawów działalności UFOnautów na Ziemi.
      #2. Uchwalamy także, że oficjalnie uznajemy zasadność formalnego dowodu naukowego stwierdzającego, że "UFO to magnokrafty, tyle że już zrealizowane przez technicznie wysoko zaawansowane, aczkolwiek moralnie upadłe, cywilizacje szatańskich pasożytów z kosmosu". Zobowiązujemy też każdego, aby respektował stwierdzenia oraz brzemienne w skutki konsekwencje tego dowodu.
      #3. Uchwalamy ponadto, że uznajemy formalny dowód naukowy iż "moralnie upadli załoganci wehikułów UFO skrycie okupują naszą planetę, oraz w sposób ukryty prowadzą wielkoskalową eksploatację ludzkości". Zobowiązujemy też każdego mieszkańca naszej planety do ogarnięcia wszelkich konsekwencji tego naukowego dowodu, oraz do podjęcia działań jakie stopniowo zneutralizują następstwa okupacji i eksploatacji ludzi przez UFOnautów.
      Uchwalając wszystko powyższe, jednocześnie usilnie nakłaniamy wszystkich zainteresowanych, aby w trybie pilnym zapoznali się z formalnymi dowodami naukowymi zawartymi we wskazanej poprzednio monografii [1/4], jakich oficjalne uznanie i powszechne obowiązywanie niniejsza uchwała deklaruje, oraz jakich wielorakie następstwa oficjalnie staramy się uzmysłowić za pośrednictwem niniejszej uchwały. Nakłaniamy też, aby zapoznawać się ze szczegółami konstrukcji, zasady działania i napędu magnokraftu, który to wehikuł kosmiczny jest ziemskim odpowiednikiem UFO, czyli wykazuje wszelkie cechy UFO, posiada te same możliwości operacyjne co UFO, oraz wzbudza te same zjawiska jakie znane są z obserwacji UFO.
      Podejmując niniejszą uchwałę i niniejszym nadając jej charakter wiernego odzwierciedlenia naszych zbiorowych poglądów i życzeń, jednocześnie liczymy, że w końcu zainicjuje ona owe długo oczekiwane przez społeczeństwo inicjatywy i konstruktywne działania w sprawie UFO. Przykładowo liczymy, że zainspiruje ona podjęcie systematycznych badań UFO przez naukowców i przez osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo i za nasz poziom poinformowania. Oczekujemy, że we wszelkich sprawach dotyczących UFO społeczeństwo zacznie opierać się na mądrości zbiorowej i przestanie zważać na wypowiedzi pojedyńczych krzykliwych osób, które mogą być manipulowane właśnie przez owe pasożytnicze UFO. Liczymy, że uchwała ta przełamie dotychczasowy impas otaczający postęp racjonalnego zrozumienia przez ludzi powodów, masowości, oraz techniki moralnie upadłych agresorów z UFO. Liczymy, że uczuli ona ludzi na niemoralny, pasożytniczy, oraz ukryty charakter wszelkiej aktywności UFOnautów na Ziemi. Liczymy, że zwróci ona uwagę władz na palące problemy obrony swego społeczeństwa przed szatańską eksploatacją przez UFO. Liczymy, że zainteresuje ona każdego członka społeczeństwa blizną po implancie identyfikacyjnym UFO, jaką to bliznę większość z nas nosi na swojej nodze. Liczymy, że zainicjuje ona bardziej nasilone obserwowanie aktywności UFO w naszej przestrzeni życiowej, oraz że uświadomi iż odpowiednimi metodami i urządzeniami uczulonymi na szybkie ruchy telekinetyczne w każdym momencie czasowym na naszym niebie daje się zarejestrować obecność dosłownie dziesiątków niewidzialnych wzrokowo, telekinetycznych wehikułów UFO (referowanych czasami jako tzw. "rods"). Liczymy także, że niniejsza Uchwała zainspiruje wszystkich ludzi do podjęcia aktywnej walki obronnej przed owymi kosmicznymi agresorami z UFO.
      Niniejsza uchwała podjęta została w dniu 24 marca 2003 roku, w wyniku anonimowego głosowania (bazującego na pseudonimach) otwartego dla uczestników obrad internetowej listy totalizm@hydepark.pl . Wyniki tego głosowania były jednogłośne - całe 100% głosujących oddało swoje głosy za przyjęciem niniejszej uchwały. Uczestnicy tego głosowania potwierdzają, że miało ono charakter anonimowy, a stąd że jego wyniki stanowią wierne odzwierciedlenie faktycznych poglądów i życzeń głosujących. Z kolei ponieważ głosujący reprezentują sobą przekrój całego społeczeństwa i wszystkich regionów Polski, oraz ponieważ tekst tego co uchwalono reprezentuje zbiorową opinię głosujących, niniejsza Uchwała jest reprezentacyjna dla stanowiska, życzeń i odczuć znaczącej proporcji obywateli Polski świadomych powagi obecnej sytuacji.
* * *
       Powyższe powinienem uzupełnić informacją, że wkrótce po podjęciu powyższej uchwały, lista dyskusyjna totalizmu na której owa uchwała została wypracowana i uchwalona została przez kogoś zasabotażowana aż do zniszczenia. Potem również i następna lista dyskusyjna totalizmu stworzona na jej miejsce też została zasabotażowana. Stąd od pierwszej połowy 2005 roku totalizm działa już bez listy dyskusyjnej. Jedyna więc komunikacja z praktykującymi tą filozofię odbywa się obecnie za pośrednictwem emaili oraz blogu totalizmu dostępnego pod adresami podanymi w punkcie #I5 tej strony.


#D5. Przypomnijmy sobie do czego są zdolne magnokrafty oraz UFO, znaczy jakie są ich możliwości znaczące przy ich militarnym lub zniszczeniowym użyciu:

       Ziemskie magnokrafty oraz pozaziemskie UFO to ogromnie zaawansowane wehikuły. Aby sobie uświadomić jak nieporównanie nadrzędne są one nad wszystkim co ludzka technika zdołała dotychczas wytworzyć, wystarczy sobie uświadomić, że latają one zupełnie bezgłośnie, osiągając przy tym szybkości do 70 000 km/godź przy lotach w atmosferze, a także szybkości bliskie prędkości światła przy lotach w próżni kosmicznej. Mogą więc podlecieć do nas w zupełnej ciszy, zaś my nie mamy pojęcia że siedzą już nam na karku. Na dodatek do tego potrafią się one czynić zupełnie niewidzialne dla ludzkich oczu. Nie wspomnę już o tym, że w tzw. stanie telekinetycznego migotania są one w stanie przenikać przez materię stałą bez uczynienia jakiejkolwiek szkody zarówno sobie jak i owej przenikanej materii. Dlatego na Ziemi wehikuły UFO skrycie parkowane są w podziemnych jaskiniach do których wnikają one właśnie przelatując poprzez glebę i skały. (Takie jaskinie i podziemia w jakich wehikuły te są parkowane, UFOlogia nazywa "podziemnymi bazami UFO". Opisy takich baz, a nawet zdjęcia UFOnautów uchwyconych podczas wnikania do nich, podane są na stronach Wrocław, Malbork, kosmici, czy Nowa Zelandia.) Kiedykolwiek też zechcą wlatują one wprost do naszych mieszkań, przenikając przez nasze meble i mury. Nie bez znaczenia są też zdolności magnokraftów do indukcyjnego zamieniania na życzenie wszelkich otaczających je metali w materiał wybuchowy. Na życzenie mogą one także odparowywać pod ziemią szkliste tunele jak ogromne piły plazmowe. Nasze pociski się ich nie imają. Nie znamy też narazie ani broni, ani metody obrony, jaka byłaby w stanie się im oprzeć - poza zbudowaniem naszych własnych magnokraftów, za jakie jednak, jak narazie, nikt na Ziemi się nie zabiera.
       Więcej informacji o możliwościach ziemskich magnokraftów i pozaziemskich UFO dostarcza tom 3 monografii [1/4] - przykładowo patrz tam podrozdziały F10.1 czy F10.3.


#D6. Dlaczego jest dla nas ogromnie istotne abyśmy byli świadomi wszystkich cech i możliwości magnokraftów i UFO w ich militarnym lub zniszczeniowym użyciu:

       Istnieje jeden poważny problem z nadużywaniem dla celów militarnych lub wyniszczających tak ogromnie zaawansowanych wehikułów kosmicznych jak ziemskie magnokrafty oraz pozaziemskie wehikuły UFO. Polega on na tym, że dla bardzo prymitywnych cywilizacji, takich jak obecnie jest nasza ziemska, skryte militarne lub zniszczeniowe wykorzystanie tych wehikułów kosmicznych przestaje być odróżnialne od naturalnych kataklizmów oraz od zachowań natury. Dlatego technicznie wysoko zaawansowana cywilizacja kosmiczna która użyje magnokraftów lub UFO dla celów zniszczeniowych na jakiejś innej prymitywnej cywilizacji, może to uczynić w sposób niemal całkowicie bezkarny. Wszakże wyniszczani przez nią ludzie nie będą w stanie się zorientować, że ktoś skrycie używa przeciwko nim najróżniejszych atrybutów tak zaawansowanego wehikułu latającego jakim jest magnokraft lub UFO.
       Owa możliwość skrytego użycia przeciwko ludzkości niszczycielskich cech magnokraftu powoduje, że palącym zadaniem dla wszystkich ludzi staje się poznanie wszystkich cech i możliwości magnokraftów oraz UFO. Niniejsza strona służy właśnie temu celowi.


Część #E: Najważniejsze sposoby na jakie jakie magnokrafty i UFO użyte mogą zostać dla wyniszczania ludzi lub w celach militarnych:

       Należy tu podkreslić, że zbudowanie ziemskiego magnokraftu bezapelacyjnie promowało będzie pokój na Ziemi. Wszakże ten wehikuł otworzy drogę do międzygwiezdnej ekspancji ludzkości, do utylizacji nieograniczonych zasobów kosmosu, do kontaktów z innymi cywilizacjami, oraz do uczynienia ludzi naprawdę wolnymi mieszkańcami wszechświata którzy nie będą zmuszani do tolerowania narzucanych im reżymów i systemów politycznych jakich sami dobrowolnie nie zaakceptują. Ponadto, magnokraft będzie w końcu w stanie przeciwstawić się kosmicznym agresorom którzy dotychczas zamęczali nas i wyniszczali swoimi wehikułami UFO.
       Niestety, oprócz owych budujących możliwości, jak wszystko na tym świecie, zarówno nasz ziemski magnokraft, jak i jego kosmiczny odpowienik zwany UFO, posiada także potencjał do powodowania zniszczenia. Może on bowiem podlegać wypadkom, może również wpaść (a faktycznie to już wpadł) w ręce kogoś wysoce nieodpowiedzialnego. Doświadczenia z przeszłości wszakże uczą, że destrukcyjna część natury ludzkiej próbuje wykorzystać dla celów pozapokojowych wszystko co tylko dostępne, a więc zapewne także i ten wehikuł. Stąd, dla naszego własnego dobra, a także dla naukowej ścisłości, na niniejszej stronie konieczne jest danie pełnego przeglądu możliwości zarowno naszego ziemskiego magnokraftu, jak i jego pozaziemskiego odpowiednika - czyli UFO, włączając w to ukazanie jego potencjału zniszczeniowego i możliwości militarnych. Żywię przy tym nadzieję, że potencjał możliwości naszego ziemskiego magnokraftu nigdy nie będą praktycznie wypróbowane ani przeciwko mieszkańcom Ziemi, ani przeciwko innym inteligentnym mieszkancom wszechświata, oraz że magnokraft zawsze pozostanie wyłącznie tym dla czego ja (jego twórca) go opracowałem - tj. zwiastunem pokoju i narzędziem pomocy. Niemniej nasze ochotnicze, dobrowolne i świadome zaniechanie użycia destrukcyjnego potencjału magnokraftu nie oznacza wcale, że jego pełne możliwości powinny pozostawać nam nieznane. Wszakże dla naszego własnego dobra powinny one być poznane przez każdego z nas. Szczególnie, że kosmiczne odpowiedniki magnokraftów, znaczy wehikuły UFO, faktycznie od dawna używane są przeciwko ludziom we wszelkich zniszczeniowych zastosowaniach opisanych na niniejszej stronie.
       Więcej informacji na temat militarnego użycia magnokraftów i UFO zawartych zostało w podrozdziałach F14, F14.1, oraz F14.2 z tomu 3 monografii [1/4].


#E1. Użycie magnokraftów i UFO jako latających bomb:

       Najbardziej niebezpieczny potencjał zniszczeniowy wehikułów UFO (a także magnokraftów budowanych przez ludzi) kryje się w możliwości ich eksplodowania. Eksplodowaie takie powodowałoby bowiem gwałtowne uwolnienie ogromnych zasobów magnetycznej energii, zakumulowanych w pędnikach wehikułów UFO. Wszakże owe pędniki UFO mają wbudowane w siebie niezwykłe urządzenia zwane komorami oscylacyjnymi. Takie zaś komory oscylacyjne to po prostu akumulatory energii magnetycznej o pojemności która dla dzisiejszych ludzi jest niewyobrażalnie duża. Przykładowo, jak to wyjaśnia punkt #E16 z niniejszej strony internetowej, nawet w wehikułach UFO niewielkich typów, ilość energii magnetycznej zgromadzona w ich komorach oscylacyjnych przekracza roczną konsumpcje wszystkich form energii przez nawet największe mocarstwa przemysłowe na Ziemi. Oczywiście, jeśli cała ta energia zostaje nagle wyzwolona, wywołana w ten sposób eksplozja jest niesamowita. Jakie w przybliżeniu są skutki takiej eksplozji, do dzisiaj można to wybadać w okolicach nowozelandzkiego miasteczka Tapanui, gdzie w dniu 19 czerwca 1178 roku eksplodowało właśnie cygarokształtne UFO. Lub można je wybadać po wynikach tsunami z 26 grudnia 2004 roku. Nawet więc eksplozja średniej wielkości UFO, w swym zasięgu i wynikach byłaby porównywalna do słynnej eksplozji tunguskiej (z Centralnej Syberii), która 30 czerwca 1908 roku zdewastowała ponad tysiąc kilometrów kwadratowych tunguskiej tajgi – po szczegóły patrz krótkie streszczenie opisów eksplozji tunguskiej zawarte w podrozdziale O5.2 z tomu 12 monografii [1/4], lub patrz cała oddzielna monografia [5/4] poświęcona omówieniu eksplozji Tapanui. Jak to też miało miejsce w przypadku owej eksplozji tunguskiej, eksplodowanie wehikułu UFO (lub naszego magnokraftu) nie zanieczyściłoby radioaktywnie otoczenia. Stąd objęta nim przestrzeń byłaby natychmiast dostępna dla ponownego zaludnienia czy kolonizacji. Jednak całkowitemu zniszczeniu podlegałoby wszystko zawarte w zasięgu jej działania. Gdyby więc eksplozja taka nastąpiła nad jakimś gęsto zaludnionym miastem, nie przeżyłby nikt z jego mieszkańców, nie przetrwał żaden z jego budynków, ani nie ocalał jakikolwiek z jego skarbów kulturalnych. Szczególne obawy wzbudzać może też fakt, że wehikuły UFO (a więc również magnokrafty) są stosunkowo łatwe do eksplodowania. Wszakże mogą one podlegać najzwyklejszym wypadkom - np. zderzyć się w powietrzu, mogą zostać celowo rozbite przez jakiegoś samobójczego pilota, czy też mogą zostać zdetonowane przez jakąś terrorystyczną grupę, państwo, albo cywilizację.
       Aczkolwiek jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze przeciwko eksplodowaniu magnokraftów zbudowanych na Ziemi, nie jesteśmy w stanie tego uczynić dla kosmicznych odpowiedników tego statku, tj. UFO, zbudowanych przez inne technicznie wysoko zaawansowane choć moralnie upadłe cywilizacje. Dlatego te wehikuły innych cywilizacji, popularnie zwane UFO, są skrycie eksplodowane na Ziemi w niszczycielskich celach praktycznie każdego roku. Tyle tylko, że jak narazie, ludzie nie nauczyli się jeszcze odróżniać owych eksplozji UFO od naturalnych kataklizmów. Relatywnie niedawna eksplozja, która została definitywnie zidentyfikowana jako eksplozja wehikułu UFO, opisana jest na odrębnej stronie o nazwie 26ty dzień dostępnej poprzez "Menu 1".
       Następstwa tego sposobu niszczycielskiego eksplodowania wehikułów UFO (lub naszych magnokraftów) jako latających bomb, został ludzkości zademonstrowany wiele razy. W historii Ziemi i ludzkości dobrze już zostały przebadanie i poznane aż dwie eksplozje wehikułów UFO. Miały one miejsce w 1908 roku w Tunguskiej na Syberii, oraz w 1178 roku w miejscowości Tapanui w Nowej Zelandii. Obie te eksplozje opisane są na stronie internetowej o nazwie Tapanui, a także w poświęconej im monografii [5/4].
       Szokującym faktem na temat praktycznie każdej eksplozji wehikułu UFO na powierzchni Ziemi jest, że tak jak to wyjaśniłem w punkcie #D6 powyżej, każda z owych eksplozji brana jest przez ludzi za jakiś naturalny kataklizm. Przykładowo, jakikolwiek opis eksplozji UFO w Tunguskiej na Syberii ktoś by nie wziął do ręki, niemal jako reguła opis ten będzie mu wmawiał że spadł tam na Ziemię duży meteoryt. (Jednak żadna publikacja rozprzestrzeniająca takie fałszywe twierdzenia wskazuje jakiekolwiek dowody na upadek meteorytu, np. meteorytowe odłamki walające się tam po ziemi.) Z kolei eksplozji UFO w Tapanui, Nowa Zelandia, nawet lokalni naukowcy nie chcą potwierdzić, na przekór że nastepstwa owej eksplozji gnębią Nową Zelandię aż do dzisiaj. Z kolei poprzez nie przyjmowanie do wiadomości faktu nieustannego eksplodowania wehikułów UFO na Ziemi, pozbawiamy się możliwości wypracowania metod bronienia się przed następstwami tych eksplozji. Dlatego jeszcze raz upominam każego - naprawdę warto poznać cechy charakterystyczne po jakich odróżnia się eksplozję UFO od katastrofy naturalnej. Dla naziemnych eksplozji UFO, takich jak te z Tunguskiej lub z Tapanui, owe cechy charakterystyczne opisane są w podrozdziale F12 z tomu 3 monografii [1/4], a także w monografii [5/4]. Aby zaś w tym miejscu wskazać choćby kilka najważniejszych z takich cech, to obejmują one m.in.:
       (i) Trwałe natelekinetyzowanie naturalnego środowiska. Z kolei owo natelekinetyzowanie powoduje, że np. drzewa rosną tam wielokrotnie szybciej niż w innych pobliskich miejscach. Przykładowo, w pobliżu miejsca eksplozji UFO w Tapanui, Nowa Zelandia, nawet dzisiaj, czyli ponad 800 lat po owej eksplozji, drzewa rosną około 5 razy szybciej niż np. w Europie.
       (ii) Pojawienie się "złotego runa" (tj. okruchów złota) na powierzchni ziemi w okolicy miejsca eksplozji. Rozpadające się pędniki UFO wyzwalają bowiem techniczną wersję efektu telekinetycznego, która z kolei powoduje spontaniczną syntezę złota i jakiegoś innego pierwiastka (np. siarki) z krzemu (zawartego w piasku) oraz jakiegoś innego pierwiastka (np. żelaza). Owa synteza złota z krzemu jest więc jednym z produktów eksplozji UFO - po szczegóły takich po-eksplozyjnych opadów "złotego runa" na ziemię w byłych miejscach eksplozji wehikułów UFO patrz podrozdziały C10 i G2.1.1 w monografii [5/4]. Z kolei informacje na temat telekinetycznej syntezy złota z krzemu zawarte są w podrozdziałach NB3 oraz S5 z tomów, odpowiednio, 11 oraz 14 monografii [1/4].


#E2. Użycie magnokraftów i UFO do technicznego wywoływania niszczycielskich trzęsień ziemi i fal tsunami:

       Mechanizm technicznego wywoływania wysoce niszczycielskich trzęsień ziemi i fal tsunami za pomocą wehikułów UFO jest bardzo prosty. Wystarczy bowiem że we właściwym miejscu pod powierzchnią Ziemi eksplodowany jest wehikuł UFO. Energia zaś tego wybuchu zniszczy wszystko co znajduje się na powierzchni ziemi w pobliżu miejsca owej eksplozji. Jeśli zaś wehikuł UFO eksplodowany jest pod powierzchnią morza, wówczas dodatkowo indukowane są mordercze fale tsunami.
       Ten sposób niszczycielskiego użycia magnokraftów i UFO do wywoływania trzęsień ziemi i fal tsunami został ludzkości zademonstrowany już aż cały szereg razy. Jego najbardziej spektakularna demonstracja miała miejsce w dniu 26 grudnia 2004 roku. W owym czasie wehikuły UFO sekretnie wywołały kataklizmiczne tsunami na Oceanie Indyjskim. Tsunami to zabiło ponad 300 000 ludzi. Opisane ono zostało na odrębnej stronie internetowej o nazwie 26ty dzień. Z kolei kilka innych niszczycielskich trzęsień ziemi, które również nosiły wszelkie cechy zostania zaindukowanymi technicznie przez wehikuły UFO, opisanych jest we wstępie do strony internetowej o sejsmografie Zhang Henga.
       Istnieje cały szereg cech po jakich daje się odróżnić takie trzęsienia ziemi oraz fale tsunami wzbudzane technicznie przez wehikuły UFO, od podobnych kataklizmów zainicjowanych przez samą naturę. Dla tsunami wiele z owych cech opisanych zostało na stronie 26ty dzień. Podsumujmy tutaj kilka przykładów najważniejszych z takich ich cech odróżniających:
       (i) Obecność dwóch nośników (a stąd i dwóch fal uderzeniowych) przenoszących w danym ośrodku energię uwolnioną wybuchem UFO. Jeśli dane trzęsienie ziemi lub fale tsunami powstają w wyniku naturalnych ruchów skorupy Ziemi, wówczas energia tego kataklizmu rozprzestrzenia się po naszej planecie wyłącznie w formie drgań mechanicznych. Występuje więc wówczas tylko jeden nośnik owej energii, a stąd również tylko jedna fala uderzeniowa powodująca zniszczenia. Jeśli jednak dane trzęsienie ziemi lub fale tsunami zostają zaindukowane technicznie poprzez eksplodowanie wehikułu UFO, wówczas powstają dwa odmienne nośniki energii tego wybuchu. Dla eksplozji pędników magnetycznych UFO, pierwszym z tych nośników jest pole magnetyczne, dopiero zaś drugim są wibracje mechaniczne identyczne do tych jakie pojawiają się w naturalnych trzęsieniach ziemi. Każdy też z obu tych nośników energii przemieszcza się w danym ośrodku na Ziemi z odrębną prędnością, co udokumentowałem dokładniej w punkcie #D6 strony internetowej 26ty dzień. (Każdy z nich przenosi się również z odmienną prędkością w każdym z ośrodków, tj. najszybciej w powietrzu, wolniej w wodzie, zaś najwolniej w ziemi.) Najdokładniej owe dwa odrębne nośniki energii i dwie odrębne prędkości przemieszczania się w wodzie fali uderzeniowej wybuchu wehikułu UFO, zamanifestowane zostały w eksplozji UFO która miała miejsce w dniu 15 listopada 2006 roku, o godzinie 11.14 pm czasu NZST, na rosyjskiej wyspie Kuril przy Kamczatce. Owa eksplozja UFO zaindukowała trzęsienie Ziemi o magnitudzie 8.3 oraz spowodowała falę tsunami która w Kaliforni, USA, ciągle miała 1.76 metra wysokości powodując wielomilionowe straty w tamtejszych portach. Opis tego wybuchu UFO i fal tsunami zawarty jest w artykule "Tsunami hits NZ - no one notices" (tj. "Tsunami uderzyło Nową Zelandię i nikt tego nie odnotował"), jaki ukazał się na stronie A14 w nowozelandzkiej gazecie The New Zealand Herald, wydanie datowane w piątek (Friday), November 24, 2006. (streszczony w krótkim artykule "Small tsunami hits", jaki ukazał się na stronie A7 w nowozelandzkiej gazecie The Dominion Post, wydanie datowane w piątek (Friday), November 24, 2006). Dane opublikowane w owej gazecie wykazują, że odległość 9600 kilometrów jaka dzieli Nową Zelandię od Wyspy Kuril na Kamczatce, pierwsza (magnetyczna) grupa fal uderzeniowych pokonała w około 14 godzin. Ich średnia szybkość musiała więc wynosić około 685 km/h. Najwyższa wysokość owych fal tsunami w Nowej Zelandii wynosiła 56 cm. W czterdzieści godzin później, czyli po czasie 54 godzin od chwili owej eksplozji UFO, do Nowej Zelandii dotarła druga (wibracyjna) seria fal owego wybuchu. Ich średnia szybkość wynosiła więc około 177 km/h. Obie te szacunkowe szybkości dosyć dobrze pokrywają się więc z szybkościami obu fal tsunami które wystąpiły podczas poprzedniego wybuchu UFO pod dnem morza w dniu 26 grudnia 2004 roku - co opisałem w powyżej wskazanym punkcie #D6 strony 26ty dzień.
       (ii) Zaistnienie w wytypowanym dniu. Przykładowo, aż do dnia 26 grudnia 2004 roku wszystkie takie kataklizmy indukowane technicznie przez wehikuły UFO wywoływane były zawsze w dniu 26 danego miesiąca (tj. w dniu 13 + 13). Niestety, kiedy na stronie interenetowej 26ty dzień (opublikowanej wkrótce po owym morderczym tsunami z Oceanu Indyskiego) podane zostało do publicznej wiadomości że UFOnauci powodują ten rodzaj kataklizmu zawsze w dniu 26-go, UFOnauci przenieśli ich realizację na inne dni miesiąca.
       (iii) Brak ostrzeżeń. Jeśli natura przygotowuje jakiś kataklizm, wówczas na długo przed jego zaistnieniem wysyłane są telepatyczne ostrzeżenia że kataklizm ten się szykuje. Ostrzeżenia te przechwytywane są przez zwierzęta. Stąd już na długo przed naturalnym trzęsieniem ziemi i tsunami psy wyją, ptaki przestają spiewać, konie się płoszą, rybki szaleją, itd., itp. Natomiast trzęsienia ziemi i fale tsunami indukowane technicznie poprzez eksplodowanie wehikułów UFO nigdy nie wysyłają takich telepatycznych ostrzeżeń, aż do ostatniej chwili kiedy wehikuł UFO zostaje zdetonowany.


#E3. Użycie magnokraftów i UFO do odparowywania obiektów stałych (tj. skał, budynków, bunkrów, itp.):

       Mechanizm owego odparowywania skał, budunków, bunkrów, itp., przez wehikuły UFO wykorzystuje zjawisko tzw. "piły plazmowej". Owa piła plazmowa to po prostu wirująca chmura z plazmy jaka otacza powierzchnię wehikułów UFO, a jaka formowana jest na życzenie załogi tego UFO poprzez wprowadzenie 90-stopniowego przesunięcia fazowego w pulsowaniu pola magnetycznego z kolejnych pędników bocznych. Jak wszystkim zapewne wiadomo plazma jest ogromnie niszcząca. Jeśli czegoś nie da się przeciąć w żaden inny sposób, wówczas do cięcia tego używa się właśnie palników plazmowych. Wehikuł UFO otoczony taką "piłą plazmową" jest w stanie wycinać w skałach szkliste tunele, odparowywać budynki WTC, itp.
       Niszczycielskie użycie wehikułów UFO do odparowania dużych obiektów najlepiej zostało zademonstrowane ludzkości w dniu 11 września 2001 roku. Wówczas to bowiem wehikuły UFO sekretnie odparowały drapacze chmur WTC w Nowym Jorku. Cechy unikalne dla owego odparowania budynków przez UFO, po jakich daje się odróżnić zniszczenie przez odparowanie polem UFO od zniszczenia w jakikolwiek inny sposób, np. poprzez zawalenie się, opisane są dokładniej na stronie internetowej o WTC. Cały szereg owych cech wyjaśniony również został w podrozdziale O5.3.1 z tomu 12 monografii [1/4], jaki opisuje cechy tuneli podziemnych odparowanych przez UFO. Praktycznie owe cechy można też naocznie sobie pooglądać na licznych tunelach podziemnych jakie w taki właśnie sposób odparowane zostały przez UFO - np. na tunelu zwanym "Deer Cave" a dostępnym dla turystów koło Miri z malezyjskiej prowincji Sarawak na Wyspie Borneo.


#E4. Użycie magnokraftów i UFO do wybiorczego gotowania organizmów żywych jego niszczycielskim polem magnetycznym w sposób podobny jak to czynią kuchenki mikrofalowe:

       Kolejny co do ogromu i zbrodniczości powodowanego zniszczenia potencjał wehikułów UFO wynika ze zdolności pola magnetycznego tych statków do gotowania materii organicznej. Istnieje bowiem tryb działania tych wehikułów, w którym są one przekształcane w rodzaj jakby ogromnej kuchenki mikrofalowej zdolnej do niemal natychmiastowego ugotowywania wszelkich organizmów żywych zawartych w zasięgu ich niszczącego pola. Aczkolwiek zdecydowałem się pominąć tutaj szczegółowsze omówienie tego morderczego trybu działania UFO, jego konsekwencje łatwo sobie wyobrazić na podstawie opisów z podrozdziału F14.2 z [1/4].
       Literatura UFOlogiczna aż roi się od przykładów kiedy ludzie wystawieni na działanie pola magnetycznego UFO wkrótce po tym umierali na raka. Aczkolwiek owe śmierci można zapewne zakralifikować jako "wypadki", ciągle demonstrują one śmiercionośny potencjał pola wehikulów UFO.


#E5. Użycie magnokraftów i UFO do zniszczeniowego "zaorywania" całych krajów ich wypalającym wszystko polem magnetycznym:

       W celu użycia UFO (lub magnokraftów) jako broni masowego zniszczenia systematycznie "zaorywującej" wybrany obszar przeciwnika i koncentrującej swoje działanie głównie na przedmiotach metalicznych (przewodzących) strony przeciwnej, destrukcyjne cechy jego "pancerza indukcyjnego" są wykorzystywane. Jednocześnie "wir plazmowy" zawsze towarzyszący pancerzowi indukcyjnemu, może albo celowo dodawać się do zniszczenia, albo też zostać zabezpieczony przed oddziaływaniem na ludzi i substancje organiczne, tak że pozostawia on je nieuszkodzonymi. Metoda za pomocą której UFO (lub nasz magnokraft) może zostać użyty dla owej operacji selektywnego zniszczenia sprzętu strony przeciwnej obejmuje następujące kroki.
       Krok 1. Włączenie do maksimum mocy wirującego pola magnetycznego tego statku, które formuje pancerz indukcyjny wirujący wokół obwodu owego wehikułu. Linie sił pola magnetycznego tego pancerza, przenikając przez pobliskie obiekty przewodzące, indukują w nich potężne prądy elektryczne jakie eksplozyjnie odparowywują materiał tych obiektów.
       Krok 2. Uformowanie z tego wirującego pola statku szerokiego pancerza indukcyjnego o zasięgu odparowywania wszelkich obiektów z metalu sięgającym do około 100 metrów od powierzchni wehikułu UFO (podczas gdy niszczący wir plazmowy utrzymywany byłby na zasięgu jedynie około 5 metrów).
       Krok 3. Przeloty na wysokości około 10 do 30 metrów ponad powierzchnią przeciwnika. W wyniku tego przelotu każdy obiekt skonstruowany z przewodnika elektryczności uległby eksplodowaniu. W rezultacie w promieniu około 100 metrów od powłoki statku wszystkie obiekty metaliczne zostałyby zniszczone. Z kolei zniszczenie tych obiektów spowodowałoby:
       (a) Całkowite zniszczenie każdego obiektu wykonanego z metalu, takiego jak: maszyny, broń, fabryki, mosty, linie przesyłowe, podziemne instalacje wykonane z metalu, zbiorniki, itp.
       (b) Zniszczenie lub uszkodzenie wszelkich obiektów zawierających jakieś części metalowe, takich jak: budynki, żelazobetonowe mosty, drogi, bunkry, lotniska, porty, itp.
       Krok 4. Podjęcie systematycznych lotów pokrywających każdy metr wytypowaneo terenu przeciwnika, w sposób podobny jak rolnik "zaoruje" swoje pole.
       Warto tutaj dodać, że ogromne szybkości magnokraftu, w połączeniu z jego manewrowością, powodują że po jego zadziałaniu w opisany powyżej sposób, średniej wielkości kraj europejski rzędu przykładowo Anglii, Francji, czy Niemiec, może zostać całkowicie obezwładniony (tj. "zaorany") przez tylko jeden wehikuł w przeciągu jedynie około 12 godzin. Po zakończeniu działania tego statku, w obrębie tak unieszkodliwionego kraju nie pozostawałby nienaruszony nawet jeden przedmiot z metalu, włączając w to nie tylko wszelką broń, ale nawet łyżki, guziki, sprzączki u pasków, zapinki u biustonoszy i metalowe zęby jego wszystkich mieszkańców. Obezwładnienie przeciwnika byłoby więc absolutne.
       Jak powyższe to ujawnia, zdolności militarne pozaziemskich wehikułów UFO (i naszych magnokraftów) nie posiadają odpowiednika w żadnym urządzeniu uprzednio posiadanym przez człowieka. Obecnie nie posiadamy ani przeciw-broni ani też metody obrony chroniące nas przed tym statkiem. Na szczęście istnieje jedna zasadnicza różnica pomiędzy opisanym tutaj działaniem pozaziemskiego UFO (i ziemskiego magnokraftu), oraz działaniem wszelkiej broni masowego zniszczenia opracowanej dotychczas przez człowieka. Nasz magnokraft - jeśli jest właściwie użyty, może zadziałać selektywnie tylko przeciwko broni, wyposażeniu, oraz technice strony przeciwnej, jednak nie przeciwko jego mieszkańcom. Pomijając więc ofiary możliwych wypadków, głównie może on wtedy obezwładnić siłę militarną, technikę, przemysł i gospodarkę przeciwnika, jednak jest w stanie pozostawić jego populację żywą. Nawet więc jeśli dysponenci naszego magnokraftu zmuszeni kiedyś zostaliby do jego użycia jako narzędzia koniecznej obrony własnej, w przypadku odpowiedzialnego wysterowania tego statku, ciągle byłby on wtedy w stanie promować pokój oraz służyć dobru człowieka.
       Przykładem kiedy wehikuły UFO zademonstrowały ludziom właśnie opisane powyżej swoje możliwości, było zniszczenie, jakie zadane zostało przez UFO w małej wiosce Saladare w Etiopii, o 11:30 rano dnia 7 sierpnia 1970 roku. Zdarzenie trwało jedynie około 10 minut. Jednak w owym czasie czerwona jarząca się kula przeleciała nad wioską, niszcząc domy, obalając w dół kamienne ściany mostu, wywracając drzewa, oraz topiąc asfalt i metalowe naczynia kuchenne. O tym że zniszczenia spowodowane przez ten wehikuł UFO faktycznie pochodziły od jego wiru magnetycznego, potwierdza fakt że nie zapoczątkowany został jakikolwiek ogień w otoczeniu jakie zapełnione było palnymi materiałami, a także fakt że wszelkie metale zostały nadtopione (patrz opisy z książki [4P2.7], "Into the Unknown", Reader's Digest, Sydney, 1982, ISBN 0 909486 92 1, strona 313).


#E6. Użycie magnokraftów i UFO do zgniatania i zawalania budynków, mostów, odcinków autostrad, itp.:

       Wehikuły UFO, a więc również magnokrafty, posiadają zdolność do włączenia szczególnego rodzaju magnetycznych "oddziaływań przyciągających" lub "oddziaływań odpychających" jakie wywierają znaczące siły na wybrane obiekty z pobliża owych statków. Z kolei owe oddziaływania są w stanie przyciągnąć i obezwładnić, lub odepchnąć i zmiażdżyć swym naciskiem, dowolny obiekt zbudowany z materiału ferromagnetycznego lub zawierającego w sobie jakikolwiek metal przewodzący prąd elektryczny. Stosuje się to zarówno do konstrukcji całkowicie zbudowanych z metalu, np. do samochodów, dział, czołgów, a nawet samolotów, promów kosmicznych i rakiet, jak również do konstrukcji betonowych zbrojonych metalem, lub tylko zawierających w sobie jakiś przewodzący metal, np. do budynków, mostów, odcinków autostrad, itp. Oddziaływanie przyciągające owe obiekty metalowe, lub obiekty zawierające metal, jest formowane przez składową stałą pola owych statków. Z kolei oddziaływanie odpychające te obiekty - przez składową pulsującą tego pola. Zasada formowania owego siłowego oddziaływania przyciągającego lub odpychającego, użytego następnie przez UFO właśnie do skrytego zgniatania i do zawalania wybranych obiektów czy budynków, zilustrowana została na rysunku C12 z tomu 2 monografii [1/4], zaś opisowo wyjaśniona dokładnie w podrozdziale C7 z owego tomu 2 monografii [1/4]. Zasada owa została również w skrócie podsumowana w punkcie #E2 strony internetowej o komorze oscylacyjnej, oraz zilustrowana na powtórzonym tam owym rysunku C12. Zasięg, siła, oraz rodzaj sumarycznych oddziaływań wehikułu UFO na dany obiekt mogą być precyzyjnie sterowane przez załogę owego UFO.
       Ten sposób niszczycielskiego użycia wehikułów UFO do zgniatania, zawalania, zatapiania, lub strącania na ziemię ludzkich konstrukcji, budynków, oraz wehikułów, został zademonstrowany na Ziemi aż wiele razy. Historycznie najlepiej przebadanym przeze mnie jego przypadkiem było skryte zawalenie przez wehikuł UFO dachu w hali wystawowej w polskich Katowicach. Z kolei poprzednie historiyczne użycia wehikułów UFO w takich niszczycielskich celach obejmują m.in. rozerwanie na strzępy siłami magnetycznymi i następne strącenie na ziemię amerykańskiego promu kosmicznego Columbia. Do innych znanych tego typu "wyczynów" UFO należy także zatopienie transantlantyka "Tytanik" opisane w punkcie #E8 tej strony.
       Bardzo niebezpieczne użycie takich sił miażdżących generowanych przez napęd UFO ma miejsce w przypadkach kiedy wehikuły te zawalają mosty, wiadukty, lub odcinki autostrad. Doskonałym przykładem takiego właśnie skrytego zawalenia wiaduktu na skrzyżowaniu dwóch autostrad, był przypadek zaistniały koło Montrealu w Kanadzie, zaś opisany dokładniej w dwóch następujących artykułach, mianowicie w artykule "Cars plunge off collapsing overpass" ze strony B2 nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald, wydanie datowane w poniedziałek (Monday), October 2, 2006; a także artykule "Cars crushed as road crumbles" opublikowanego na stronie B1 w nowozelandzkiej gazecie The Dominion Post, wydanie datowane w poniedziałek (Monday), October 2, 2006. W obu tych artykułach podkreślano, że na krótko przez zawaleniem się tego wiaduktu był on właśnie badany przez inżynierów którzy stwierdzili że jest on w doskonałym stanie technicznym.
       Istnieje aż kilka cech po jakich daje się odróżniać takie zawalenia ludzkich konstrukcji skrycie powodowane przez wehikuły UFO, od naturalnego zawalania się owych konstrukcji. Oto najważniejsze z owych cech:
       (i) Ogłuszający huk w chwili zawalania. Zawalenie przez wehikuł UFO może nastąpić tylko jeśli siły wywarte przez ów wehikuł brutalnie przełamią wytrzymałość konstrukcji nośnej. Owo zaś przełamywanie zawsze powoduje potężny huk podobny do wystrzału z armaty.
       (ii) Równoczesne zawalanie się stropów i podłóg. Normalnie podłogi mogą się zapadać dopiero kiedy upadnie na nie ciężki sufit. Tymczasem siły oddziaływań magnetycznych formowanych przez napęd UFO naciskają równocześnie w taki sam sposób zarówno na sufity jak i na podłogi. Dlatego wehikuły UFO zawalają równocześnie zarówno stropy jak i podłogi.


#E7. Użycie magnokraftów i UFO do strącania na ziemię samolotów, sterowców, oraz promów kosmicznych w sposób jakiego ludzie nie są w stanie odróżnić od działania sił natury:

       Wehikuły UFO mogą niszczyć ludzkie samoloty i sterowce na setki odmiennych sposobów, żadnego z których dzisiejsi eksperci awiacji nie są w stanie odróżnić od działania sił natury, od naturalnych wypadków, zniszczenia mechanicznym zmęczeniem materiału, przypadkowych pożarów, zabłądzeń, itp. Wskażmy tutaj przykłady choćby najczęściej używanych przez UFO metod strącania naszych samolotów przez UFO.
       1. Wiry czystego powietrza. Najpowszechniej używanym sposobem niewykrywalnego dla ludzi celowego niszczenia ludzkich samolotów przez wehikuły UFO są tzw. "wiry czystego powietrza". Wiry te powstają w wyniku zawirowania czystego powietrza przez wirujące obwody magnetyczne niewidzialnych dla ludzkich oczu wehikułów UFO dużych typów, najczęściej K6 do K10. Wiry te stają się wysoce niebezpieczne, jeśli wytworzone są wysoko w naszej atmosferze, zaś ich moc jest odpowiednio duża. Są one odpowiedzialne za ogromną liczbę kłopotów i wypadków w lotnictwie pasażerskim. Jeśli bowiem w zasięg ich działania wleci jakiś samolot pasażerski, wtedy zostaje on uderzony potężnym podmuchem rzucającym nim z ogromną siłą. To z kolei powoduje rzucanie jego pasażerami, niekiedy prowadząc nawet do ich śmierci. Przykładowo w poniedziałek, dnia 29 grudnia 1997 roku, około godziny 23 czasu lokalnego, tak właśnie zginęła 32-letnia pasażerka Konomi Kataura, zaś dalszych 83 pasażerów uległo poranieniu w locie numer 826 linii lotniczych "United Airlines" z Tokio do Honolulu. Zgodnie z artykułem [1O7] "'Clear air' pocket undetectable", opublikowanym w malezyjskim dzienniku Sun (Sun Media Group Bhd, Lot 6, Jalan 51/217, Section 51, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia), wydanie z wtorku, 30 grudnia 1997 roku, strona 41, tylko w 1997 roku, niezależnie od powyższego masywnego wypadku z jedną śmiercią, trzy dalsze samoloty linii lotniczych poważnie poraniły swoich pasażerów właśnie z powodu takich niewidzialnych ruchów czystego powietrza. Były to: (a) 9 czerwca 1997 roku odrzutowiec z "Japan Airlines" napotkał taki wir 25 minut przed przylotem do Nagoya z Hongkong - 11 pasażerów zostało poranionych, (b) 6 lipca 1997 roku samolot z "Qantas Airways" wpadł w taki wir na drodze z Brisbane to Tokyo - 23 pasażerów zostało poranionych w tym 3-ch bardzo poważnie, (c) 13 września 1997 roku odrzutowiec z "Alitalia" wpadł w taki wir na krótko przed lądowaniem w Caracas - 19 pasażerów zostało poranionych. Z kolei artykuł [2O7] "Probe indicates UA flight was pushed up first" opublikowanym w tym samym dzienniku Sun, wydanie z czwartku, 1 stycznia 1998 roku, strona 41 podaje, iż tzw. "czarna skrzynka" owego odrzutowca wykazała że podczas wypadku samolot dokonał jedynie ruchu o mniej niż 30.4 m, przy czym najpierw został raptownie rzucony w górę z siłą niemal dwukrotnie wyższą od siły grawitacyjnej. Jakież to niewykrywalne przez radar naturalne zjawisko (poza niewidzialnym dla ludzi wehikułem UFO) jest w stanie wyzwolić tak potężną siłę na tak krótkim odcinku. Wszakże siła ta niemal odpowiadała uderzeniu samolotu ogromnym młotem, nie zaś tylko naturalnemu podmuchowi powietrza.
       Do powyższego warto tutaj dodać, że niniejsze wyjaśnienie, iż owe "wiry czystego powietrza" rzucające naszymi samolotami faktycznie są formowane celowo przez niewidzialne UFO, otwiera wiele praktycznych możliwości. Przykładowo, jak dotychczas nikt nie potrafił wypracować jakiegokolwiek systemu ostrzegawczego jaki informowałby pilotów o zbliżaniu się do takiego wiru. Fszakże dotychczas nie poznana została żadna zasada działania, jaka umożliwiałaby zdalne wykrywanie tych wirów. Tymczasem jeśli wiry te formowane są przez UFO, system taki może skutecznie zadziałać na tej samej zasadzie co opisywane w monografii [1/4] urządzenia ujawniające pobliską obecność niewidzialnego wehikułu UFO - po ich opisy patrz podrozdział L1 i załącznik Z w monografii [1/4]. Urządzenia takie wszakże już zostały rozpracowane dla wykrywania niewidzialnych UFO.
       2. Indukcyjne eksplodowanie metali. Polega ono na zamienianiu wszelkich metali obecnych w konstrukcji samolotu w materiał wybuchowy. Zamienianie to odbywa się poprzez zadziałanie na metale samolotu wirującym polem magnetycznym UFO, które to pole indukuje tak potężne prądy wirowe w metalach samolotu, że metale te zostają eksplozyjnie odparowane. Odłamki samolotów zniszczonych w ten sposób mają dziury i pory, a stąd czasami wyglądają jak fragmenty koksu. Historycznie pierwszym samolotem który został w taki sposób zniszczony, a stąd również przebadany dokładniej od innych, był słynny niegdyś przypadek myśliwca typu F 51 Mustang, pilotowanego przez Kapitana Thomas'a Mantell'a, Jr, koło Fort Knox, Kentucky, USA, dnia 7 stycznia 1948 roku - po szczegóły patrz opisy z podrozdziału P2.7 w tomie 13 monografii [1/4]. Jeszcze jeden przypadek samolotu pasażerskiego TU154 z 76 ludźmi na pokładzie, który należał do "Sibir Air" i był w trakcie lotu numer 1812 z Tel Avivu do Nowosybirska w dniu 4 października 2001 roku, oraz który został w taki właśnie indukcyjny sposób eksplodowany przez wehikuł UFO ponad Morzem Czarnym, opisany jest w podrozdziale O8.1 z tomu 12 monografii [1/4]. (Odnotuj, że indukcyjne eksplodowanie metali przez wehikuły UFO omawiane jest także w punkcie #E22 z dalszej części tej strony.)
       3. Spowolnienie stanu telekinetycznego migotania. Na odrębnej stronie internetowej o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji opisany jest niezwykły stan jaki na życzenie mogą przyjmować wehikuły UFO, a jaki nazywa się "stanem telekinetycznego migotania". Zgrubnie go opisując, stan ten polega na wprawieniu całej materii wehikułu UFO w szybkie migotanie w którym materia ta naprzemiennie zamienia się z materii w energię oraz ponownie w materię. W owym niezwykłym stanie struktura fizyczna wehikułu UFO przemieszczana może być w bardzo szybkich impulsach przez strukturę dowolnego innego obiektu fizycznego. Ponadto, wehikuł UFO staje się wówczas niewidzialny dla ludzkich oczu. Dzięki temu wehikuły UFO są zdolne do wlatywania do naszych mieszkań, przenikając przez mury, meble, itp. Mogą one także wlatywać w powietrzu do wnętrza naszych samolotów. Kiedy zaś taki wehikuł UFO przenika w owym stanie przez poszycie jakiegoś samolotu, wówczas - jeśli tylko zechce, może on spowolnić owo migotanie i raptownie odlecieć. W takim przypadku ta część poszycia owego samolotu która jest przenikana przez konstrukcję UFO, zostaje oderwana od reszty samolotu i zabrana z UFO w przestrzeń. Jeśli zaś okaże się, że była ta istotna część samolotu, wówczas oczywiście reszta samolotu się rozbija.
       Z informacji które do mnie dotarły wynika, że taką właśnie metodą spowolnienia stanu telekinetycznego migotania został zniszczony w dniu 28 kwietnia 1988 roku samolot Boeing 737 należący do linii lotniczych "Aloha" na Hawajach, oraz odbywający wówczas lot numer 243 z Maui do Honolulu. Na taki jego los wskazuje cały szereg atrybutów. Przykładowo z owego samolotu z ogromnym hukiem wyrwany został fragment jego poszycia o kształcie i rozmiarach odpowiadających właśnie wehikułowi UFO typu K3. Poszycia tego nigdy też potem nigdy nie znaleziono - na przekór intensywnych poszukiwań, co dodatkowo wskazuje że wehikuł UFO zabrał je ze sobą i usunął dopiero w kosmosie. Na dodatek do tego, w czasach owej katastrofy załoga samolotu miała zaniki łączności radiowej - co jest typowe dla pobliskiej obecności niewidzialnego UFO. W końcu jedna stewardessa z owego samolotu widziana była na kilka sekund przed ekslozją jak uniosła się w powietrze i zniknęła gdzieś w górze. Potem w owym miejscu w poszyciu samolotu znaleziona została zakrwawiona plama o wielkości człowieka. Najwyraźniej więc owo zniszczenie samolotu było następstwem nieudanego uprowadzenia przez UFOnautów w trakcie lotu jednej ze stewardess.
* * *
       Nieco więcej informacji o użyciu wehikułów UFO do niszczenia ludzkich wehikułów w sposób aby wyglądało to na wypadki lub działanie sił natury, zawarte jest w podrozdziale O7 z tomu 12 monografii [1/4].


#E8. Użycie magnokraftów i UFO do zatapiania statków i innych konstrukcji pływających pozorowanego na wypadki lub na działanie sił natury:

       W bardzo podobny sposób jak opisanego w poprzednim punkcie #E7 strącania samolotów, wehikuły UFO mogą również dokonywać zatapiania statków. W celu owego zatapiania także mogą one uwalniać dziesiątki najróżniejszych zjawisk. Żadnego też z tych zjawisk dzisiejsi eksperci nie są w stanie odróżnić od działania sił natury, od wirów wodnych, od zderzeń z górami lodowymi, od naturalnych wypadków, od przypadkowych pożarów, od zabłądzeń i rozbić o skały, itp.
       Wiry wodne, podobnie niszczycielskie do tzw. "wirów czystego powietrza" opisanych w poprzednim punkcie #E7, tworzone są też celowo przez wehikuły UFO w wodzie morskiej. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do zawirowań powietrza, ze statków jakie w nie wpadają nikt już nie uchodzi z życiem aby potem opowiedzieć innym o tym niebezpieczeństwie. Były rybak nowozelandzki i mój dobry znajomy, Bill Sinclair, opowiadał mi kiedyś że jego kuter tylko o włos uniknął zostania wessanym przez ogromny lej wiru wodnego, jaki niespodziewanie pojawił się przed jego dziobem na znanym mu dobrze obszarze morza. Jego niezwykły przypadek opisany jest dokładniej w punkcie #B1 odrębnej strony internetowej o tornadach.
       Jednym z najbardziej słynnych przypadków zatopień statków, który właśnie cechuje się licznymi tajemniczymi cechami jakie wszystkie sugerują że prawdopodobnie statek ten był skrycie choć celowo zatopiony przez wehikuł UFO, było zatonięcie transatlantyka Tytanik. Wszystkie dane wskazują bowiem na to, że faktyczną przyczyną zatonięcia Tytanika było zderzenie się tego statku ze szkliście wyglądającym pływającym UFO, a nie zderzenie się z górą lodową - jak w to powszechnie się wierzy. Przykładowo, jest niemal pewnym, że z powodu swego wyglądu, w mrokach nocy ów wehikuł UFO wzięty został za górę lodową. Wszakże data tego wypadku nie pokrywała się z czasem kiedy w owym obszarze występują góry lodowe. Ponadto, np. wizualne odnotowanie góry lodowej nie było zgodnie potwierdzane przez uratowanych naocznych świadków. (Tj. rzekomo góra lodowa zatopiła ten statek, jednak po jego zatopieniu nikt góry tej nie widział.) Najwyraźniej, po owym zderzeniu, UFO zwyczajnie zniknęło z miejsca swej zbrodni. Z kolei to co uważa się za rzadkie przypadki zaobserwowania owej góry, faktycznie zdaje się być jedynie niesprawdzonymi interpretacjami, które po poddaniu analizie okazują się przeciwstawne do znanych cech takich gór. Co ciekawsze, po odsunięcia się od miejsca katastrofy, ten sam wehikuł UFO najwyraźniej pozostawał w pobliżu, cały czas obserwując i filmując co się dzieje, jednak nie ratując ludzi. Wszakże pobliskie światła tego wehikułu UFO odnotowane były przez niemal wszystkich uratowanych. Ponadto, w sprawie owego zderzenia istnieje wiele dalszych tajemniczych niejasności, jakich wcale nie tłumaczy góra lodowa, ale jakie doskonale pasują do zjawisk towarzyszących UFO. Ich przykładami mogłyby być np. niewyjaśnione zboczenie statku z zadanego kursu (które jednak dobrze tłumaczyłaby pobliska obecność UFO napędzanego polem magnetycznym jakie zmieniło wskazania kompasów magnetycznych), niemożliwe do racjonalnego wyjaśnienia wzajemne oddalenie się od siebie po zatopieniu dwóch odrębnych i ogromnie ciężkich fragmentów Tytanika, które na dnie oceanu powinny leżeć jedna przy drugiej, niewyjaśnialnie ogromna szybkość z jaką Tytanik poszedł w dół jakby celowo wciskany pod wodę polem UFO, a także fakt że łebki nitów w jego poszyciu zostały w dziwny sposób z ogromną siłą oderwane w kierunku ku zewnątrz, a także że płaty jego poszycia coś oderwało ku zewnątrz (odnotuj że góra lodowa wcisnęła by je ku wewnątrz, jednak siły magnetycznego rozrywania wywołane przez pobliski napęd UFO wyrywałyby je właśnie na zewnątrz). Wszystko powyższe sugeruje, że oryginalne wyjaśnienie dla przyczyn zatonięcia Tytanika wymaga zweryfikowania. Szczególnie że niedawna zbrodnia odparowanie gmachów WTC przez UFO posiada swój historyczny odpowiednik w zatopieniu Tytanika przez UFO.
       Nieco więcej informacji na temat użycia wehikułów UFO do nieodnotowalnego niszczenia ludzkich urządzeń i wehikułów zawarte jest w podrozdziale O6 z tomu 12 monografii [1/4].


#E9. Użycie magnokraftów i UFO do technicznego wywoływania morderczych huraganów:

       Huragan to zawężony tzw. "niżowy wir przeciw-materii". Czym zaś są owe wiry wyjaśnia to dokładniej odrębna strona internetowa o huraganach. Wehikuły UFO posiadają właśnie zdolność do przechwytywania swoimi pędnikami takich wirów przeciw-materii, do ich zawężania w celu stworzenia huraganu, oraz do następnego przeciągania tego huraganu na obszar jaki zamierzają poddać zniszczeniu.
       Niszczycielskie użycie wehikułów UFO do formowania huraganów jest obecnie demonstrowany ludzkości bardzo często. Jego dokładniejsze opisy zawarte są na odrębnych stronach internetowych o huraganach i cyklonach, a także o efektach zaistnienia huraganu Katrina który w dniu 29 sierpnia 2005 roku dokumentnie zniszczył amerykańskie miasto Nowy Orlean.
       Istnieje kilka cech po jakich daje się odróżniać huragany naturalne od huraganów indukowanych technicznie przez wehikuły UFO. Oto najważniejsze z owych cech:
       (i) Naturalne huragany zawsze pojawiają się w bliźniaczych parach. Wszakże wir przeciw-materii jaki je formuje zawsze przenika na wskroś przez całą Ziemię. Stąd jeśli jeden naturalny huragan szaleje w jakimś obszarze, jego bliźniak szaleje mniej więcej po przeciwstawnej stronie Ziemi (chociaż wcale NIE dokładnie naprzeciwko niego - ponieważ wiry przeciw-materii zawsze mają kształt pierścienia, a nie prostej linii).
       (ii) Naturalne huragany zawsze przemieszczają się w przybliżeniu wzdłuż tych samych trajektorii. Ich trajektorie wynikają bowiem z konsystencji wnętrza Ziemi oraz z położenia Księżyca i innych ciał niebieskich sąsiadujących z Ziemią. Te bowiem dwa czynniki są najbardziej decydujące o trajktorii ruchu wirów niżowych przeciw-materii jakie to wiry są źródłem huraganów. Natomiast huragany holowane przez wehikuły UFO będą się przemieszczały po trajektoriach które dla nich wybiorą załoganci tych UFO.


#E10. Użycie magnokraftów i UFO do technicznego wywoływania morderczych tornad:

       Nazwą "tornado" opisuje się niżowy wir przeciw-materii zawężony do średnicy zaledwie kilku lub kilkudziesięciu metrów. Tornada są więc jeszcze bardziej zawężonymi wirami przeciw-materii, jakie przy nieco mniejszym zawężeniu formują huragany. W tornadach powietrze wiruje tak szybko, że pochwycone przez nie przedmioty poruszają się z szybkością i siłą pocisków. Jako takie tornada są mordercze dla ludzi i dla ludzkich budowli.
       Niszczycielskie użycie wehikułów UFO do formowania tornad jest obecnie demonstrowane ludzkości szokująco często. Jego dokładniejsze opisy zawarte są na odrębnej stronie internetowej o tornadach. Nieco informacji na ten sam temat jest również podane na innej stronie internetowej o chmurach UFO.
       W świetle moich badań praktycznie wszystkie tornada pojawiające się na Ziemi formowane są wyłącznie przez wehikuły UFO. Faktycznie też tornada nie mogą być formowane naturalnie, podobnie jak natura nie jest w stanie uformować np. promienia laserowego. Gdyby jednak ktoś zechciał naocznie się przekonać że wszystkie tornada formowane są technicznie przez wehikuły UFO, wóczas wystarczy aby odnotował że:
       (i) Każde tornado wyłania się z UFO-kształtnej chmury. W chmurze owej ukrywa się bowiem wehikuł UFO który formuje dane tornado. Ponadto lejki tornad zawsze wyłaniają się z tych miejsc owej chmury, w których zlokalizowane są wyloty pędników danego UFO.
       (ii) Cechy lejków tornad zawsze pokrywają się z cechami wylotów pędników UFO z których lejki te się wydostają. Przykładowo, lejki te mają dwa odmienne wyglądy i zachowania, zależnie od tego czy do ziemi skierowany jest biegun N, czy też biegun S, danego pędnika UFO.


#E11. Użycie magnokraftów i UFO do formowania długich okresów susz i pustynnego klimatu:

       Zasada na jakiej fomowane są takie okresy susz, sprowadza się do umiejętnego sterowania wiatrami. Mianowicie cały szereg wehikułów UFO tak ustawia względem siebie kilka obszarów niżowych i wyżowych, że obszary owe formują rodzaj "tunelu wietrznego" który napędza nad dany obszar wyłącznie suche powietrze, zaś nie dopuszcza do owego obszaru powietrza wilgotnego. Poprzez utrzymywanie takiej sytuacji przez dłuższy okres czasu, wehikuły UFO wysuszają dany obszar i zamieniają go w spieczoną pustynię. Następnym po tym ich posunięciem jest zaindukowanie na owym obszarze intensywnych pożarów - tak jak to opisano w punkcie #E15 tej strony.
       Konkretne przykłady formowania przez UFO takich susz i pustynnego klimatu dostarczają zdarzenia z Australii z 2006 roku. Przykładowo, susza jaką wehikuły UFO sprowadziły technicznie ponad większą częścią obszaru Australii i Tasmanii osiągnęła punkt kulminacyjny około połowy października 2006 roku. W owym czasie ogromna liczba rolników Australii zmuszona była raptownie sprzedawać swoje zwierzęta, bowiem zabrakło im paszy i wody. To z kolei spowodowało falę samobójstw pośród australijskich rolników. Na początku listopada 2006 roku owa australijska susza została zadeklarowana największą suszą w przeciągu ostatnich 1000 lat - patrz artykuł pod tytułem "Australia's dry horrors 'worst for 1000 years'" opublikowany na stronie A1 w nowozelandzkiej gazecie "The New Zealand Herald", wydanie datowane w środę (Wednesday), November 8, 2006, a także patrz wiadomość "1000-year drought", jaka ukazała się na stronie B1 w nowozelandzkiej gazecie The Dominion Post, wydanie datowane w środę (Wednesday), November 8, 2006. Wiele miast musiało wówczas racjonować tam wodę. Zaś na niemal całej Australii co chwilę wybuchały lokalne pożary - patrz też punkt #E15 poniżej.
       Istnieje aż kilka cech po jakich daje się odróżniać takie susze formowane technicznie przez wehikuły UFO od susz naturalnych. Oto najważniejsze z owych cech:
       (i) Powtarzalne pojawianie się wokół danego obszaru podobnych do siebie konfiguracji niżów i wyżów. Konfiguracje owe formowane są bowiem skrycie przez wehikuły UFO w celu utworzenia właśnie takich "tuneli wiatrowych" jakie naprowadzają nad dany obszar wyłącznie wysuszone powietrze.
       (ii) Skokowe zmiany sytuacji pogodowej. Opisane na stronie internetowej o huraganch tzw. "wiry przeciw-materii", które wykorzystywane są przez wehikuły UFO do formowania owych "tuneli wiatrowych", w normalnych przypadkach nieustannie przemieszczają się po powierzchni Ziemi. Aczkolwiek więc wehikuły UFO są w stanie utrzymać te wiru w jednym miejscu przez nieco dłuższy niż normalnie okres czasu, w końcu jednak muszą im pozwolić przemieszczać się zgodnie z ich naturalnym ruchem. Aby jednak owo "spuszczenie tych wirów z uwięzi" nie zaprzepaściło UFOnautom danego zamiaru wywołania suszy na danym obszarze, natychmiast po tym jak UFO spuszczą z uwięzi jedną grupę takich wirów, łapią swymi obwodami inną podobną grupę wirów, aby z tych innych wirów ponownie odtworzyć taką samą sytuację pogodową. W rezultacie tych manipulacji dokonywanych przez niewidzialne dla ludzi wehikuły UFO, sytuacja pogodowa zmiania się skokowo. Znaczy najpierw przez długi okres czasu istnieje na danym obszarze jakiś układ niżów i wyżów formujący taki osuszający "tunel wiatrowy". Potem na nagle wszystko się raptownie zmienia tylko po to aby uformowal się już inny, jednak podobny w swoim wysuszającym działaniu "tunel wiatrowy".
       (iii) Długotrwałe istnienie wysuszającego "tunelu wiatrowego". Tunel taki w sposób skokowy utrzymywany jest przez UFO całymi miesiącami nad danym obszarem. Jego utrzymywanie dokonywane jest za pomocą opisanego w powyższych wyjaśnieniach manipulowania wirami przeciw-materii przez niewidzialne dla ludzi wehikuły UFO.


#E12. Użycie magnokraftów i UFO do indukowania długich okresów opadów deszczu i wysoce mokrego klimatu:

       Zasada na jakiej fomowane są takie okresy intensywnych deszczów sprowadza się do umiejętnego sterowania wiatrami i wirami niżowymi. Mianowicie cały szereg wehikułów UFO tak ustawia względem siebie kilka obszarów niżowych i wyżowych, że obszary owe formują rodzaj "tunelu wietrznego" który napędza nad dany obszar wyłącznie powietrze nasiągnięte wilgocią, zaś nie dopuszcza do owego obszaru powietrza suchego. Następnie w samym wybranym obszarze wehikuły UFO ustawiają silny niż powodujący opady. Poprzez utrzymywanie takiej sytuacji przez dłuższy okres czasu, wehikuły UFO powodują długotrwałe opady i zamieniają dany obszar w rodzaj jeziora. Następnie zwykle indukują one na owym obszarze szereg lawin błota - tak jak to opisano w punkcie #E18 tej strony.
       Konkretne przykłady formowania przez UFO takich nieustannych deszczy i wysoce mokrego klimatu dostarczaja losy Nowej Zelandii podczas tamtejszej zimy w 2006 roku.
       Podobnie jak było to w przypadku opisanego w poprzednim punkcie formowania susz, istnieje też aż kilka cech wyróżniających po jakich daje się rozpoznać takie silne opady indukowane technicznie przez wehikuły UFO, a jakie odróżniają je od deszczów naturalnych. Cechy te są identyczne do cech opisanych w poprzednim punkcie dla formowania przez UFO obszarów suszy. Tyle tylko że tym razem powodują one opady nieustannych deszczy. Przykładowo, najważniejsze z owych cech obejmują m.in.:
       (i) Uparte zawisanie podobnych do siebie konfiguracji niżów deszczowych ponad określonym obszarem przez długie okresy czasu.
       (ii) Skokowe zmiany sytuacji pogodowej zawsze przywracające podobny układ wyżów i niżów.
       (iii) Długotrwałe istnienie "tunelu wiatrowego" jaki napędza deszcze nad dany obszar.
       (iv) Trwanie nieprzyjemnej, deszczowej i wietrzystej pogody przez okres każdego weekendu oraz czasokres każdego święta. Zasadniczym powodem dla którego UFOnauci organizują owe okresy długotrwałych opadów deszczu, wiatru, oraz niepogody na danym obszarze, jest zerodowanie "morale" ludzi mieszkających na tym obszarze. Nic zaś nie służy tak dobrze podrywaniu owego moralne, jak paskudna, deszczowa, oraz wietrzysta niepogoda panująca w każdy weekend i w każde święto wolne od pracy. Dlatego jedną z rzucających się w oczy cech niepogody sprowadzanej gdzieś przez UFOnautów jest, że tak sterują oni ową niepogodą aby szczególnie paskudne jej manifestacje wypadały w święta oraz w dni wolne od pracy. Faktycznie to im dłuższe jest dane święto lub pokres wolny od pracy w takich obszarach w jakich UFOnauci sterują pogodą, tym bardziej jest pewne że UFOnauci zaindukują podczas trwania tego święta okres paskudnej niepogody. Oczywiście, pogoda jest zjawiskiem dynamicznym jakie bez przerwy musi się zmieniać. Stąd każdy okres deszczowy musi być co około tydzień przerywany aby UFOnauci mogli przemieścić nad dany obszar następne wiry niżowe przeciw-materii i następne układy generujące niepogodę. Owe zaś zmiany układów niżowych oznaczają, że na danym obszarze na krótko musi zapanować relatywnie przyzwoita pogoda. Jeśli więc UFOnauci sterują pogodą nad tym obszarem, wówczas tak dokonują owych niezbędnych zmian układów niżowych, aby krótkotrwałe okresy dobrej pogody jakie te zmiany przynoszą wypadały w czasach najbardziej nieodpowiednich dla mieszkańców tego obszaru, przykładowo wypadały w środkach roboczego tygodnia, a jeśli można to nawet w środkach nocy.


#E13. Użycie magnokraftów i UFO do formowania gęstych mgieł jakie dezorganizują transport i życie publiczne:

       Wehikuły UFO formują mgłę poprzez zesynchronizowanie częstotliwości pulsacji swego pola magnetycznego, z częstością rezonansową drobinek wody. Owo zaś zesynchronizowanie powoduje wytrącanie się drobin wody z powietrza i formowanie gęstej mgły.
       Konkretne przykłady formowania przez UFO takich gęstych mgieł opisane są na stronie chmury UFO.
       Istnieje aż kilka cech po jakich daje się odróżniać takie mgły formowane technicznie przez wehikuły UFO od mgieł powstałych naturalnie. Oto najważniejsze z owych cech:
       (i) Kształt odzwierciadlający przebieg obwodów magnetycznych wehikułu UFO (tj. kształ zbliżony do dysku). Faktycznie to chmury takich mgieł formowanych przez UFO mają bardzo gładkie i równe obrzeża na swoich obwodach, wyglądające niemal jak zwarte konstrukcje z mgły.
       (ii) Nieruchome zawisanie nad tym samym obszarem na przekór istnienia powiewów wiatru. Faktycznie wiatr przemieszcza chmury ponad owymi formami z mgły, zaś sama mgła niemal wogóle się nie przemieszcza.


#E14. "Suche pioruny" wywoływane technicznie przez wehikuły UFO lub przez magnokrafty w niszczycielskich celach:

       Wehikuły UFO są w stanie zaindukować pioruny na każde swoje życzenie. Co jeszcze ciekawsze, pioruny indukowane przez UFO mogą się pojawiać kiedy deszcz wcale nie pada. W czasach kiedy takie właśnie pioruny zainicjowały gigantyczne pożary lasów w Australii opisywane w punkcie #E15.1 poniżej, mieszkańcy prześladowanych przez nie obszarów uformowali nawet nowe wyrażenie dla ich opisu. Mianowicie nazywano je "suche pioruny" (po angielsku "dry lightning"). Ta zaś ich suchość oznacza, że zasada generowania owych piorunów przez UFO wcale nie opiera się na tarciowym rozdzielaniu ładunków elektrycznych (tak jak to ma miejsce w przypadku naturalnych piorunów), a na odmiennych zjawiskach. Ja osobiście wydedukowałem, aczkolwiek dopiero jestem w trakcie gromadzenia obserwacji aby to definitywnie potwierdzić, że wehikuły UFO używają w tym celu dwóch zjawisk, mianowicie indukcji magnetycznej - do wstępnego zjonizowania powietrza, oraz siły Lorenza - do następnego rozdzielenia od siebie obu przeciwstawnych ładunków elektrycznych. W ten sposób pioruny indukowane technicznie przez UFO, w sensie dosłownym mogą być "piorunami uderzającymi z jasnego nieba". Wszakże nie potrzbują one ani chmur ani deszczu aby powstać. (Aczkolwiek UFOnauci typowo będą jednak je indukowali podczas zachmurzenia, a jeśli się da to także i deszczu, aby nie zdradzić ludziom że to oni za nimi się kryją.)
       Przykładem użycia wehikułów UFO do technicznego wywołania niszczącego pioruna jest zdjęcie jakie pod tytułem "Shock in the dark" opublikowane było na stronie A20 w nowozelandzkiej gazecie "The New Zealand Herald", wydanie datowane w czwartek (Thursday), September 28, 2006. (Niestety, zdjęcia tego nie mogę zreprodukować na tej stronie bo ma ono nałożone zastrzeżenia "copyright".) Zdjęcie to uchwyciło dosyć niezwykły rodzaj pioruna. Pojawił się on bez deszczu. Ponadto uderzał od ziemi do chmur. (A ściślej, jaki uderzał w chmury, wychodząc z wieży z anteną radiową znajdującej się na czubku góry Mt. Maude położonej na wschód od nowozelandzkiej miejscowości Wanaka.) Jedna z głównych iskier tego pioruna na swej drodze uformowała jakby kilka zwojów krótkiego gwintu który na zdjęciu owijał się wokół - szokująco, cygarokształtnego wehikułu UFO który to wehikuł zawisał ponad miejscem z jakiego ów piorun wyszedł aby uderzyć w chmury. W Nowej Zelandii normalnie niemal nie występują pioruny. Szczególnie zaś pioruny bijące od ziemi do chmur w chwili kiedy deszcz wogóle nie pada, a na dodatek pioruny zakręcające się wokół cygarokształtnego wehikułu UFO. Jest więc pewne, że ów niezwykły piorun został zaindukowany technicznie przez UFOnautów z tamtego owijanego przez niego wehikułu UFO.
       Osobiście wierzę, że w okresie swego życia raz byłem wprost pod "obstrzałem" całego gradu takich właśnie piorunów zaindukowanych technicznie przez wehikuły UFO. Pioruny biły wówczas tam praktycznie niemal bez ustanku, zaś uderzenia wszystkich z nich koncentrowały się na relatywnie niewielkim obszarze o promieniu tylko kilkuset metrów od miejsca w którym ja i mój kolega wtedy obozowaliśmy. Dokładniejszy opis owego wysoce zastanawiającego zdarzenia z mojej przeszłości zawarty jest w punkcie #2 z podrozdziału W4 tomu 18 mojej najnowszej monografii [1/5].
       Pioruny indukowane technicznie przez UFO wykorzystywane są przez UFOnautów w najróżniejszych celach. Przykładem jednego z tych celów może być owo opisane powyżej zdarzenie prawdopodobnej próby sekretnego zamachu na moje życie dokonanego w czasach mojej młodości. Jednak moje najnowsze obserwacje dowodzą, że najczęściej UFOnauci używają owych piorunów dla niewzbudzającego podejrzeń inicjowania pożarów. Wszakże owe techniczne pioruny mogą być inicjowane przez UFO kiedy deszcz wogóle nie pada, lub kiedy pada jedynie kilka symbolicznych kropli. Stąd pożary zapalane przez takie pioruny mogą szerzyć się szybko i bez naturalnych wytłumień. Podczas moich obserwacji ogromnych pożarów lasów jakie w listopadzie i grudniu 2006 roku sztalały w południowo-wschodniej Australii oraz w pobliskiej Tasmanii, odnotowałem że niemal wszystkie owe pożary inicjowane były przez UFOnautów właśnie za pomocą takich technicznie zaindukowane piorunów. (Te gigantyczne pożary lasu z Australii opisuję również poniżej w punkcie #E15.1.) Przykładowo, w dniu 12 grudnia 2006 roku takie "suche pioruny" zainicjowały całą eksplozję pożarów lasu we Wschodniej Tasmanii. Naoczni świadkowie opisywali tą inicjację, że pożary buchnęły tam nagle na ogromnym obszarze jakby ktoś eksplodował bombę tam atomową. Błyskawicznie wszystko zaczęło się tam palić. Ludzie nie mieli tam nawet czasu ratować dobytek czy aby się ubrać, a zmuszeni byli uciekać tylko tak jak właśnie stali. Ponadto pilot helikoptera raportował ogromnie dziwne zjawisko, mianowicie że całe "powietrze się paliło" aż do wysokości około 1000 stóp (tj. ok. 330 metrów). Jaka szkoda że ludzie nie zdają sobie sprawy, że owe pioruny i pożary faktycznie indukowane są technicznie przez wehikuły UFO. Rozumieliby bowiem wówczas znacznie lepiej co naprawdę wokół nich się dzieje.
       Najważniejsze cechy piorunów indukowanych technicznie przez UFO są jak następuje:
       1. Mogą one być "suche", tj. pojawić się bez deszczu. Aczkolwiek wehikuły UFO są w stanie wywoływać pioruny podczas deszczu, kiedy zamierzają użyć owe pioruny do zaindukowania pożarów - tak jak to opisano w punkcie #E15 poniżej, wówczas indukują je "na sucho", tj. zupełnie bez deszczu. Wiedząc że tarcie jest absolutnie nieodzowne dla formowania piorunów naturalnych, ja osobiście posądzam, że absolutnie wszystkie tzw. "suche pioruny" są formowane przez niewidzialne wehikuły UFO - podobnie jak absolutnie wszystkie tornada są technicznego pochodzenia (tj. też są indukowane wyłącznie przez niewidzialne wehikuły UFO).
       2. Technicznym piorunom zdaje się zawsze towarzyszyć silna indukcja magnetyczna otoczenia. Naoczni świadkowie opisują dziwne zjawiska które towarzyszą pojawianiu się owych "suchych piorunów". Część z nich opisałem w punkcie #E15.1 poniżej przy omawianiu pożarów w Australii. Moje analizy tych zjawisk sugerują, że są one wywoływane zawirowywaniem silnego pola magnetycznego z napędu UFO.


#E15. Użycie UFO i magnokraftów do wszczynania i sterowania niszczycielskich pożarów:

       W ostatnich czasach nasza planeta doświadcza epidemii nieszczycielskich pożarów. Badający przyczyny owych pożarów odkrywają zwykle, że zostały one zainicjowane przez kogoś celowo. Niestety, niemal nigdy nie udaje im się złapać prawdziwych sprawców, lub ustalić kto, lub co, było ich sprawcą. (Chociaż czasami władzom udaje się złapać i osądzić jakieś "kozły ofiarne", które prawdopodobie były zupełnie niewinne, tyle że albo ktoś "wrobił" je w dany pożar, albo też przez przypadek znalazły się one w złym miejscu o złym czasie, a stąd potem nie były w stanie wybronić się przed zarzutami że to one zainicjowały dany pożar.) Nieco światła na tą dziwną sprawę rzuca dopiero pożar zaindukowany przez UFOnautów w domu współautora polskojęzycznego traktatu [3b] oraz opisany w podrozdziale B4 owego traktatu - patrz tam paragraf {6200}. Jak się okazuje, wehikuły UFO są w stanie swoimi urządzeniami zdalnie zaindukować pożary jakie od samego początku obejmują aż tak duży obszar i są aż tak intensywne, że stają się nie do ugaszenia. Niemal klasycznym przykładem pożaru, który wykazywał posiadanie wszlekich cech które są charakterystyczne dla pożarów inicjowanych właśnie przez UFOnautów, jest pożar norweskiego promu morskiego "Scandinavian Star". Prom ten sponął w Wielkanoc 1990 roku w drodze z Oslo w Norwegii do portu w Danii, uśmiercając 158 pasażerów. Pożar na owym promie został zainicjowany właśnie poprzez podpalenie, jego sprawcy nigdy nie znaleziono - choć winę za niego zrzuca się na jednego z pasażerów który w nim spłonął (podpalacze niemal nigdy nie giną w pożarach które sami zainicjowali). Ponadto pożar ten rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Niemal też każda decyzja na jego temat okazała się potem błędna (tj. była jakby telepatycznie podsuwana decydentom przez UFOnautów aby spowodować jak najwięcej zniszczeń). Podobnie wszystkie dane sugerują, że także morderczy pożar w tunelu podziemnym pod górą Mont Blanc, na granicy francusko-włoskiej, który w dniu 24 marca 1999 roku uśmiercił w owym tunelu 38+1 osób, spowodowany został przez UFO. O jego celowym zaindukowaniu przez UFO wskazuje cały szereg atrybutów - chociaż ponieważ UFO podobno nie istnieją, eksperci starają się każdy z tych atrybutów wytłumaczyć "naturalnie". Przykładowo ogromnie szybkie jego rozprzestrzenianie się - co jest cechą wszelkich pożarów sterowanych przez UFO. Także skoncentrowanie się wszelkich zniszczeń i śmierci wyłącznie po francuskiej stronie tunelu - co sugeruje że UFOnauci go zainicjowali aby uśmiercić kogoś szczególnego kto wjechał do tunelu właśnie po tamtej stronie. Także jego zainicjowanie było wysoce tajemnicze - faktycznie nie udało się ustalić co naprawdę dostarczyło mu zapłonu. Ponadto w momencie jego wybuchu w pobliżu miejsca jego zainicjowania nagle wszystkim samochodom pogasły silniki - co także jest typowe dla pobliskiej obecności niewidzialnego UFO. Na dodatek, w chwili jego zaistnienia pojawiły się najróżniejsze dowody takiego sterowania umysłów ludzi odpowiedzialnych za podjęcie najróżniejszych decyzji, aby decyzje te miały możliwie najtragiczniejsze następstwa.
       W inicjowaniu owych pożarów UFOnauci zwykle starają się osiągnąć jeden cel - tj. terroryzowanie ludzi. Dlatego bardzo często UFOnauci wysyłają swoich podpalaczy, aby ci niemal w sposób otwarty zainicjowali te pożary. (Aczkolwiek równie efektywnie mogą one być inicjowane zdalnie i w sposób całkowicie skryty, przez same wehikuły UFO.) Z kolei już po ich zaincjowaniu, niewidzialne dla ludzi wehikuły UFO sterują dalszym przebiegiem owych pożarów. W ten sposób owe UFO powodują szybkie rozprzestrzenianie się danego pożaru, oraz wywoływanie przez niego możliwie największych zniszczeń i najwyższego poziomu terroru wśród miejscowych ludzi.
       Doskonałym przykładem takich pożarów inicjowanych i rozprzestrzenianych przez UFOnautów, jest pożar jaki szalał końcowych dniach października 2006 roku w okolicach Palm Springs, California, USA. Pożar ten spowodował śmierć aż 4 strażaków, stając się jednym z tragiczniejszych z USA w ostatnich latach. Jego rzekomego zaincjowania dokonało niemal otwarcie dwóch tajemniczych indywidułów. Na złapanie tych podpalaczy wyznaczono potem nagrody w sumarycznej wysokości około pół miliona dolarów USA. Dzienniki telewizyjne owego czasu podawały, że w kampanię ustanowienia części owej nagrody zaangażował się nawet osobiście California Governor, Arnold Schwarzenegger. (Oczywiście, jak tu złapać UFOnautów którzy potrafią znikać z widoku jak David Copperfield.) O pożarze tym pisze m.in. artykuł "Wildfire turns on firemen", jaki ukazał się na stronie B1 w nowozelandzkiej gazecie The Dominion Post, wydanie datowane w sobotę (Saturday), October 28, 2006. Z kolei atrybuty tego pożaru podkreśla artykuł "Arson and wind fan fire season", który ukazał się na stronie B2 w tej samej nowozelandzkiej gazecie The Dominion Post, wydanie datowane w środę (Wednesday), November 8, 2006. Artykuł ten m.in. podkreśla, że był to drugi co do wielkości zniszczeń pożar w USA ostatnich lat. (Najgorszy w USA pożar miał miejsce w październiki (October) 2003 roku. Spowodował on śmierć 24 ludzi, spalił 3000 domów, oraz zniszczył 300 000 hektarów lasów.)
       Oto kilka cech charakterystycznych owych pożarów inicjowanych technicznie przez UFOnautów i sekretnie sterowanych przez wehikuły UFO w celu maksymilizacji zniszczeń:
       (i) Inicjowanie tych pożarów w sposób jaki natychmiast wskazuje ludziom "kozła ofiarnego" na którego potem zrzucana jest za nie odpowiedzialność. W każdym przypadku kiedy UFOnauci dokonują jakiejś niecności na ludziach, zawsze czynią to w taki sposób, aby ludzie natychmiast mieli jakiegoś "kozła ofiarnego" którego mogą do woli obwiniać za to co się stało. Inicjowanie niszczycielskich pożarów jest także dokonywane przez UFOnautów w dokładnie ten sposób. Dlatego w sposób typowy dla swoich metod działania, UFOnauci starają się tak zainicjować dany pożar tak aby natychmiast było oczywiste skąd pożar ten się wział, oraz aby nikt nie podejrzewał że pochodzi on od UFOnautów. Jak dotychczas, UFOnauci udokumentowali nagminne używanie aż dwóch metod takiego skrytego inicjowania pożarów. Oto one:
       - Wywoływanie tzw. "suchych piorunów". Dla podpalania gigantycznych pożarów w Australii z ostatniego kwartału 2006 roku, UFOnauci nagminnie używali technicznie zaindukowane piorunów bijących jak grad, jednak pojawiających się bez opadu deszczu. Australijczycy ukuli dla owych piorunów nową nazwę "suche pioruny" - najwyraźniej jednak nie wiedzą oni że natura formowuje jedynie "mokre pioruny". Wszelkie więc "suche pioruny" są indukowane magnetycznie przez wehikuły UFO. Z ich użyciem w Australii UFOnauci dokonywli z wielkim powodzeniem nie wzbudzających podejrzeń masowych podpaleń lasów.
       - Manifestacyjne podpalanie przez dwuosobową "bojówkę" UFOnautów-podpalaczy. W wielu przypadkach, np. w opisanych powyżej pożarach z Californi, UFOnauci używają manifestujących się podpalaczy. W takich przypadkach do zaincjowania pożaru UFOnauci wysyłają bojówkę - zawsze złożoną z aż dwóch podpalaczy. Podpalacze ci tak potem działają, aby wzbudzić jak najwyższe podejrzenie i aby zostać odnotowanymi przez jak najwięcej miejscowych. Warto tutaj jednak podkreślić, że tylko UFOnauci zawsze działają jako dwuosobowe bojówki podpalaczy. Ziemscy podpalacze, jako zasada, niemal zawsze działają samotnie.
       (ii) Inteligentnie sterowane rozprzestrzenianiem się danego pożaru. Po zaincjowaniu dany pożar jest umiejętnie sterowany przez niewidzialne wehikuły UFO, aby móc wyrządzić możliwie jak najwięcej szkody.
       (iii) Niezwykłe zjawiska. Ponieważ pożary te są sterowane przez niewidzialne wehikuły UFO, uważny obserwator może odnotować w ich trakcie wiele niezwykłych zjawisk. Ich przykładem może być "przeskakiwanie barier" - jakie to bariery faktycznie były niemożliwe do przeskoczenia przez dany pożar. (Tj. niewidzialne wehikuły UFO skrycie inicjują ponownie dany pożar poza taką barierą.) Przykłady innych takich nietypowych zjawisk obejmują m.in. koliste wirowanie płomieni spowodowane napędem wehikułów UFO zawisających nad płonącym obszarem, działanie soczewki magnetycznej czasami widocznej na filmach tych pożarów, zakłócenia łączności w obszarze pożaru, stawanie silników samochodowych i spalinowych w pobliżu nadciągającego pożaru, częste uwidacznianie zarysów wehikułów UFO przez niektóre produkty owych pożarów, nienaturalnie duża szybkość ich rozprzestrzeniania się, silna jonizacja powietrza ponad inicjowanym obszarem, oraz wiele więcej.
       (iv) Pojawianie się "ognistych tornad". To co ludzie nazywają tornadami faktycznie jest technicznym zawężeniem wiru przeciw-materii przez napęd wehikułu UFO. Faktycznie też tornada jako takie wcale nie są zjawiskami naturalnymi, a są wyłącznie zjawiskami wywoływanymi i sterowanymi technicznie przez niewidzialne dla ludzkich oczu wehikuły UFO. Więcej informacji na temat mechanizmu formowania tornad przez wehikuły UFO wyjaśnione zostało w punkcie #E10 powyżej, zaś znacznie szerzej na odrębnej stronie internetowej o owych tornadach. Jeśli więc UFOnauci uważają że jakiś pożar ma dokonać szczególnie intensywnych zniszczeń, wówczas na dodatek do jego zainicjowania, po tym jak już się rozwinie do ogromnych rozmiarów UFOnauci formują także ponad nim właśnie takie techniczne tornado. Ponieważ jednak ludzie nie uznają istnienia UFO, owe tornada formowane technicznie przez UFOnautów ponad dużymi pożarami nazywane są przez ludzi "ognistymi tornadami". O przypadkach takich "ognistych tornad" pisze artykuł "'Mega fires' cannot be stopped, say experts", opublikowanym na stronie B3 nowozelandzkiej gazety The Dominion Post, wydanie datowane w sobotę (Saturday), January 20, 2007. Oto co owa gazeta pisza na ich temat, cytuję: "W chwili kiedy uzyska się określoną wielkość, ogień zaczyna własne życie, stąd, dla przykładu w Canberra w 2003 roku pojawiły się ogniste tornada." (W oryginale angielskojęzycznym: "Once you get to a certain size the fire takes on a life of its own, and, for example in Canberra in 2003, you get fire tornadoes.")


#E15.1, blog #101. Australia jest palona na stosie przez UFOnautów - w chwili pisania tego punktu UFOnauci puścili już tam z dymem obszar przekraczający wielkość Polski:

Motto: "UFOnauci nie boją się ludzi, ani broni którymi ludzie dysponują. Nie boją się oni również Boga, ani kar które Bóg im zesyła. Jedyne czego UFOnauci faktycznie się boją, to zostania zdemaskowanymi że skrycie okupują oni i eksploatują naszą cywilizację. Dlatego najefektywniejszą obroną przeciwko okupacji przez UFOnautów polega na publicznym ujawnianiu prawdy o wszystkim co oni wyczyniają z nami." (Wyjaśnienie związku pomiędzy rolą jaką może wypełnić prawda w eliminacji sekretnej okupacji i eksploatacji Ziemi przez naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona, wyjaśniona bardziej szczegółowo w #D1 do #D1cd niniejszej strony i wpisu #360 do blogów of totalizmu.)

       W niedzielę dnia 11 grudnia 2005 roku UFOnauci przetestowali mieszkańców Australii. Jak to dokładniej opisałem w punkcie #4 na stronie internetowej o podmieńcach z UFO, w owym dniu UFOnauci użyli "samodeletujących" się SMSów aby zorganizować na plaży w Cronulla pod Sydney rasowe rozruchy. Ja w owym czasie ostrzegałem wszystkich, że w ramach naszej obrony trzeba głośno i szeroko demaskować ową prowokację UFOnautów, w przeciwnym wypadku UFOnauci powtórzą swój atak. Pisałem na ten temat m.in. na blogu totalizmu (np. patrz tam wpis #50), a także na stronach totalizmu - np. patrz owa strona o podmieńcach z UFO. Jednak niemal nikt mi nie wierzył. Rozzuchwaleni brakiem rozeznania ludzi że rozruchy w Cronulla to ich sprawka, UFOnauci powtórzyli więc atak na Australię w ostatnim kwartale 2006 roku. Zaczęli wówczas palenie Australii na stosie. W chwili kiedy pisałem niniejszą informację w dniu 15 grudnia 2006 roku, płomienie wzniecone przez wehikuły UFO trawiły w Australii ogromny obszar w przybliżeniu równy powierzchni Polski. Powodem zaś dla jakiego cierpiały owe tysiące ludzi dotkniętych tym gigantycznym pożarem, było właśnie że ludzie ci unikali poznania prawdy o UFO. Wszakże gdyby otwarcie zaczęli oni dociekać pochodzenia dziwnych cech owych pożarów, wówczas stopniowo wykryliby że owe gigantyczne pożary w Australii zainicjowane zostały właśnie przez UFOnautów. Zgodnie zaś z tym co wyjaśniłem w punkcie #D3 tej strony, UFOnauci byliby wtedy zmuszeni do zaprzestania tych podpaleń. Wszakże UFOnauci panicznie boją się odkrycia przez ludzi ich niewidzialnej okupacji Ziemi. Jednak Australijczycy zachowywali się wręcz odwrotnie. Działający wśród nich podmieńcy z UFO przez pierwszy okres tych pożarów nałożyli zakaz publikowania czegokolwiek na ich temat. W rezultacie aż do 8 grudnia 2006 roku w całej prasie nowozelandzkiej udało mi się znaleźć jedynie dwa bardzo króciutkie artykuły na ten temat. Kiedy zaś w końcu prasa zaczęła coś o tym publikować, były to głównie trywiale odarte z niemal wszelkiej istotnej informacji jaka mogłaby zasugerować udział UFO w inicjowaniu i rozprzestrzenianiu tych pożarów. Zresztą począwszy od około 20 stycznia 2007 roku, na przekór że pożary te nadal szalały wóczas w Australii, oraz że nad ich ugaszeniem bezskutecznie biedzili się już strażacy z aż 4 krajów (tj. z samej Australii, z Nowej Zelandii, z USA i z Canady), prasa ponownie niemal zaprzestała publikowania czegokolwiek na ich temat. Przykładowo, na przekór że w owych pożarach ponownie pojawiły się owe "ogniste tornada" opisywane w poprzednim punkcie #E15, praktycznie nic na temat efektów działania tych tornad już nie napisano. Tymczasem nawet dla niemal ślepego i głuchego staje się coraz bardziej jasne że owego palenia Australii na stosie dokonywali UFOnauci. Oto najważniejsze przesłanki które wskazują bezpośrednio że to UFOnauci skrycie incjowali technicznie i sterowali tymi pożarami:
       1. Blokada nałożona na publikowanie informacji pisanej o owych pożarach. Najpierw UFOnauci spowodowali w Australii susze jakie szacowane były na najgorsze od 1000 lat. Do owego wysuszania użyli oni metod które opisałem w punkcie #E11 powyżej. Potem w tak wysuszonej jak pieprz Australii zainicjowali gigantyczne pożary. Pożary te faktycznie paliły się przez okres niemal całego końcowego kwartału 2006 roku, począwszy od miesiąca października. Już od pierwszej ich chwili stawało się jasne, że owe niszczycielskie pożary lasów zaincjowane były przez UFOnautów. Na przekór jednak że szalały one przez parę kolejnych miesięcy, nikt oficjalnie nawet słowem nie bąknął że mogą one wywodzić się z UFO. Do około 22 listopada 2006 roku pożary te rozprzestrzniły się już na olbrzymie obszary Australii, oraz już wtedy pochłonęły jedną ofiarę ludzką. Sprawa która mnie w owych pożarach najbardziej fascynowała, to że przez pierwsze dwa miesiące tych pożarów, znaczy aż niemal do grudnia 2006 roku, żadna z gazet nowozelandzkich do których wówczas miałem dostęp nie wspomniała o nich nawet jednym słowem. Jednocześnie jednak czasami nawet ponad połowę dzienników telewizyjnych każdego dnia poświęcane było na omówienie tychże pożarów. Takie zaś przemilczanie w gazetach najważniejszego wydarzenia danego czasu jest czymś raczej wysoce niezwykłym. Najwyraźniej więc UFOnauci-podmieńcy którzy kontrolowali te gazety bali się że świat może się kiedyś dowiedzieć o "wkładzie" UFOnautów do inicjowania tychże pożarów. Na wszelki wypadek zablokowali więc wszelkie informacje pisane na ich temat. Wszakże wiadomości z telewizji znikają zaraz po tym jak są nadane. Natomiast słowo pisane w gazetach może przetrwać nawet tysiące lat. Pierwszą informacją pisaną, którą na temat owych kataklizmicznych pożarów w Australii udało mi się odnależć, była miniaturowa wzmianka o tytule "Fire fighters hope to contain bushfires", która ukazała się na stronie B2 nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie datowane w poniedziałek (Monday), November 27, 2006. Wzmianka ta ukazała się dopiero kiedy pożary te szalały już bez przerwy aż przez kilka tygodni. Informowała ona, że jedynie w australijskim parku narodowym nazywającym się "Blue Mountains National Park", do owego czasu strażacy gasili już około 30 pożarów, zaś już wtedy spalonych tam zostało 14000 hektarów puszczy. Artykułów o owych pożarach w Australii ja poszukiwałem wówczas bez przerwy w całym szeregu gazet nowozelandzkich - jednak wszystkie te gazety milczały jak zaklęte na ów temat. Przykładowo szukałem ich nie tylko w "The New Zealand Herald" oraz w "The Dominion Post" ale także w "The Press" z Christchurch, oraz w "Otago Daily Times" - szokująco wszystkie owe gazety nic na ten temat nie pisały. Kolejny po owej powyższej miniaturowej wzmiance krótki artykuł o australijskich pożarach zatytułowany "Brutal summer without end" (tj. "Brutalne lato bez końca") ukazał się dopiero na stronie B1 nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie datowane w środę (Wednesday), December 6, 2006. Jednak do owego czasu owe pożary szalały już przez niemal dwa miesiące, zaś w Australii spłonęły już ogromne obszary. Do wówczas Australia zwróciła się też już z prośbą o pomoc od stażaków Nowej Zelandii, Kanady, oraz USA. Zanim artykuł ten został napisany, Nowa Zelandia wysłała już pierwszą grupę 50 strażaków do Australii, zaś następna grupa dalszych 50 strażaków planowana była do wysłania po Bożym Narodzeniu 2006 roku. Dopiero począwszy od około 8 grudnia 2006 roku, czyli dopiero po tym jak na niniejszej stronie ja podniosłem łatwy do sprawdzenia przez każdego alarm, że gazety celowo unikają raportowania tychże pożarów inicjowanych przez UFO, nowozelandzkie gazety z wielkim ociąganiem w końcu zaczęły publikować skąpe relacje na ten temat. W czasach jednak kiedy owo raportowanie w gazetach zostało w końcu podjęte, jeden z pożarów lasu w stanie Victoria z południowo-wschodniej Australii obejmował już nieprzerwanym ogniem gigantyczny obszar o średnicy ponad 250 kilometrów! W sumie zaś do owego czasu UFOnauci zdołali spalić już w Australii obszar który w przybliżeniu odpowiadał obszarowi Polski.
       2. Inicjowanie tych pożarów w sposób wskazujący natychmiast "kozła ofiarnego" do obwiniania. Ów niezrozumiały brak w gazetach rzetelnej informacji pisanej na temat tych australijskich pożarów z ostatniego kwartału 2006 roku, wcale NIE był ich jedyną niezwykłą cechą. Występował też w nich aż cały szereg innych dziwnych cech jakie powinny zastanawiać każdego uważnego obserwatora. Cechy te nadawały owym pożarom wyraźne atrybuty zostania zainicjowanymi oraz sterowanymi technicznie przez wehikuły UFO. Przykładowo, aby nie wzbudzać podejrzeń że to UFOnauci stali za tymi pożarami, tym razem wehikuły UFO inicjowały je za pomocą niezwykłych "suchych piorunów" - podobnych do tych opisanych w punkcie #E14 niniejszej strony. Jedyna niezwykłość którą uważny obserwator mógł odnotować w owych piorunach (pokazywanych nawet w telewizji), jednak na temat której gazety i telewizja milczały jak zaklęte, było że pioruny te biły jak grad, zaś wogóle nie było tam towarzyszącego im deszczu. Ja osobiście nie wierzyłem własnym uszom, kiedy zamiast dociekać jak możliwe są tak gęste pioruny zupełnie bez deszczu, Australijczycy zaczęli je nazywać "suchymi piorunami" i przeszli nad ich istnieniem do porządku dziennego jakby były one najnormalniejszą sprawą na świecie. Co u licha czynią naukowcy australijscy, że nie podnoszą krzyku kiedy w ich pobliżu biją jak grad takie "suche pioruny". Czyżby tym naukowcom nie był znany mechanizm formowania naturalnych piorunów, ani fakt że w mechaniźmie tym deszcz jest absolutnie niezbędny? Tuż przed połową grudnia 2006 roku UFOnauci najwyraźniej doszli jednak do wniosku, że ponad dwa miesiące podpalania Australii "suchymi piorunami" może komuś wydać się podejrzane. Dlatego w dniu 14 grudnia 2006 roku, w miejscowości zwanej "Coopers Creek" (na południowy-wschód od Erica) UFOnauci użyli swego starego tricku polegającego na manifestacyjnym podpaleniu przez dwuosobową bojówkę UFOnautów-podpalaczy. (Odnotuj że ludzcy podpalacze jako reguła niemal zawsze działają samotnie.) W celu podpalenia tym razem wysłali więc dwójkę ludzko wyglądających UFOnautów, aby ci najpierw pomanifestowali się miejscowym obwożąc naokoło na głośnym motocyklu ogromny karnister benzyny. Dla lepszej widoczności karnister ten pomalowany został na czerwono. Potem owa dwójka zainicjowała pożar i typowo dla UFOnautów zwyczajnie zniknęła.
       3. "Przeskakiwanie" wszelkich zapór i przeszkód. Niszczycielskie pożary z Australii wykazywały jedną niezwykłą, niemal "nadprzyrodzoną", cechę. Mianowicie bez względu na to jaką zaporę przeciw-ogniową strażacy by nie stworzyli na ich drodze, pożary te zawsze w jakiś "niewyjaśniony" sposób przeskakiwały przez ową barierę. (Tj. UFOnauci podpalali te ognie ponownie już poza ową barierą.) A trzeba pamiętać że w Australii aż całe chmary strażaków, wojska i mieszkańców nie czyniły nic innego poza właśnie stawianiem przeciwpożarowych zapór na drodze owych pożarów. Wszystko zaś nadaremno. Owe "nadprzyrodzone" pożary niepowstrzymanie przeskakiwały przez tysiące owych zapór postawionych na ich drodze.
       4. Wizualne obserwacje wehikułów UFO wyskakujących z płomieni i przeskakujących zaporę przeciwogniową. W artykule "Firestorm races to doomed homes" (tj. "Ognisty szturm przebiega do potępionych domów") opublikowanym na stronie A1 w gazecie "The New Zealand Herald", wydanie datowane w piątek (Friday), December 16, 2006, zawarta jest wysoce wymowna informacja. Mianowicie napisano tam o Tasmanii, cytuję w moim luźnym tłumaczeniu: "W pobliskiej społeczności z brzegu morza z Four Mile Creek, mieszkańcy uciekli na plażę po tym jak coś określone jako "ognista kula" wyskoczyło spoza zapory przeciwpożarowej i ruszyło w ich kierunku." (W oryginale angielskojęzycznym: "At a nearby seaside community of Four Mile Creek, residents fled to the beach after what some described as "a fireball" jumped containment lines and raced towards them.") Kula ta następnie obaliła aż cztery domy i poniszczyła wszystko na swej drodze. W dawnych czasach takie właśnie latające "ogniste kule" nazywane były "wehikułami UFO". Dziwne że w Australii i Nowej Zelandii ponownie zaczęto je uważać za naturalne zjawisko jakie u nikogo nie powinno już indukować zastanowienia się ani podejrzeń. Po tamtym pierwszym publicznym ujawnieniu istnienia owych latających "ognistych kul", nagle zaczęło się okazywać, że takie właśnie dziwne kule zjonizowanego czy jarzącego się powietrza faktycznie to pojawiają się niemal wszędzie przy czołach owych australijskich pożarów, oraz że to one wyrządzają najwięcej zniszczeń. To one też inicjują nowe pożary poza barierami stawianymi przez strażaków na drodze ognia. Przykładowo, w sobotę dnia 16 grudnia 2006 roku, jedenastu z owej grupy około 50 strażaków wysłanych przez Nową Zelandię aby pomagać w gaszeniu tamtych pożarów, zajmowało się wypalaniem linii zaporowej w okolicach tzw. Mt Terrible w stanie Victoria. Nagle spoza linii ognia które strażacy ci w sposób kontrolowany wypalali, wyłoniła się właśnie taka "ognista kula" i ruszyła na owych strażaków. Na szczęście dla nich, w pobliżu był spory rów do którego strażacy przed nią uskoczyli. Niemniej i tak trzech z owych strażaków kula ta poparzyła tak dokumentnie, że wylądowali w szpitalu w Melbourne. Jednemu z nich wtopiła ona jakoś rękawice w skórę dłoni. Niestety, czym są owe kule ani jak dokładnie one wyglądają żadne źródło informacji bezpośrednio nie wyjaśnia. Prawdopodobnie UFOnauci-podmieńcy kontrolujący publikacje gazetowe ponownie nałożyli zakaz pisania na ich temat. Przykładowo, w artykule "Probe into burns of firefighters" upublikowanym na stronie A3 w gazecie "The New Zealand Herald", wydanie datowane we wtorek (Tuesday), December 19, 2006, zawarty jest opis losu owych 3 starażaków którzy wylądowali w szpitalu. Kiedy przyszło tam jednak do opisania owej ognistej kuli która wysłała ich do szpitala, jej opis podaje jedynie co następuje, cytuję: "Następnie owa ognista kula wyszła spod nas. Nie sądzę że każdy to widział. Stało się to tak szybko - my po prostu daliśmy nogi." (W oryginale angielskojęzycznym: "Next thing this fireball come up from below us. I don't think everyone saw. It happened so quick we just made a run for it.") Owa dziwna ognista kula enigmatycznie wspominana była potem w dużej liczbie artykułów. Informacje przemycane pośrednio na jej temat sugerują, że jest ona czymś zupełnie odrębnym niż sam pożar, że często wyłania się z frontu pożaru, że ma kształt kulisty i że otacza ją silnie zjonizowane bardzo gorące powietrze które jarzy się jak ogień, że przeskakuje ona bariery przeciwpożarowe stawiane przez strażaków, że może ona poruszać się z ogromną szybkością, że podpala ona wszystko na swej drodze, że jeśli wniknie ona do już istniejącego ognia wówczas powoduje ona że ogień ten nagle intensyfikuje się w niemal eksplozyjny sposób, że jest w stanie wywracać a nawet eksplodować budynki stojące na jej drodze, oraz że to ona wyrządza najwięcej zniszczeń. Jednak wszędzie opisy się urywają lub zmieniają temat kiedy przychodzi do bezpośredniego opisu tej ognistej kuli. Nawet w artykułach które mają ją w tytule, takich jak artykuł "Fireball 'like Vietnam War'" ze strony B1 gazety The Dominion Post, wydanie datowane w sobotę (Saturday), December 16, 2006, poza pośrednim ujawnieniem jak kula ta się zachowała i czego dokonała, nie można znaleźć żadnego jej bezpośredniego opisu.
       5. Optyczne zaciemnianie nieba soczewką magnetyczną UFO. W kilku miejscowościach Australii, przykładowo w Glengarry oraz w Sale, miejscowi raportowali pojawienia się przed pożarem owego unikalnego dla UFO zjawiska powodowania optycznego zaciemnienia poprzez uformowanie tzw. "soczewki magnetycznej". Zgodnie z opisami miejscowych, w środku dnia nagle stawało się tam zupełnie ciemno niemal jak w nocy.
       6. Częste wirowanie płomieni w ślad za wirującym polem UFO. Aż kilkakrotnie w raportach z owych pożarów kamery telewizyjne zdołały uchwycić "koliście wirujące płomienie" - czyli płomienie które zachowywały się dokładnie tak jak musiałyby, gdyby nad nimi zawisał niewidzialny wehikuł UFO w trybie wiru magnetycznego.
       7. Inicjowanie pożarów wzdłuż obwodu wehikułu UFO, dokładnie pod miejscami gdzie położone były pędniki UFO. Innym razem w telewizji pokazywano wyniki owych niby "piorunów" jak zaincjowały owe pożary dokładnie wzdłuż obwodu ogromnego okręgu podobnego do cienia wehikułu UFO typu K10. Ciekawe było przy tym, że każdy z owych inicjujących pożar "piorunów" uderzył w miejsce gdzie ów wehikuł UFO miałby swój pędnik boczny. W rezultacie płonący las wyraźnie zaznaczał rozłożenie poszczególnych pędników bocznych owego niewidzialnego wehikułu UFO naokoło obwodu okręgu i to w równych odstępach od siebie.
       8. Formowanie "jonowego obrazu UFO". Kolejnym niezwykłym obrazem było, że na jednym z ujęć uchwyconych przez kamery telewizyjne, dym z owych pożarów zastał pochwycony w powietrzu przez pole niewidzialnego UFO i uformował wyraźny zarys tzw. "jonowego obrazu wiru", który często utrwalany jest na zdjęciach wehikułów UFO.
       9. Eksplodowanie budynków w sposób unikalny dla "pancerza indukcyjnego". Z kolei świadkowie zapalania się budynków w Scamander z Tasmanii w dniu 12 grudnia 2006 roku twierdzili, że budynki owe "eksplodowały" w momencie zapalania się. Wzmianka o owych eksplozjach pojawiła się nawet w prasie - patrz artykuł "Bushfires' triple threat" ze strony B1 nowozelandzkiej gazety The Dominion Post, wydanie datowane w środę (Wednesday), November 13, 2006. Jest to ogromnie niezwykłe zjawisko - ja osobiście nigdy nie słyszałem o przypadku aby budynek eksplodował w momencie zapalenia się (tam zaś eksplodowało ich aż kilkanaście). Natomiast jest mi widomym, że niewidzialne dla ludzi wehikuły UFO mają aż kilka odmiennych możliwości spowodowania że budynki eksplodują. Przykładowo, wehikuły UFO mogą zmiażdżyć owe budynki swoim polem - co na widzach sprawi wrażenie jakby one eksplodowały. W taki właśnie sposób UFO zmiażdżyły przecież halę w Katowicach. Wehikuły UFO mogą także zawirować swoje pole magnetyczne powodując tym polem indukcyjne eksplodowanie metali. To zaś spowoduje, że wszelkie przewodzące metale zawarte w owych budynkach eksplodują jak materiał wybuchowy - tak jak to opisane zostało w punktach #E7 i #E22 tej strony. Faktycznie też 12 grudnia 2006 roku w Tasmanii kamery telewizyjne udokumentowały, że wszelkie obiekty metalowe zawarte w owych eksplodowanych budynkach były porozrywane i połamane na małe fragmenty. Jednocześnie zaś wszystkie obiekty wykonane z nieprzewodzących elektryczność mas plastycznych zachowały się tam zupełnie nieuszkodzone. Dlatego ja osobiście uważam, że opisywane tu eksplozje budynków spowodowane zostały przez UFO właśnie takim indukcyjnym eksplodowaniem metali.
       10. Obecność zjawisk dokumentujących "indukcję magnetyczną" wywodzącą się z napędu UFO. Inni naoczni świadkowie narzekali, że tuż przed wybuchem pożarów nagle zapanowało tak intensywne gorąco, że czuli je aż do szpiku kości. Ciekawe, że identyczne odczucie przenikliwego gorąca raportowały też osoby które dostały się w zasięg wirującego pola UFO. Byłoby interesującym zbadać kiedyś, czy ci co narzekali na owo przenikliwe gorąco już wkróce zapadną na raka - tak jak na stronach bandyci wśród nas oraz WTC wyjaśniłem, że dzieje się to z ludźmi którzy dostali się w zasięg wirującego pola UFO.
       11. Prawdopodobne zlikwidowanie przez UFOnautów niewygodnego im świadka. Fakty pozornie mogą wyglądać banalnie. W poniedziałek, 11 grudnia 2006 roku, 16-letni David Iredale z Sydney wybrał się z dwoma kolegami na treningowy przemarsz przez las w okolicach Mount Solitary w Blue Mountains położonych na zachód od Sydney. Był dobrze przygotowany do tego marszu. Miał też doświadczenie i wymagane wyposażenie. Kiedy na chwilę oddalił się od swoich kolegów, nagle po prostu zniknął. W jakiś czas później zadzwonił parę razy swoją komórką aby poinformować władze że zaginął. Podjęto ogromną akcję ratunkową gdzie szukały go dziesiątki ratowników. Jednak bezskutecznie. W 9 dni później jego ciało znalazły helikoptery zaklinowane w dobrze od góry widoczny sposób pomiędzy dwoma ogromnymi kamieniami. Na przekór owej banalności faktów, jego zniknięcie i losy otoczone były całym szeregiem ogromnie dziwnych okoliczności. Kiedy zaś zna się metody działania UFOnautów, takie dziwności zwykle sugerują, że było to więcej niż zwyczajne zagubienie się. Wygląda raczej na to, że zamiast zwykłego zaginięcia faktycznie było to zlikwidowanie przez UFOnautów niewygodnego im świadka. Być może, że kiedy oddalił się on na moment od swojej grupy, przez przypadek przyłapał UFOnautów jak ci właśnie zabierali się za wywołanie kolejnego pożaru lasu. Aby więc nie poinformował innych co zobaczył, UFOnauci ci zwyczajnie go zlikwidowali - tak jak mają zwyczaj to czynić ze wszystkimi niewygodnymi im świadkami. (Opisy trwałych zniknięć innych niewygodnych dla UFOnautów świadków zawiera punkt #D4 ze strony bandyci wśród nas.)
       12. Inteligentne zachowanie pożarów. Nie będą już tutaj wyjaśniał, że owe pożary w Australii były zawsze zapalane technicznie wywoływanymi "suchymi piorunami", zaś potem sterowane wiatrami, w wysoce inteligentny sposób - tak aby wywołać jak nawiększe szkody. Jeszcze nawet bardziej inteligentnie owe australijskie pożary zaczęły zachowywać się w pierwszych dniach lutego 2007 roku. Mianowicie w owym okresie część Australii - np. Queensland, nastąpiły ogromne powodzie. Jednocześnie zaś tylko kilkaset kilometrów bardziej na południe od zatopionych powodzią obszarów ciągle szalały owe mordercze pożary.
* * *
       Z tego co mi wiadomo na temat UFOnautów, w celu samoobrony Australijczycy powinni wskazywać, dyskutować, oraz czynić hałas nad każdą zagadką jaka sugeruje udział UFOnautów w wywołaniu tamtych ich pożarów. Wszakże, jak to wyjaśniłem w punkcie #D3 tej strony, tylko strach przed zdemaskowaniem jest w stanie powstrzymać UFOnautów przed powtórzeniem swoich ataków. Jeśli zaś Australijczycy ponownie będą milczeć - tak jak to czynili w sprawie prowokacji UFOnautów na plaży w Cronulla pod Sydney, wówczas można im gwarantować że już wkrótce Australia będzie zaatakowana przez UFOnautów ponownie i to z jeszcze większą furią.


#E16, blog #94. Użycie ogromnych energii transportowanych na Ziemię w komorach oscylacyjnych magnokraftów i UFO do raptownego ocieplania lub oziębiania ziemskiego klimatu:

Motto: "Ludzie mawiają ze za wszystkim kryje się coś jeszcze innego. W rzeczywistości jednak na Ziemi za wszystkim co złe ukrywa się zaawansowana technika i upadła moralność sekretnie okupujących ludzkość UFOnautów." (Wyjaśnienie związku jaki obecne ocieplenie klimatu ma z okupacją i eksploatacją Ziemi przez moralnie upadłych UFOnautów z planet Oriona opisywanych szerzej w #D1 do #D1cd niniejszej strony oraz we wpisie #360 do blogów totalizmu.)

       Istnieje aż kilka metod za pomocą jakich na życzenie UFOnautów wehikuły UFO mogą w sposób nieodnotowalny przez ludzi albo szybko ochładzać, albo też szybko ocieplać klimat Ziemi. Pierwszy z owych sposobów wynika z możliwości użycia do wywołania lokalnych zmian klimatu Ziemi owych "tuneli wiatrowych" opisywanych powyżej w punktach #E11 i #E12 tej strony. Tunele takie formują bowiem szybszą niż normalnie oraz lepiej sterowaną cyrkulację powietrza pomiedzy biegunami Ziemi oraz jej równikiem. Z kolei owa szybsza i lepiej sterowana cyrkulacja wpływa na bardziej efektywne "wyrównywanie się bilansu cieplnego Ziemi". W rezultacie topnieją lodowce na biegunach, natomiast pogoda przy równiku oraz woda w oceanach stają się wówczas chłodniejsze. Ponadto lokalne nawiewy owymi tunelami wiatrowymi wyłącznie suchego powietrza sponad kontynentów, lub wyłącznie mokrego powietrza sponad oceanów, jest w stanie zamienić np. zieloną Australię w pustynie, zaś suchą południowo-wschodnią Azję w morze zieleni - na przekór że klimaty obu tych obszarów powinny być odwrotne.
       Istnieje jednak również znacznie bardziej szatański sposób na jaki wehikuły UFO mogą znacznie szybciej, efektywniej i drastyczniej oziębić lub ocieplić na życzenie klimat Ziemi. Sposób ten wynika z ogromnej pojemności energetycznej urządzeń napędowych używanych w wehikułach UFO a nazywanych komorami oscylacyjnymi. (Owa ogromna pojemność energetyczna komór oscylacyjnych UFO wspominana już była w punkcie #E1 powyżej.) Ponadto ów szatański sposób szybkiej i drastycznej zmiany klimatu Ziemi wynika także z technicznego opanowania przez UFOnautów telekinetycznych metod pozyskiwania lub wyzwalania energii cieplnej. Mianowicie owa pojemność energetyczna komór oscylacyjnych UFO jest tak ogromna, że energia przynoszona na Ziemię w komorach oscylacyjnych wehikułów UFO faktycznie przewyższa ilość energii przesyłanej na Ziemię przez Słońce. (Np. zgodnie z informacją ze strony 1163 książki [1#E16] "The Macmillan Encyclopedia", 2000 edition, ISBN 0-333-72594, każdego roku spada na Ziemię około Es=3x10E24 [joules] energii słonecznej, przy czym 1 [joule] = 1 [watt sekunda].) Z kolei w podrozdziale F5.5 z tomu 3 monografii [1/4] wyliczona została tzw. "energia napełnienia" gromadzona przez najmniejszy ze wszystkich wehikułów UFO, mianowicie przez wehikuł UFO typu K3. Owa "energia napełnienia" jest to najmniejsza ilość magnetycznej energii niezbędna danemu wehikułowi UFO do nieruchomego zawiśnięcia w powietrzu. Oczywiście, energia wymagana aby ów wehikuł mógł przyspieszać i latać z daleka od planet, jest nawet tysiące razy wyższa od energii napełnienia. Niemniej znajomość energii napełnienia daje nam jakieś pojęcie o ilości energii magnetycznej gromadzonej i transportowanej w pędnikach wehikułów UFO. Dla najmniejszego wehikułu UFO typu K3 owa najmniejsza energia napełnienia wynosi około En= 1.5 [TWh], tj.En = 1.5 [Tera watt godzin]. (Tera = milion milionów = 10E12.) Dla porównania, jest to odpowiednik około dwóch miesięcy całej produkcji i konsumpcji wszystkich form energii przez państwo takie jak Nowa Zelandia. (A więc reprezentuje to dwumiesięczną konsumpcję przez Nową Zelandię nie tylko energii elektrycznej, ale także benzyny i paliw ciekłych, węgla, ropy, oleju, itp. - czyli wszystkiego co dostarczało jej energii.) A musimy pamiętać że owa energia napełnienia zwiększa się wykładniczo ze wzrostem wielkości UFO - np. dla UFO typu K10 będzie ona już około 1 000 000 (tj. 10E6) razy większa niż dla UFO typu K3. Praktycznie więc duże wehikuły UFO (tj. wielokrotnie większe od typu K3) przewożą w swoich pędnikach energię magnetyczną jaka przewyższa całą roczną produkcję i konsumpcję energii przez wszystkie państwa naszej planety. (Ta sama encyklopedia [1#E16] stwierdza na stronie 1162, że całkowita konsumpcja energii na świecie wynosi około Ec= 4x10E20 [joules] na rok.) Jeśli więc załogi wehikułów UFO tego zechcą, owa ogromna energia ich wehikułów może zostać na życzenie uwolniona na Ziemi w formie ciepła. Z uwagi więc na znaczną liczbę dużych wehikułów UFO nieustannie przylatujących na Ziemię, całkowita ilość energii magnetycznej jakie wehikuły te transportują na naszą planetę, przewyższa sumaryczną ilość energii cieplnej wypromieniowywanej na Ziemię przez Słońce. (Całkowita liczba wehikułów UFO przylatująca na Ziemię oszacowana została w podrozdziale U3.1.1 z tomu 15 monografii [1/4]. Dane do owego oszacowania liczby UFO wynikają z liczby osób powtarzalnie uprowadzanych na UFO, a stąd posiadających owo oznaczenie na nogach pokazane na pierwszej fotografii ze strony internetowej o UFOnautach.) Dlatego wehikuły UFO, jeśli tylko ich załogi tak zechcą, faktycznie mogą być rodzajami wysoce wydajnych "transporterów ciepła", które na dodatek do działania Słońca będą także przywoziły na Ziemię ogromne ilości ciepła z przestrzeni kosmicznej. Mechanizm tego przywożenia ciepła na Ziemię jest bowiem bardzo prosty. Mianowicie wehikuły UFO doładowują energią swoje komory oscylacyjne poza Ziemią, wykorzystując w tym celu zdolność ich komór oscylacyjnych do działania jako telekinetyczne generatory darmowej energii. (Takie generatory zamieniają ciepło otoczenia na dowolną wymaganą formę energii, używając w tym celu zjawisko będące odwrotnością tarcia.) Podczas owego doładowania swoich komór oscylacyjnych, wehikuły UFO konsumują energię cieplną obecną na planecie na jakiej doładowanie to następuje. Z kolei po przybyciu na Ziemię wehikuły te po prostu uwalniają energię zgromadzoną w swoich komorach oscylacyjnych w formie właśnie ciepła. Wyzwalanie owo technicznie jest łatwe do przeprowadzenia. Wszakże istnieją zjawiska fizykalne jakie pozwalają aby energię magnetyczną zamieniać bezposrednio na ciepło. Wzbudzanie oscylacji i tarcia jonów zawartych w powietrzu i wodzie jest jednym z przykładów takich działań. Z kolei urządzenia do tzw. "magnetycznego nagrzewania", a także kuchenki mikrofalowe, są przykładami technicznego wykorzystywania owych zjawisk. Na dodatek, wszystkie owe działania masywnego podgrzewania ziemskiej atmosfery i wody energią magnetyczną przywożoną na Ziemię w komorach oscylacyjnych wehikułów UFO mogą być dokonywane w sposób całkowicie ukryty. Nikt więc z ludzi nie ma pojęcia że takie działania są faktycznie prowadzone i to na ogromną skalę. W rezultacie zaś takich działań UFOnautów, klimat na Ziemi zaczyna obecnie szybko się ocieplać. Jednocześnie zaś ci z ziemskich naukowców, którzy potrafią sporządzać bilansy cieplne oraz którzy jako dane do swoich rozważań przyjmują jedynie promieniowanie słoneczne, ciągle mogą mieć poważne wątpliwości czy ocieplanie to faktycznie ma miejsce.
       Oczywiście, na życzenie wehikuły UFO są także w stanie dokonywać procesu odwrotnego. Mianowicie mogą one doładowywać swoje komory oscylacyjne na Ziemi, zaś rozładowywać je gdzieś w kosmosie. W takim przypadku na życzenie są one w stanie wywoływać dowolnie długotrwałe okresy lodowe na Ziemi. Wszystkie dane zaczynają też wskazywać, że zarówno owe duże epoki lodowe w przeszłości Ziemi, jak i owe okresy gorącego klimatu, powodowane były właśnie przez techniczne działania wehikułów UFO które transportowały albo na, albo też z, Ziemi, owe istotne ilości ciepła które decydowały o bilansie termicznym naszej planety. W podobny też sposób obecnie UFOnauci zdecydowali się włączyć owo ocieplanie klimatu Ziemi do i tak już bogatego arsenału środków jakimi UFOnauci skrycie wyniszczają ludzkość. Naprawdę najwyższy już czas aby ludzie zaczęli im patrzeć na ręce i zważać na to co UFOnauci wyczyniają skrycie na Ziemi.
       Powyższe wyjaśnienie dla faktycznych przyczyn obserwowanej obecnie szybkiej zmiany klimatu na Ziemie wcale nie oznacza że ludzie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za owa zmianę. Wszakże zniszczenia jakie ekonomia ludzka obecnie zasiewa w naturze są doskonale widoczne. Jako zaś takie zniszczenia te dostarczają UFOnautom rodzaju "zasłony dymnej" poza którą UFOnauci mogą sekretnie dekonywać spotęgowania owych zniszczeń. Ludzie więc też są winni - choćby tylko dlatego że dostarczają UFOnautom pretekstu do wyzwalania widocznej obecnie masywnej zmiany klimatu. Gdyby nie zadymienie ziemskiej atmosfery spowodowane nieczystymi metodami działania ludzi, UFOnauci nie mieliby wymówki aby sekretnie potęgować zmiany klimatyczne poprzez dowożenie na Ziemię dodatkowej energii cieplnej w komorach oscylacyjnych swoich wehikułów UFO. Ludzkość musi więc oczyścić swój akt choćby tylko po to aby UFOnauci przestali mieć pretekst pod jakim mogą nas klimatycznie wyniszczać.
       Czytelnika zapewne interesuje czy istnieją jakieś cechy charakterystyczne jakie pozwalałaby nam odróżniać takie ocieplanie się klimatu Ziemi spowodowane przez "transportowanie ciepła" na Ziemię w komorach oscylacyjnych UFO, od naturalnego ocieplania się klimatu Ziemi. Otóż okazuje się że faktycznie jest aż kilka takich cech. Oto najważniejsze z nich:
       (i) Równomierne ocieplanie się klimatu zarówno na równiku jak i na biegunach. Znaczy, w przypadku owego przywożenia na Ziemię ogromnych ilości ciepła przez wehikuły UFO, temperatura wody i powietrza naszej planety musiałaby się podwyższać zarówno na równiku jak i na biegunach. Faktycznie też z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia na Ziemi. Odnotuj przy tym, że ponieważ ilość ciepła promieniowana na Ziemię przez Słońce praktycznie się nie zmienia, w rzeczywistości nie powinno mieć miejsca równoczesne podnoszenie się temperatury wody i powietrza zarówno na biegunach jak i przy równiku. Znaczy, gdyby zmiany klimatyczne miały naturalne przyczyny, wówczas kiedy jedna z tych temperatur by rosła, druga musiałaby spadać, oraz wice wersa.
       (ii) Równomierny wzrost temperatury wody w oceanach. Gdyby lodowce topniały na Ziemi z powodów naturalnych, wówczas ich topnienie powodowałoby pochłanianie ogromnych ilości ciepła. (Wszakże topienie się lodu wymaga włożenia w nie energii cieplnej.) To z kolei powodowałoby że temperatura wody w oceanach powinna zwolna się obniżać. Rzeczywistość jest jednak odwrotna. Mianowicie woda oceanów także zwiększa obecnie swoją temperaturę. To zaś oznacza, że ktoś (tj. wehikuły UFO) przywozi na Ziemię ogromne ilości ciepła, oraz że to owo przywożone ciepło, a nie ciepło otoczenia wypromieniowywane na Ziemię przez Słońce, używane jest m.in. do topnienia owych lodowców na Ziemi.


#E17. Użycie magnokraftów i UFO do formowania stojących chmur lepkiego powietrza które przechwytuje nieczystości i zadusza ludzi:

       Pole wehikułów UFO jest w stanie formować zjawisko zwane trwałym natelekinetyzowaniem. Z kolei powietrze natelekinetyzowane w taki trwały sposób uzyskuje cały szereg własności jakich nie posiada ono w normalnym stanie. Przykładowo, staje się lepkie i gęste. Zatrzymuje więc w sobie wszelkie zanieczyszczenia. Dla ludzi staje się duszące, drażliwe i zastałe. Poza tym formuje zwartą chmurę jakiej wiatr nie jest w stanie rozwiać. UFOnauci używają takie natelekinetyzowane chmury powietrza rozpościerane nad miastami do zaduszania i wykańczania dużej liczby mieszkańców owych miast.
       Natelekinetyzowanie zanieczyszczeń typowo unoszących się w powietrzu dodatkowo zwiększa lepkość i przyczepność owych drobinek, a więc także ich zdolność do zawisania w lepkim powietrzu praktycznie niemal w nieskończoność. Jednym więc z efektów natelekinetyzowania otoczenia jest, że w takim natelekinetyzowanym powietrzu przez długie okresy czasu zawisają również drobinki bardzo ciężkie, które normalnie szybko opadłyby na ziemię. Ja mam bez przerwy okazję osobiście obserować efekty takiego natelekinetyzowania powietrza. Wszakże w moim mieszkaniu niemal bez przerwy zawisa szpiegujący mnie wehikuł UFO, ukryty przed wzrokiem ludzkim właśnie w tzw. stanie telekinetycznego migotania. Wehikuł ten bez przerwy telekinetyzuje niemal wszystko w moim mieszkaniu, powodując całą gamę manifestacji które towarzyszą natelekinetyzowaniu. (Większość z tych manifestacji opisana została dokładniej w podrozdziale U3.6 z tomu 15 monografii [1/4].) Otóż jedną ogromnie irytującą z owych zamanifestowań nieustannego natelekinetyzowania mojego mieszkania, jest że wszelkie drobiki zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu bez przerwy przylegają do ubrań. Ich przyleganie jest tak trwałe, że nie daje się ani zczesać, ani też usunąć poprzez pranie. W rezultacie wszelka ciemna odzież jaką posiadam, bez przerwy pokrywana jest ogromną liczbą najróżniejszych białych drobinek. Z ich powodu odzież ta wygląda jakby nigdy nie była prana, lub jakby podczas prania ktoś razem z nią włożył do pralki również garść białego puchu czy rozpadającą się w proch husteczkę papierową. Owego też efektu w żaden sposób nie daje się usunąć. (Aby go usunąć musiałbym bowiem pozbyć się z mieszkania nieustannie szpiegującego mnie wehikułu UFO - tego zaś narazie nie jestem w stanie uczynić.)
       Przykład takiej właśnie chmury silnie natelekinetyzowanego powietrza, które w 2000 roku zawisało ponad nowozelandzką miejscowością Timaru, opisany jest w podrozdziale W4 z tomu 18 mojej monografii [1/5] - patrz tam punkt #82, a także w podrozdziale A4 traktatu [7/2]. Cechy jakie pozwalają odróżniać takie chmury powietrza celowo natelekinetyzowanego przez wehikuły UFO od powietrza jedynie zanieczyszczonego przez działalność ludzką to:
       (i) Odporność na rozwianie wiatrem. Natelekinetyzowane powietrze formuje chmurę jaka trzyma się razem jak kawał galarety. Żaden wiatr zdaje się nie być w stanie jej rozwiać.
       (ii) Poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza wielokrotnie lokalne zdolności do generowania zanieczyszczeń. W takim natelekinetyzowanym powietrzu zanieczyszczenia wiszą przez całe tygodnie. Stąd gęstość owych zanieczyszczeń zwiększa się w nim do poziomu nieosiągalnego przy normalnym powietrzu. (Np. dla opisanego powyżej przypadku z Timaru gęstość zanieczyszczeń powietrza osiągnęła poziom najwyższy dla całej Nowej Zelandii, chociaż maleńkie miasteczko Timaru niemal nie posiada własnych źródeł zanieczyszczeń powietrza.)


#E18. Użycie magnokraftów i UFO do technicznego wywoływania lawin ziemnych, błota, oraz śniegu:

       Mechanizm technicznego inicjowania lawin przez wehikuły UFO opiera się na fakcie, że większość materiału na stromych zboczach gór utrzymuje się tam tylko ponieważ jest jakoś trwale związana ze swoim podłożem. Jeśli więc w jakiś sposób materiał ten odetnie się od podłoża, natychmiast zaczyna się on ześlizgiwać w dół inicjując lawinę. Wehikuły UFO wykorzystują więc ów fakt. Odcinają one taki materiał od podłoża swoimi obwodami magnetycznymi i w ten sposób inicjują one daną lawinę błota, ziemi lub śniegu.
       Niszczycielskie użycie wehikułów UFO do inicjowania morderczych lawin ostatnio jest demonstrowane ludzkości niemal codziennie. Szczególnie w górzystych krajach, takich jak Szwajcaria czy Nowa Zelandia. Jego najbardziej znane przykłady opisane zostały na odrębnej stronie internetowej o lawinach błota i ziemi. Na owej stronie również zostały wyjaśnione najważniejsze cechy jakie odróżniają takie lawiny zindukowane technicznie przez UFO od lawin powstałych naturalnie. Aby wskazać tutaj choćby najważniejsze z owych cech, to należą do nich m.in.:
       (i) Kolisty obszar początkowy lawiny. Zainicjowanie owych lawin obwodami magnetycznymi dyskoidalnego wehikułu UFO powoduje że punkt początkowy owych lawin zawsze ma kształt kolisty. Natomiast lawiny naturalne zawsze inicjują się od "ostrego" początka - znaczy maja jakby punktowy początek.
       (ii) Ogłuszający huk w momencie zainicjowania danej lawiny. Obwody magnetyczne wehikułów UFO bardzo często zmuszone są odłupać kawał skały rodzimej aby zainicjować daną lawinę. Z kolei owo odłupanie skały rodzimej zawsze wywołuje ogłuszający huk oraz silne wibracje gruntu. Dlatego też lawiny inicjowane technicznie przez UFO niemal zawsze zaczynają się od ogłuszającego, ostrego i krótkiego huku, jakby od wystrzału armatniego lub od bardzo bliskiego uderzenia pioruna. Natomiast lawiny naturalne inicjują się w ciszy. Odnotuj jednak, że oba te rodzaje lawin zaczynają potem wytwarzać dudnienie kiedy już się znacząco rozwiną. Zjawiska na jakich oparte jest owo wytwarzanie huku podczas technicznego inicjowania lawin przez UFO opisane zostały na odrębnej stronie internetowej o lawinach błota i ziemi. Tam też omawiane są konkretne przykłady kiedy naoczni świadkowie odnotowali ów huk. Jednym z takich przykładów były lawiny błotne które w czwartek, dnia 30 listopada 2006 roku zainicjowane zostały przez UFO we Filipińskim regionie Bicol, pod zboczami tamtejszego wulkanu "Mayou". Pod owymi lawinami błota zginęło wówczas około 1000 ludzi. Oczywiście, dla ukrycia technicznego pochodzenia tych lawin, UFOnauci uprzednio wywołali tam też technicznie zaindukowany super-cyklon o nazwie "Durian", z wiatrami o szybkości 265 km/h. Jednak na przekór owego cyklonu, miejscowe ofiary owych lawin błota odnotowali ich niezwykłość. I tak w nowozelandzkich dziennikach telewizyjnych nadawanych w niedzielę, 3 grudnia 2006 roku, naoczni świadkowie podkreślali ów niezwykły, ogłuszający ich huk, który zaistniał zanim lawiny błota zaczęły spływać w dół zboczy wulkanu Mayou. O huku tym w sposób zakamuflowany wspomina też artykuł "Mudslide toll 'could hit 800'" jaki ukazał się na stronie B3 nowozelandzkiej gazety The Dominion Post, wydanie z poniedziałku (Monday), December 4, 2006. W artykule tym ów huk został opisany jak następuje, cytuję: "... were like thunder, and the ground shook." (tj. "... były jak grzmot, oraz ziemia się zatrzęsła.").


#E19. Użycie pędników magnokraftów i UFO jako "maszyn do celowego wywoływania raka":

       Jest to ogromnie zbrodniczy sposób wykorzystania wehikułów UFO. Niestety, UFOnauci używają go celowo na ludziach praktycznie bez przerwy. Z moich własnych obserwacji wynika, że znaczna proporcja ludzi umierających na raka organów wewnętrznych umiera właśnie z powodu celowego użycia na nich przez UFOnautów tej ich zbrodniczej "maszyny do celowego indukowania raka". Przykłady kiedy UFOnauci przyłapani zostali na celowym użyciu owej maszyny, opisane są w punkcie #B1 na odrębnej stronie internetowej bandits_pl.htm - o bandytach wśród nas. Na tamtej stronie wyjaśnione też zostały cechy po jakich daje się odróżnić raka naturalnego od raka zaindukowanego technicznie przez UFO.


#E20. Użycie migoczącej materii magnokraftów i UFO do celowego zaduszania ludzi:

       Jeśli wehikuły UFO działają w tzw. stanie telekinetycznego migotania wówczas cała ich materia zachowuje się niemal jak płyn, a ponadto staje się niewidzialna dla ludzi. Załogi owych wehikułów są wóczas w stanie nalecieć korpusem tych statków na daną osobę, tak że wloty do dróg oddechowych owej osoby nagle znajdą się w środku materiału z jakiego zbudowane są te wehikuły. Wynik jest taki, jakby osobę tą wstawić w środek muru czy skały - tj. nie jest ona w stanie oddychać z braku dostępu powietrza do jej dróg oddechowych. Zwyczajnie więc się dusi. Faktycznie to taki nadlatujący na kogoś niewidzialny dla oczu wehikuł UFO jest w stanie dusić równie efektywnie jak zarzucanie przez gangsterów worka plastykowego na czyjąś głowę. Tyle że worek ofiara widzi, natomiast jeśli dusi ją niewidzialny wehikuł UFO, wówczas duszony nie ma pojęcia co się z nim dzieje. Z literatury UFOlogicznej wynika, że ten sposób zaduszania wybranych ludzi jest stosowany relatywnie często przez szatańskich UFOnautów.


#E21. Użycie magnokraftów i UFO do eksplodowania komórek w ludzkich ciałach za pomocą rezonansu dźwiękowego:

Motto: "W dzisiejszym świecie na oczach rządów i społeczeństw dzieją się rzeczy które byłyby niedopuszczalne gdyby ludzkość nie była skrycie okupowana przez szatańskich UFOnautów."

       W latach 1970-tych często wysłuchiwałem szeptane informacje o nowej wówczas broni rosyjskiej zabijającej przeciwnika za pomocą dźwięków. Broń ta miała mieć formę dużych metalowych dysz głośnikowych przewożonych na specjalnych samochodach, a wyglądających jak spore dzisiejsze anteny satelitarne. Owe dysze wytwarzały bardzo silne fale dźwiękowe. Fale te miały tą cechę, że powodowoły one wpadanie w rezonans określonych komórek z ludzkiego ciała. W rezultacie tego wpadania, komórki w ciele ofiar wystawionych na działanie tej straszliwej broni ekslodowały. Owo ich ekspolodowanie następowało na tej samej zasadzie co załamywanie się mostu lub kładki spowodowane wzbudzaniem w nich coraz większych zakołysań przez kolumnę żolnierzy maszerujących po nich równym, rytmicznym krokiem. Oczywiście po eksplodowaniu komórek ciała ofiara doznawała niepohamowanego krwotoku i umierała.
       W czwartek dnia 2 października 1997 roku, dotarły do mnie informacje które wskazywały, że właśnie tego typu bronią zabijającą ludzi rezonansem dźwiękowym dysponują również UFOnauci. W owym dniu UFOnauci zamordowali bowiem właśnie tą bronią nowozelandzkiego wynalazcę o nazwisku Bruce DePalma. Wynalazca ten był wówczas bardzo bliski zbudowania telekinetycznego generatora darmowej energii, który dosyć szeroko znany jest już na świecie pod nazwą "N-Machine". Wiadomo zaś, że UFOnauci i ich ziemscy agenci zwani podmieńcami dosłownie wyskakują ze skóry aby uniemożliwić ludzkości zbudowanie takich telekinetycznych generatorów darmowej energii. Objawy jakie wystąpiły w chwili śmierci DePalmy, takie jak rozpadnięcie się komórek jego ciała, masywne krwotoki wewnętrzne, nocna utrata przytomności, itp., pokrywają się właśnie z cechami charakteryzującymi użycie tej straszliwej broni na rezonans dźwiękowy. Więcej informacji na temat tajemniczej i wysoce podejrzanej śmierci wynalazcy Bruce DePalma zawarte jest w punkcie #H1.3 strony internetowej newzealand_visit_pl.htm, a także w punkcie #77 z podrozdziału W4 w tomie 18 monografii [1/5].
       Oczywiście, znając zasadę działania wehikułów UFO, oraz wiedząc że wehikuły te używane są przez UFOnautów do mordowania ludzi za pomocą rezonansu dźwiękowego, nie mamy trudności z wyjaśnieniem zasady na jakiej owo mordowanie się odbywa. Mianowicie wiadomo, że wszelkie parametry pola magnetycznego UFO podlegają bardzo precyzyjnemu sterowaniu. UFOnauci są więc w stanie wytworzyć pędnikami swoich wehikułów pole które tętni albo z częstotliwością rezonansową wszystkich komórek ciała ludzkiego, albo nawet z częstością tylko komórek z wybranych organów w ludzkim ciele. Z kolei owo tętniące pole magnetyczne powoduje wibrowanie jonów powietrza. Jony te UFOnauci celowo wzbudzają tuż przy powierzchni swego wehikułu. Te wibrujące jony powietrza formują silną falę dźwiękową, podobnie jak to czynią membrany z owych metalowych dysz głośnikowych w rosyjskiej broni ultradźwiękowej. Czaszowata wklęsłość spodnia w podłodze wehikułu UFO działa jako soczewka skupiająca te wibracje dzwiękowe na wybranej ofiarze. Ponadto umożliwia ona aby ten rodzaj śmierci mógł być zadawany przez UFOnautów nawet poprzez grube mury. W wyniku nasterowania tej soczewki na wybranego człowieka UFOnauci mordują go skrycie w sposób jaki wygląda na masowy krwotok wewnętrzny. W ten sposób UFOnauci uzyskują kolejny sposób mordowania niewygodnych sobie ludzi bez pozwolenia innym ludziom aby ci się zorientowali co naprawdę ludzkość tak bije i pomału wykańcza.
       W październiku i listopadzie 2006 roku odnotowałem u siebie samego objawy systematycznego używania na mnie tej właśnie broni UFOnautów na rezonans dźwiękowy. Tyle tylko, że na mnie użyta ona została przy niewielkiej mocy - zapewne aby spowodować zniszczenie, jednak nie pozostawić śladów. Szczerze mówiąc, to właśnie z powodu odnotowania użycia tej broni na mnie samym, że zdecydowałem się zaraportować tu niniejszy sposób mordowania ludzi przez UFO. W owym okresie czasu niemal każdej kolejnej nocy przez sen czułem palące gorąco i ból jakie rozchodziły się od obu moich kości obojczykowych. Za każdym jednak razem kiedy owo gorąco i ból mnie budziły ze snu, natychmiast wszystko ustawało. We dnie również nie odczuwałem w obojczykach żadnego bólu. Z osobistych perypetii z UFOnautami wiem już doskonale, że jeśli jakaś krzywda czy choroba zadawana jest nam w środku nocy kiedy śpimy, wówczas odpowiedzialność za nią zawsze ponoszą UFOnauci. (Po więcej szczegółów na ten temat patrz też wstęp do "części B" ze stroiny internetowej bandyci wśród nas.) W moim zaś przypadku UFOnauci posiadają szczególnie ważny motyw aby jakoś sekretnie i w sposób nie wzbudzający niczyjego podejrzenia dokonać zniszczenia moich kości obojczykowych. Wszakże ja walczę z UFOnautami poprzez pisanie. Zaś do pisania tego używam swoich rąk. Jeśli więc UFOnauci sekretnie zniszczą mi oba obojczyki, zniszczą też mi obie ręce. Będzie mi wówczas znacznie trudniej pisać owe liczne strony i blogi które starają się demaskować i uświadamiać innym ludziom morderczą działalność którą UFOnauci skrycie prowadzą na Ziemi.
       Czytelnik zapewne chciałby też poznać cechy charakterystyczne po jakich dawałoby się odróżniać opisywane tu mordowanie ludzi przez UFOnautów za pomocą rezonansu dźwiękowego indukowanego magnetycznie przez wehikuły UFO, od naturalnych śmierci. Oto najważniejsze z tych cech:
       (i) Masywny krwotok pojawiający się zwykle w środku nocy. Z wielu powodów zadawanie śmierci w opisywany tutaj sposób w typowych przypadkach musi się odbywać w środku nocy. Wszakże mordując podczas dnia UFOnauci ryzykowaliby odnotowanie swoich morderczych działań przez innych ludzi - chyba że ich ofiara znajduje się właśnie na bezludziu.
       (ii) Unikalne ślady na ciele ofiary dokumentujące rozpadanie się komórek i pękanie naczyń krwionośnych. Faktyczne to użycie owej morderczej zdolności wehikułów UFO do indukowania rezonansu dźwiękowego w ciele ofiary pozostawia unikalny rodzaj śladów. Niestety, dzisiejsza medycyna po pierwsze nie wie, oraz nie chce wiedzieć, że owe ślady są powodowane przez UFOnautów - podobnie jak dzisiejsi klimatolodzy nie wiedzą i nie chą wiedzieć że ocieplanie klimatu Ziemi opisane w punkcie #E16 tej strony jest powodowane celowo przez wehikuły UFO. Po drugie zaś nasza medycyna zakłada, że morderczy UFOnauci NIE istnieją. Ktoś zaś kto oficjalnie nie istnieje nie może przecież powodować śmierci jaka byłaby raportowalna do wiadomości innych ludzi.


#E22. Użycie UFO i magnokraftów do indukcyjnego eksplodowania wszelkich metali przewodzących prąd:

       Wehikuły UFO są w stanie wprawiać swoje potężne pole magnetyczne w ruch wirowy zwany "wirem magnetycznym". Z kolei taki wir magnetyczny indukuje potężne prądy wirowe we wszystkich przewodzących obiektach z bliskiego otoczenia tych wehikułów. Prądy wirowe mają zaś to do siebie, że wydzielają one ogromne ilości ciepła. Ciepło to jest tak intensywne, że eksplozyjnie odparowuje ono materiał danych metali. W rezultacie wokoło wehikułów UFO formuje się spora strefa zwana "pancerzem indukcyjnym", w obrębie której to strefy wszelkie obiekty metalowe zamieniają się rodzaj materiału wybuchowego jaki eksploduje i rozpada się na drobne kawałki. Na podstawie danych które zarejestrowały kamery telewizyjne w dniu 12 grudnia 2006 roku w zaindukowanym przez UFO pożarze w Tasmanii (opisanym w punkcie #E15.1 powyżej), wnioskuję że zaobserwowane tam eksplodowanie kilkunastu całych budynków było zainicjowane przez UFO właśnie w taki sposób.
       Intrygujące użycie takiego pancerza indukcyjnego UFO powtarzane jest w Nowej Zelandii. Mianowicie, UFOnauci takim właśnie pancerzem indukcyjnym eksplodowali w Nowej Zelandii co najmniej dwie odlewnie zlokalizowane gdzieś koło Auckland na Wyspie Północnej owego kraju. Druga z owych dwóch eksplozji miała tam miejsce około 1 grudnia 2006 roku. Niestety, była ona utrzymywana w ścisłej tajemnicy, tak że ani tamtejsze gazety, ani też telewizja, słowem o niej nie wspomniały. Ja dowiedziałem się o tej eksplozji odlewni jedynie przez czysty przypadek. Z kolei pierwsza z owych dwóch eksplodowań odlewni pancerzem indukcyjnym UFO, miała miejsce w Nowej Zelandii w 1966 roku. Fotografia jej następstw opublikowana była na zdjęciu przy stronie 64 w książce pióra B.L. Cathie i P.N. Temm "Harmonic 695", A.W. Reed, Auckland 1977, ISBN 0-589-01054-9. Podczas tamtej historycznej eksplozji z 1966 roku, świadkowie widzieli wehikuł UFO zawisający nad tą odlewnią w momencie eksplozji. Natomiast co do eksplozji z około 1 grudnia 2006 roku narazie nic nam nie wiadomo. Bojąc się zapewne abym nie opublikował materiału dokumentującego udział UFO w tej nowej eksplozji, na wszelki wypadek UFOnauci-podmieńcy otoczyli wszystko na jej temat ścisłą tajemnicą.
       Obiekty metalowe zniszczone takim pancerzem indukcyjnym UFO wykazują cały szereg unikalnych cech. Wiele z owych cech opisane jest dokładniej w podrozdziale P2.7 z tomu 13 monografii [1/4], oraz w podrozdziale O8.1 z tomu 12 monografii [1/4]. Aby dać tutaj chociaż jakieś przykłady najbardziej rzucających się w oczy z owych cech, to obejmują one m.in.:
       (i) Pojawianie się bąbli i porów w grubych odłamkach metalu zniszczonego takim pancerzem indukcyjnym UFO. W rezultacie przełomy takich co grubszych odłamków metalu mogą wyglądać jak kawałki koksu. Z kolei cieńsze odłamki mogą mieć w sobie dziury wyglądające jakby od przestrzelenia kulami.
       (ii) Indukcyjne zniszczenie wszystkich obiektów wykonanych z przewodzących prąd elektryczny metali, przy jednoczesnym pozostawieniu nienaruszonymi obiektów które nie przewodzą prądu. Przykładowo, taki pancerz indukcyjny UFO dokumentnie zniszczy metalowe zlewozmywaki, garnki, czy lodówki, jednak pozostawi zupełnie nienaruszonymi np. plastykowe wiadra, czy całkowicie drewniane krzesła (tj. krzesła które nie zawierają w sobie żadnych gwoździ, śrub, czy innych podzespołów z metalu).


Część #F: Sposoby użycia magnokraftów i UFO które pośrednio generują niszczycielskie następstwa:

       Do grupy pośrednich sposobów niszczycielskiego wykorzystania wehikułów UFO opisywanych w niniejszej części tej strony, należą wszystkie te które pozwalają na rozprzestrzenianie śmierci i zniszczenia jako wtórnego następstwa danego użycia.


#F1. Użycie pędników UFO i magnokraftów jako rzutników telepatycznych nakłaniających ludzi chorych umysłowo do popełniania zbrodni:

       Na przekór wysokiej niemoralności takiego użycia wehikułów UFO, w prawdziwym życiu jest on używany zadziwiająco często. W rzeczywistości większość masowych morderstw oraz zamachów na ważnych ludzi popełniana jest właśnie za pośrednictwem tego sposobu. Najprawdopodobniej to właśnie z jego powodu umarł John F. Kennedy. Z całą też pewnością słyszałem, że charakterystyczne dla takiego użycia wehikułów UFO uporczywe "podszepty" mieli mordercy Martin'a Luter'a King'a, oraz John'a Lenon. Również ów turecki zamachowiec na życie 264-go Papieża, Polaka, Jana Pawła II, też się przyznawał że w głowie pojawiały mu się owe charakterystyczne głosy nakazujące mu popełnienie tego przestępstwa. To właśnie też z powodu takiego użycia wehikułów UFO umierają zapewne ofiary większości seryjnych morderców.
       Ten sposób niszczycielskiego użycia wehikułów UFO generalnie sprowadza się do użycia pędników tych wehikułów w charakterze tzw. "rzutników telepatycznych". Zasada działania, następstwa, obszary zastosowań, oraz efekty użycia owych rzutników opisane są szczegółowo w podrozdziale N5.2 z tomu 11 monografii [1/4]. Działanie takich rzutników sprowadza się do wprowadzania w wybrane umysły ludzkie dowolnej myśli lub obrazu jakie posiadacz takiego rzutnika zechce tylko komuś narzucić. W sumie więc są one rodzajem jakby "telewizji", tyle że obrazy i słowa jakie owa niby "telewizja" nadaje, pojawiają się bezpośrednio w umyśle odbiorcy, a nie na ekranie telewizora. UFOnauci od długiego już czasu używają owych rzutników telepatycznych na ludziach. Przykładowo, religijne wizje, objawienia, "podszepty szatana", przekazy tzw. "kontaktowców", czy nawet uparte myśli, w rzeczywistości często są przejawami ich użycia. Przypadki niszczycielskiego użycia owych rzutników telepatycznych przez UFOnautów sprowadzają się do powtarzalnego wprowadzania bezpośrednio do umysłów ludzi niezbalansowanych psychicznie i wykazujących się słabą wolą, nakazów aby popełnili wskazany im rodzaj przestępstwa. Owe nakazy są powtarzane przez UFOnautów tak natrętnie i przez aż tak długi okres czasu, aż poddana nim osoba z czasem ulega i popełnia dany rodzaj przestępstwa. Później, kiedy przesłuchiwana jest przez policję, osoba ta będzie twierdziła, że Bóg (albo Szatan) nakazał jej popełnić dane przestępstwo. (Nakazując popełnienie danego niemoralnego czynu, zależnie od światopoglądu nakłanianego UFOnauci przedstawiają się mu, lub jej, albo jako Bóg albo jako Szatan.)
       Przykładem tego rodzaju przestępstwa popełnionego poprzez nachalne nakłonienie osoby niezbalansowanej umysłowo za pomocą rzutnika telepatycznego była tragedia w nowozelandzkiej osadzie "Ara Moana". Tragedia ta opisana jest w punkcie #E2 strony bandyci wśród nas, a także w podrozdziale A4 z tomu 1 monografii [1/4] - patrz tam punkt #77. (Ja miałem w niej zginąć.)
       Istnieje aż kilka cech po jakich daje się odróżniać takie użycie przez UFOnautów rzutnika telepatycznego w celu nakłonienia danej osoby do popełnienia wybranego rodzaju zbrodni, od zbrodni popełnianych z własnej inicjatywy jakiegoś zbrodniarza. Oto najważniejsze z owych cech:
       (i) Usilne próby aby uśmiercić potem danego zbrodniarza, zanim jego zeznania zarejestrowane zostają przez policję. Jak wszystko co UFOnauci wyczyniają na Ziemi, nie chcą oni aby informacje na tego temat dostały się do publicznej wiedzy. Dlatego w każdym przypadku kiedy zorganizują oni jakąś zbrodnię w opisywany tutaj sposób, wówczas opracowują również sposób na jaki dany zbrodniarz zostaje zgładzony natychmiast po popełnieniu tej zbrodni. Tylko więc jeśli owo zgładzenie UFOnautom się nie udaje, zbrodniarz ten zostaje ujęty i raportuje o "głosach" w swojej głowie które namówiły go do popełnienia tejże zbrodni.
       (i) Natrętne podszepty namawiające do popełnienia danej zbrodni które przez długi okres czasu pojawiają się w głowie danego zbrodniarza. Jeśli przez przypadek dany zbrodniarz przeżywa próbę UFOnautów aby go uśmiercić, wówczas zawsze raportuje, że danej zbrodni dokonał ponieważ Bóg (lub Szatan) mu ją nakazał wykonać.


#F2. Użycie pola generowanego przez pędniki magnokraftów i UFO do powodowania zaciemnień i do pozbawiania dopływu prądu do miast, szpitali, wind, inkubatorów itp.:

       Zaniki przepływu prądu kiedy zbliża się wehikuł UFO są jedną z najczęstrzych obserwacji raportowanych w literaturze UFOlogicznej. Oczywiście jeśli realizowane są one na wielką skalę, obejmując sobą wiele szpitali, wind, inkubatorów, urządzeń ogrzewczych podczas silnych mrozów, itp., wówczas są przyczyną ogromnych zniszczeń. A w gazetach ogromnie często czytamy, że zaciemnienia spowodowane jakimiś niemożliwymi do ustalenia przyczynami ogarnęły całe miasta, a czasami kilka krajów, czy nawet większość Europy albo większość USA i Canady.


#F3. Użycie pola generowanego przez pędniki magnokraftów i UFO do blokowania ludzkich systemów łączności:

       Taki efekt blokowania radia oraz wszelkich innych ludzkich systemów łączności radiowej jest doskonale znany UFOlogom. Jego opisy daje się znaleźć praktycznie w niemal każdej książce raportującej liczne przypadki spotkań z UFO. Oczywiście, efekt ten nie tylko wywoływany jest przypadkowo. UFOnauci doskonale o nim wiedzą i mogą go wywoływać celowo na każde swoje życzenie. Przykładem takiego celowego jego wywołania, które niepomiernie powiększyło liczbę ludzkich ofiar, było jego użycie przez UFOnautów podczas odparowania drapaczy chmur WTC w Nowym Jorku. Jego opis można znależć w punkcie #4 (podpunkt #15) strony internetowej na temat odparowania WTC przez UFO.


#F4. Użycie pola generowanego przez pędniki magnokraftów i UFO do blokowania pracy silników spalinowych:

       Również i ten efekt blokowania przez pole UFO pracy silników spalinowych jest doskonale znany przez UFOlogów. Jego opisy także daje się znaleźć praktycznie w niemal każdej książce raportującej liczne przypadki spotkań z UFO. Oczywiście, efekt ten wehikuły UFOwywołują nie tylko przypadkowo, ale często również i celowo dla osiągnięcia zamierzonych śmierci. Przykładowo, to właśnie za jego pomocą UFOnauci powodują dużą liczbę katastrof lotniczych oraz zatonięć statków podczas burzy. W gazetach często czytamy na temat tego efektu, tyle że nikt nie ośmiela się tam podkreślić, że został on spowodowany przez niewidzialny wehikuł UFO który się uparł aby strącić dany samolot albo helikopter, czy aby zatopić dany statek.


#F5. Użycie pola generowanego przez pędniki magnokraftów i UFO do powodowania skurczów lub paraliżu mięśni ludzkich:

       Często czytamy, że ktoś się utopił ponieważ w momencie niebezpieczeństwa dostał skurczu mięśnia, albo że ktoś nie był w stanie się uratować ponieważ w istotnej chwili mięśnie odmówiły mu posłuszeństwa. Jednocześnie z badań militarnych zrealizowanych kiedyś w byłych Niemczech Wschodnich jest nam wiadomo, że pole magnetyczne o ściśle określonej częstotliwości powoduje właśnie skurcze i paraliże mięśni. Powyższe dostarcza przesłanek do posądzania, że prawdopodobnie duża część dobrych pływaków którzy niespodziewanie toną, jest skrycie uśmiercana właśnie polem magnetycznym z pędników niewidzialnych dla ludzkich oczu wehikułów UFO.


#F6. Używanie UFO i magnokraftów do skrytego uprowadzania ludzi:

       Wehikuły UFO mają to do siebie, że mogą w sposób skryty porywać i uprowadzać wybranych przez siebie ludzi. Po zaś ich uprowadzeniu, UFOnauci mogą poddawać tych ludzi najróżniejszym procedurom, począwszy od tylko rabowania ich surowców biologicznych, skończywszy na nawet ich likwidowaniu (mordowaniu) czy zabieraniu na zawsze na odmienne planety. Problematyce skrytego uprowadzania ludzi przez UFO poświęcony jest cały rozdział U z tomu 15 monografii [1/4]. Niektóre aspekty tych uprowadzeń omawia też odrębna strona bandyci wśród nas.


#F7. Użycie zdolności wehikułów UFO drugiej i trzeciej generacji do przemieszczania się przez ściany, budynki, oraz inne obiekty stałe, do skrytego rozsiewania wśród ludzi wirusów śmiertelnych chorób:

       Jak to wyjaśniono na odrębnej stronie o bandytach w naszym gronie, UFOnauci od zamierzchłych czasów wykorzystywali zdolności swoich wehikułów UFO do przenikania przez mury, ściany, oraz inne obiekty stałe, do rozsiewania wśród ludzi wirusów śmiertelnych chorób. Jednym z niezliczonych przykładów takiego zasiewania było upowszechnienie w pierwszych dniach lutego 2007 roku wirusa ptasiej grypy w hermetycznie zamkniętych bydynkach hodowli indyków z Anglii. Niektóre informacje na temat owego przypadku zawarte są w artykule "Britain: Experts are left wondering how a strain of bird flu fatal to humans found its way into a sealed shed" (tj. "Anglia: eksperci łamią sobie głowy jak szczep śmiertelnej dla ludzi ptasiej grypy zdołał się przedostać do precyzyjnie zamykanych kurników") ze strony B1 gazety "The New Zealand Herald", wydanie datowane w poniedziałek (Monday), February 5, 2007.


#F8. Użycie zdolności wehikułów UFO trzeciej generacji do przemieszczania się w czasie w celu zablokowania zdarzeń które działają na niekorzyść UFOnautów lub odwrócenia skutków zdarzeń które już zaistniały:

       Na odrębnej stronie internetowej o nazwie wehikuły czasu opisałem zdolność wehikułów UFO trzeciej generacji do podróżowania w czasie. Przytaczam tam nawet przykłady materiału dowodowego jakiego napotkanie w naszym życiu jest właśnie dowodem że w naszym otoczeniu użyta została owa możliwość wehikułów UFO do działania jako wehikuły czasu. Jak też wszystko co moralnie zdegenerowani UFOnauci wyczyniają na Ziemi, owe podróże w czasie są przez UFOnautów wykorzystywane dla zasiewania zniszczenia. Najczęstrze przy tym ich zniszczeniowe użycia obejmują, m.in.:
       (1) Blokowanie zdarzeń z przeszłości które okazały się że działają na niekorzyść okupacyjnych interesów UFOnautów na Ziemi. Jako przykład takiego blokowania, na owej odrębnej stronie o wehikułach czasu wskazano losy klarownych zdjęć UFO. Mianowicie, jeśli ktoś wykona klarowne zdjęcie UFO i je opublikuje wraz z danymi "kto, gdzie i kiedy", wówczas UFOnauci przemieszczają sie do tyłu w czasie do momentu i miejsca wykonania tego zdjęcia, a następnie uniemożliwiają jego wykonanie. W rezultacie, w następnym przebiegu czasu zdjęcie to już nie istnieje. Ludzie nie mają więc już szansy oglądnięcia z niego jak wehikuł UFO wygląda. W wyniku takiej systematycznej działalności, praktycznie wszystkie klarowne zdjęcia UFO jakie obecnie istnieją na świecie, wykonane zostały przez anonimowych fotografów - bowiem tylko w tym przypadku UFOnauci nie są w stanie odnaleźć ich autorów w drugim przebiegu czasu i powstrzymać ich przed pstryknięciem danego zdjęcia. (Ja dokładnie badałem tą sprawę i upewniłem się już że faktycznie nie daje się dotrzeć do żadnego autora klarownych zdjęć UFO. Ponadto, ja sam też padłem kiedyś ofiarą takiego niewytłumaczalnego "paraliżu", kiedy miałem okazję wykonać doskonałe zdjęcie UFO jakie zapewne w odmiennym przebiegu czasu wykonałem i opublikowałem z wszelkimi niepotrzebnymi szczegółami - co opisałem dokładniej m.in. w punkcie #D5 strony internetowej o telepatii.)
       (2) Blokowanie tych zdarzeń z teraźniejszości, które po przeniesieniu się do przyszłości okazują się niekorzystne dla interesów UFOnautów. Na owej odrębnej stronie o wehikułach czasu opisuję konkretny przypadek kiedy UFOnauci wymazali ogłoszenie o pracy, tylko ponieważ z badań przyszłości odkryli zapewne że to ja otrzymałem ową pracę.
* * *
       Poprzez nieustanne używanie przeciwko ludzkości tej właśnie zdolności wehikułów UFO do działania jako wehikuły czasu, UFOnauci są w stanie zasabotażować i powstrzymać niemal każdą inicjatywę na Ziemi która działa przeciwko ich okupacyjnym interesom. Jest to dla UFOnautów tym łatwiejsze, że większość ludzi nie jest świadoma iż poza każdą sprawą która postępuje jakby całe piekło się przeciwko niej sprzysięgnęło, faktycznie ukrywają się niewidzialne sabotaże UFOnautów. To właśnie dlatego wszelkie realistyczne nasze przedsięwzięcia, które z niezrozumiałych dla nas powodów bez przerwy są czymś blokowane, faktycznie są dla nas (oraz dla całej ludzkości) ogromnie ważne. Dlatego jeśli taka sprawa nam się ujawni, wówczas powinniśmy uczynić wszystko co w naszej mocy aby jednak doprowadzić ją do końca.


Część #G: Co ludzkość by uczyniła gdyby na swym obecnym (bardzo prymitywnym) poziomie moralnym otrzymała dostęp do magnokraftów:

      

#G1. Mamy całe zatrzęsienie dowodów, np. ciągłe wojny, że gdyby ludzkość otrzymała dostęp do magnokraftów, wówczas by ich używała w celach zniszczeniowych na wszystkie opisane na tej stronie sposoby:

       Nie trzeba długo szukać dowodów, że niemoralni politycy i przywódcy, używają każdej nowej techniki dla mordowania swoich bliźnich. To z tego właśnie powodu, np. militarne zastosowania samolotów były wcześniejsze od ich zastosowań cywilnych. To też z tego powodu bomby atomowe zostały zbudowane wcześniej niż elektrownie atomowe. To też dlatego w punkcie #L3 swej strony o nazwie magnocraft_pl.htm staram się ostrzegać, że jeśli moje magnokrafty zostaną zbudowane zanim nowa "totaliztyczna nauka" będzie oficjalnie ustanowiona zaś jej ustalenia zaczną być oficjalnie brane pod uwagę, wówczas NIE ma wątpliwości iż niektóre kraje i narody będą starały się niemoralnie użyć przepotężne magnokrafty w celach zniszczeniowych.


#G2. Całe szczęście, że skryta okupacja Ziemi przez rzekomych zawansowanych krewniaków ludzkości dysponujących magnokraftami (UFO), w każdej chwili może być zakończona - tak jak ujawnia to strona evil_pl.htm:

       W 2007 roku, czyli już w jakiś czas po napisaniu niniejszej strony, odkryłem że wehikuły UFO oraz UFOnauci są jedynie tymczasowo "symulowani" przez Boga, czyli że wcale NIE są trwałymi tworami - tak jak trwałe są np. nasze samochody czy my sami. Innymi słowy, wiedząc, że zbliża się termin zbudowania magnokraftów mojego wynalazku, Bóg zaczął wysyłać na Ziemię obiekty i istoty jakie specjalnie w tym celu tymczasowo stwarzał i jakimi sterował, a jakie wysoce realistycznie "symulują" następstwa działania i użycia magnokraftów, boleśnie demonstrując te następstwa wielu starannie wybranym do tego ludziom. Po zaś dyskretnym skonfrontowaniu tych tymczasowo "zasymulowanych" UFO i UFOnautów ze starannie wybranymi ludźmi, oraz po uczynieniu za pośrednictwem UFO zła wymaganego dla zaintrygowania tych ludzi, owe "symulacje" są dematerializowane przez Boga. To dlatego stara tzw. "ateistyczna nauka ortodoksyjna" (tj. owa nauka która dzierży obecnie absolutny monopol na ludzką wiedzę i której moralnie powypaczanych poglądów nadal ludzie uczą się w szkołach i na uczelniach), nawykła już od dawna do badawczej łatwizny i do oficjalnego aprobowania wszystkich jej wypocin jakie publicznie ujawnia w "oficjalnych publikacjach naukowych", NIE jest w stanie połapać się "co naprawdę jest grane z tymi UFO i UFOnautami". Zamiast więc badać dokładnie owe boskie "symulacje", oficjalna nauka uparcie zaprzecza ich istnieniu i pojawianiu się na Ziemi.
       Nieco więcej informacji na temat owych boskich "symulacji" UFO i UFOnautów zaprezentowane zostało na totaliztycznych stronach wskazywanych w punkcie #D3 powyżej, a także na szeregu innych stron i publikacji mojego autorstwa - np. w całym rozdziale OD z tomu 13 mojej najnowszej monografii [1/5], czy np. w punktach #K1 i #K2 na stronie day26_pl.htm.
       Odnotuj, że owo moje odkrycie z 2007 roku, podkreślane m.in. we wstępie do tej strony, a stwierdzające że UFO i UFOnauci faktycznie są tylko tymczasowo "symulowani" przez Boga w celu osiągnięcia szeregu nadrzędnych boskich celów, wprawdzie zmienia drastycznie filozoficzną wymowę tej strony, jednak NIE zmienia ono faktów jakie oryginalnie opisałem i udokumentowałem na niniejszej stronie.


Część #H: Jak wiec Bóg ochronia ludzkość przed wejściem w posiadania technologii magnokraftów:

      

#H1. Spuszczenie z uwięzi "przekleństwa wynalazców" i "wynalazczej impotencji":

       Aby chronić ludzkość przed dostępem do technologii, których możliwości zniszczeniowe przekraczają poziom moralny ludzkości, Bóg spuszcza z uwięzi zjawiska moralne jakie uniemożliwiają ludziom budowanie zupełnie nowych urządzeń technicznych jakie reprezentują "prawdziwy postep", a umożliwia im tylko budowanie urządzeń jakie reprezentują "fałszowany postęp" (jaka jest różnica pomiędzy "prawdziwym postępem, a "fałszowanym postępem" wyjaśnia to punkt #G4 na mojej stronie o nazwie eco_cars_pl.htm). Dwa najważniejsze z owych zjawisk, to tzw. "przekleństwo wynalazców" oraz wynikająca z jego działania tzw. "wynalazcza impotencja" - oba które opisane są dokładniej na całym szeregu moich stron, np. w punkcie #F2 na stronie morals_pl.htm, czy w punkcie #G3 z totaliztycznej strony eco_cars_pl.htm. Ja muszę tutaj się przyznać, że osobiście byłem znacząco poturbowany następstwami zadziałania tych zjawisk - stąd poznałem je prawdopodobnie lepiej niż ktokolwiek inny z obecnie żyjących badaczy lub wynalazców. Faktycznie też uważam, że jestem niezamierzonym "odkrywcą" obu tych zjawisk - tj. wynalazcą który pierwszy je zidentyfikował i opisał.
       Materiał dowodowy jaki dotychczas analizowałem jednak wskazuje, że owo blokowanie budowy magnokraftów przez Boga z użyciem tych zjawisk moralnych jest tymczasowe. Znaczy, prędzej czy później, jednak niestety z pewnością już poza zasięgiem mojego życia, aż dla kilku istotnych powodów Bóg pozwoli ludziom zbudować owe wehikuły międzygwiezdne mojego wynalazku. Pierwszym z tych powodów jest, że droga ludzkości do zbudowania jeszcze bardziej zaawansowanych wehikułów czasu wiedzie właśnie przez uprzednie zbudowanie magnokraftów - tak jak wyjaśnia to moja strona o nazwie immortality_pl.htm. Bogu zaś są potrzebni ludzie którzy wiedzą jak wehikuły czasu są zbudowane i działają, bowiem "latające miasto" Jezusa opisywane w Biblii oraz w punkcie #J3 mojej strony o nazwie malbork.htm i w punkcie #I1 mojej strony o nazwie quake_pl.htm pod nazwą "Nowe Jeruzalem", jest właśnie wehikułem czasu. Zanim więc Bóg otworzy dla ludzi owo 1000-letnie "królestwo niebieskie" obiecywane w Biblii moralnie żyjącym osobom (tj. tym którzy przestrzegają praw i przykazań Boga), najpierw zapewne pozwoli ludzkości aby zbudowała swoje "wehikuły czasu" i aby poznała wiedzę wymaganą do produktywnego życia w tychże wehikułach czasu.
       Innym istotnym powodem dla którego Bóg pozwoli ludziom zbudować Magnokrafty jest zaakcentowanie nowego przywództwa ludzkości i Ziemi. Jak bowiem to obecnie widzimy, poprzedni przywódca ludzkości, jaki rządził ludzkościa przez ostatnie 50 lat, zwolna traci swój "kręgosłup moralny". Stąd Bóg zmuszony jest oddać przywództwo nad światem i nad ludzkoscią w odmienne ręce, o wyższym statusie moralnym. Kim będzie ów następny przywódca, od dawna już nam podpowiada staropolska przepowiednia - często powtarzana m.in. przez mojego ojca, że już wkrótce "żółta rasa zapanuje nad światem" (ja na bazie swoich obserwacji i doświadczeń jestem gotów się założyć, że będą to Koreańczycy - po szczegóły patrz punkt #H1.1 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm). Aby zaś zaakcentować nowe przywództwo, Bóg pozwoli narodowi jaki je uzyska zbudować urządzenie techniczne które "z zachwytu odbierze oddech innym narodom" - czyli pozwoli im zbudować właśnie opisywany na tej stronie Magnokraft. Warto przy tym odnotować, że z powodów opisanych na tej stronie naród który pierwszy posiądzie magnokrafty natychmiast zacznie przewodzic ludzkości i światu bez względu na swoją liczebność i rozmiary kraju - stąd narodem tym może też być ktoś aż tak mały jak np. Korea.


Część #I: Zakończenie, konkluzje, oraz sprawy organizacyjne i legalne tej strony:

      

#I1. Konkluzje z powyższej prezentacji materiału dowodowego:

       Magnokraft jest wspaniałym statkiem, wprost stworzonym do pokojowego użycia. Wyniesie on ludzi do gwiazd. Otworzy też ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu do użycia i do eksploracji. Przybliży nas też do naszych krewniaków kosmicznych żyjących na odmiennych systemach gwiezdnych. Niestety, gdyby statek ten wpadł w ręce zezwierzęconych ludzi o upadłej moralności którzy tylko wypatrują wymówki aby wzniecić wojnę lub rozpętać prześladowania, wówczas stałby się przekleństwem ludzkości. Wszakże używany przez takich zezwierzęconych ludzi do wyniszczania innych współziomków, stałby się on wysoce niebezpieczny dla całej naszej cywilizacji. Tylko kilka zwyrodniałych ludzi mogłyby nim zniszczyć całą naszą cywilizację. Ponadto, owi zwyrodniali ludzie mogliby używć go przeciwko innym w sposób wysoce skryty, tak że inni ludzie nie potrafiliby odróżnić przypadków celowego użycia tego statku od niszczycielskich działań natury i od naturalnych kataklizmów. Właśnie dlatego konieczne jest aby ludzie poznawali informacje o owym statku, w rodzaju tych zaprezentowanych na niniejszej stronie, a także na stronach do niej pokrewnych. Konieczne jest także aby ludzie zaczęli wdrażać już wypracowane metody podnoszenia moralności naszej cywilizacji - takie jak metody opisane filozofią totalizmu. Wszakże dostęp do magnokraftu, a także dostęp do innych równie potężnych technologii - np. uzyskiwania nieśmiertelności poprzez cofanie czasu do tyłu, ludzkość uzyska dopiero kiedy udoskonali swoją moralność - tak że Bóg będzie miał pewność iż statek ten NIE zostanie przez nią użyty w celach zniszczeniowych.


#I2. Jak możemy się bronić przed obecnymi atakami naszej cywilizacji za pomocą wehikułów UFO:

       Na przekór że ataki na naszą cywilizację dokonywane za pomocą wehikułów UFO są realizowane w sposób na tyle skryty iż większość ludzi nie jest w stanie ich odróżnić od naturalnych kataklizmów, my jesteśmy w stanie, oraz mamy obowiązek, przed nimi się bronić. Pierwszym zaś krokiem w takiej obronie jest nauczenie się odróżniania kiedy mamy do czynienia z takim skrytym atakiem na ludzkość dokonanym za pośrednictwem wehikułu UFO, kiedy zaś faktycznie zdarza się naturalny kataklizm. W odróżnianiu tym zaś pomocna jest nasza wiedza, m.in. ta zaprezentowana na niniejszej stronie internetowej oraz na stronach jej pokrewnych. Z kolei po nauczeniu się odróżniania owych skrytych ataków UFO, możemy dla nich użyć najróżniejsze środki naszej obrony, większość z których została podsumowana w części I strony internetowej o bandytach w naszym własnym gronie. Oczywiście, jestem świadom że nie każdy czytelnik może mieć czas lub dostęp aby zapoznać się również z ową stroną o bandytach w naszym własnym gronie. Dlatego w następnym punkcie #I3 tej strony podsumuję teraz przykład jednej z tamtych metod obrony przed skrytymi atakami UFOnautów na ludzkość. Do podsumowania tutaj wybrałem tą metodę, która zgodnie z moimi obserwacjami okazała się najskuteczniejsza w zapobieganiu użycia przez UFOnautów właśnie zniszczeniowych możliwości ich wehikułów UFO opisywanych na niniejszej stronie.


#I3. Demaskujmy każdy przypadek skrytego ataku UFOnautów na nasz naród, kraj, czy cywilizację - a zapobiegniemy w ten sposób następnym takim samym atakom:

       Aby móc efektywnie bronić się przed czyimiś agresywnymi atakami, konieczne jest abyśmy do swojej obrony używali czegoś, czego ów atakujący albo się boi, albo też to pożąda. Tylko bowiem jeśli użyjemy takie coś jako narzędzie naszej obrony, będziemy w stanie powstrzymać dalsze ataki owego agresora. Powyższe odnosi się również i do szatańskich UFOnautów, którzy od początka dziejów sekretnie okupują, eksploatują, oraz wyniszczają ludzkość. Aby powstrzymywać owe skryte wyniszczające działania UFOnautów przeciwko ludziom - jakich liczne przykłady przytoczyłem na niniejszej stronie, konieczne jest abyśmy użyli jako naszej broni tego czego UFOnauci naprawdę się boją, oraz czego pożądają. Niestety, mamy bardzo mały wybór w zakresie takich środków naszej obrony. Większość bowiem tego czego my ludzie się boimy, lub co my pożądamy, wcale nie działa na UFOnautów. Przykładowo, UFOnauci wcale nie boją się naszych broni, naszych armii, czy naszych więzień. Wszakże ich stan telekinetycznego migotania całkowicie ich chroni przed tym co nasza broń mogłaby im uczynić. UFOnautów w owym stanie wszakże "kule się nie imają". Mogą oni także uciec z każdego naszego więzienia. UFOnauci nie boją się również wcale kar Boga, ani karmy, piekła, czy innych środków które czasami są efektywne przeciwko ludzkim zbrodniarzom. Wszakże dzięki używaniu tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" opisywanej na stronie o wehikułach czasu, przy jednoczesnym zaniechaniu osiągania totaliztycznej nirwany przed każdym cofnięciem się w czasie do wieku młodzieńczego, faktycznie UFOnauci żyją w piekle przez całą wieczność. Ani więc piekło Boga, ani kary boskie, wcale ich już nie przerażają.
       Na szczęście dla nas, ludzkość ciągle jest w posiadaniu czegoś, czego UFOnauci pożądają, oraz czego się boją. Przykładowo, UFOnauci pożądają owe biologiczne surowce które ich cywilizacja rabuje od ludzkości, oraz bez dostępu do których ich cywilizacja by się zawaliła. Z kolei UFOnauci się boją że ich sekretna okupacja Ziemi zostanie zdemaskowana przez ludzi. Wszakże z chwilą kiedy ludzie zdemaskują ową okupację Ziemi, UFOnauci utracą dostęp do tychże surowców biologicznych bez których ich cywilizacja nie jest w stanie się obyć. Dlatego w naszej obronie przed szatańskością i agresją UFOnautów jesteśmy w stanie z powodzeniem używać jako naszej broni właśnie owego strachu UFOnautów przed zdemaskowaniem ich sekretnej okupacji Ziemi, oraz ich strachu przed utratą dostępu do surowców biologicznych które sekretnie rabują oni od ludzi.
       Aby upewnić się że ich sekretna okupacja Ziemi nigdy nie zostanie zdemaskowana przez ludzi, UFOnauci zawsze używają metodę działania posiadającą wbudowane w siebie tzw. "sprzężenie zwrotne". Znaczy, jakiekolwiek świństwo wyrządzają oni ludziom, zawsze przy tym sprawdzają zwrotnie poprzez swoich UFOnautów-podmieńców, czy ludzie zaczynają się już orientować że świnstwo owo jest wyrządzane właśnie przez UFOnautów. Kiedy też się zorientują, że ludzie zaczynają podejrzewać że w danym świństwie mogą maczać palce właśnie UFOnauci, wówczas UFOnauci natychmiast zaprzestają dalszego powtarzania tego samego świństwa w odniesieniu do tych ludzi którzy zaczęli się na nim poznawać. Dlatego podstawowa metoda naszej obrony przed agresją UFOnautów powinna sprowadzać się do publicznego demaskowania dla jak największej liczby ludzi każdego faktu jaki znamionuje udział UFOnautów w danym sposobie wyniszczania ludzkości. O każdym więc przypadku kiedy UFOnauci coś nabroją przeciwko ludzkości trzeba otwarcie pisać, mówić, wskazywać innym dowody na udział w tym UFOnautów, itp. Tylko bowiem takie konsekwentne demaskowanie udziału w tym UFOnautów powstrzyma kolejne powtórzenia tego samego świństwa na tej samej grupie ludności.


#I4. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#I5. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę oraz przeglądać wpisy do blogów totalizmu w celu sprawdzenia dalszych aktualizacji metod skrytego wyniszczania i zamęczania ludzkości przez UFOnautów:

       W celu śledzenia jak dalej będzie usprawniana niniejsza strona o metodach skrytej działalności ludobójczej UFO i UFOnautów na Ziemi, warto czasami do niej powracać. Z definicji strona ta będzie bowiem poddawana dalszemu udoskonalaniu i poszerzeniom, w miarę jak pojawią się ewentualne nowe informacje lub okoliczności które zainspirują jej zaktualizowanie. Jeśli więc w przyszłości zechcesz czytelniku poznać te nowiny, wówczas odwiedź tą stronę ponownie. Ja bowiem będę okresowo aktualizował jej zawartość, w miarę jak rozwój sytuacji przysporzy jakichś wydarzeń lub informacji wartych tu zaraportowania.
       NIE ma co tu "owijać w bawełnę" - wyniki badań autora tej strony (tj. mnie) od wielu już lat są intensywnie blokowane, sabotażowane i obrzydzane przez kogoś ogromnie wpływowego. Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy, wówczas proponuję aby w którejkolwiek wyszukiwarce internetowej znalazł link np. do adresu z aktualną wersją strony z jakiej czyta niniejsze słowa - a co najwyżej znajdzie wówczes jedynie linki do przestarzałych wersji tej strony (tj. do wersji, których z różnych powodów NIE mogę już aktualizować). W rezultacie bliźni do których wyniki moich badań są adresowane, NIE mają jak z nimi się zapoznać. Tym więc, którzy przypadkowo natkną się na niniejsze słowa radzę aby zamiast polegać na wyszukiwarkach, raczej na bieżąco śledzili wyniki moich najnowszych badań, jakie systematycznie publikuję na tzw. "blogach totalizmu". (Odnotuj, że wszystkie wpisy na każdym z istniejących blogów totalizmu są lustrzanymi kopiami o takiej samej treści, zaś równoczesne prowadzenie więcej niż jednego z tych blogów ma zapobiegać utracie ich treści po ich wydeletowaniu.) Aczkolwiek blogi te, podobnie jak wszystkie moje strony internetowe, też są deletowane i ukrywane, w chwili obecnej te z nich, które faktycznie ja autoryzuję (tj. które faktycznie zawierają opisy z tzw. "pierwszej ręki" jakie ja osobiście przygotowałem) i które narazie nadal istnieją, czytelnik znajdzie pod adresami:
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16)
Aktualne zestawienie adresów moich blogów zawarte jest też na stronie z tematycznym skorowidzem wyników moich badań - tj. na w/w stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Na szczęście, od 2018/10/30 dostępna jest też w internecie elektroniczna publikacja [13] o tytule "Wpisy do blogów totalizmu". Można ją sobie przeglądnąć lub załadować za pośrednictwem strony o nazwie tekst_13.htm (kliknij tu aby ją przeglądnąć). W swych 7 tomach zredagowanych jak elektroniczne książki pisane bezpiecznym (bo odpornym na wirusy) i wygodnym formatem PDF oraz pozaopatrywane w "spisy treści" (z numerami, tytułami i datami opublikowania kolejnych wpisów do blogów totalizmu), publikacja [13] oferuje do przestudiowania wszystkie wpisy z blogów totalizmu, jakie dotychczas były opublikowane - włącznie z często też publikowanymi angielskojęzycznymi wersjami polskojęzycznych wpisów. Ponadto tekst owej [13] ma dwie wersje, mianowicie (1) o "dużym druku" (20 pt) - ułatwiającym czytanie przez osoby o słabym wzroku (np. starsze wiekiem), oraz (2) o "typowym druku" (12 pt) - przeznaczonym do czytania przez osoby o nadal ostrym wzroku.
       Na końcu każdego wpisu do blogów totalizmu staram się podać zestaw adresów witryn internetowych, które oferują najaktualniejsze wersje wszystkich moich stron internetowych (odnotuj, że z powodu powtarzalnego deletowania witryn z moimi stronami, adresy te zmieniają się z upływem czasu). To z zestawień adresów owych witryn publikowanych pod najnowszymi wpisami do blogów totalizmu rekomenduję ściągać i czytać najaktualniejsze wersje moich stron oraz opracowań.


#I6. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#I7. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#I8. Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data założenia niniejszej strony: 27 września 2006 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 16 listopada 2023 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)