Podręcznik totalizmu - tj. monografia [8p] "Totalizm" w DOC i WP5
(dwujezycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 października 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

Monografia [8p/2] - PDF

Monografia [8p] - PDF

Monografia [8p] - DOC

Źródłowa replika tej strony

Źródłowa replika strony [8/2]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Monograph [8e/2] - PDF

Monograph [8e] - PDF

Monograph [8e] - DOC

Source replica of this page

Source replica of page [8/2]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)


Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

www.totalizm.pl

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

tornados2005.narod.ru

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

malbork.20megsfree.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 4.)


Pełny tekst i ilustracje do monografii [8] (Dr Jan Pająk, "Totalizm", 2003 rok, ISBN 0-9583727-2-1, w 8 tomach)

Uwaga: polecam raczej nowsze, drugie wydanie [8p/2] niniejszej monografii [8p] (też po polsku):

       Jeśli czytelnik odwiedza tą stronę aby poznać totalizm i załadować sobie do komputera gratisową kopię podręcznika totalizmu, wówczas mam przyjemność poinformowania że istnieje już nowsze, bo drugie wydanie tego samego podręcznika totalizmu. Jest ono oznaczane symbolem [8p/2]. Linki do tego nowszego wydania podane są w kilku miejscach tej strony, m.in. w jej końcowej "części #H". Natomiast upowszechniane na niniejszej stronie, pierwsze wydanie monografii [8p] o tytule "Totalizm", jest znacznie starszym wydaniem podręcznika totalizmu. Jest ono nadal udostępniane do użytku zainteresowanych czytelników jedynie ze względów historycznych. Wszakże niektórzy badacze mogą się interesować jak historycznie rozwijały się idee totalizmu. Jeśli jednak ktoś NIE jest historykiem ani zawodowym filozofem, a jedynie chce sobie poczytać na temat totalizmu, wówczas rekomenduję aby zamiast tomów z niniejszej strony, raczej załadował sobie owo nowsze, drugie wydanie z odrębnej strony [8p/2].
       Odnotuj, że na odrębnej stronie o nazwie tekst_8.htm dostępna jest też ilustrowana wersja niniejszej (starszej) monografii [8p], upowszechniana w bezpiecznym i poręcznym formacie PDF.


Polskojęzyczna wersja [8]:


Część #A: ZIP z WORD tekst polskojezycznej wersji monografii [8]:


Tekst ten oferowany jest po jego skompresowaniu do standardowej formy *.ZIP ze źródłowego formatu WORD XP. Pelna wersja polskojezycznej monografii [8p] składa się z ośmiu tomów. Kazdy z nich ładowalny jest oddzielnie. Oto owe tomy. Odnotuje jednak, że ostatnie aktualizowanie treści monografii [8] miało miejsce w maju 2003 roku. Dlatego znacznie nowsza wersja totalizmu obecnie zawarta jest w tomach 6 do 9 monografii [1/4].

Tekst tomu 1, ZIP. Tom 1 wyjasnia zasady stosowania totalizmu w naszym codziennym zyciu. Szczegolnie polecany jest jego podrozdzial A6 ktory opisuje niezwykle zjawisko nirwany oraz wyjasnia jak celowo zapracowac sobie na przezycie tego zjawiska.

Tekst tomu 2, ZIP. Rozdzial B tomu 2 wyjasnia podstawowe zasady i fundamenty teoretyczne totalizmu. Rozdzial C prezentuje stanowisko totalizmu w kontrowersyjnych sprawach zycia codziennego.

Tekst tomu 3, ZIP. Tom 3 omawia pasozyctnictwo, ktore jest filozofia dokladnie przeciwstawna do totalizmu, a jednoczesnie ktore stanowi tez smietelna chorobe moralna.

Tekst tomu 4, ZIP. Tom 4 opisuje kosmicznych pasozytow z UFO jacy obecnie okupuja Ziemie. Szczegolnie polecane sa w nim: podrozdzial E1 ktory ujawnia ze kazda cywilizacja jaka zeslizguje sie na droge instytucjonalnego pasozytnictwa konczy jako cywilizacja szatanskich pasozytow, E7.4 ktory opisuje alterantywna historie ludzkosci jako cywilizacji niewolnikow, oraz podrozdzial E8 jaki opisuje atak UFO na WTC. Zauwaz ze kilka podrozdzialow tego tomu 4 jest takze dostepne juz po przetlumaczeniu na format WORDa w postaci biuletynow informacyjnych oferowanych w ostatnim dziale strony Katalog (np. biuletyn ATAK_UFO jest kopia podrozdzialu E8, natomiast biuletyn OKUPACJA jest kopia podrozdzialu E1).

Tekst tomu 5, ZIP. Tom 5 opisuje historyczne aspekty totalizmu. Szczegolnie rekomendowany jest podrozdzial F1 jaki wyjasnia jak totalizm powstal i sie rozwijal, oraz przez jakie glowne stadia sie ewoluowal, a takze rozdzial G jaki dyskutuje stare przepowiednie na temat roli Polski i totalizmu dla przyszlosci ludzkiej rasy.

Tekst tomu 6, ZIP. Tom 6 opisuje inteligentna strone Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Szczegolnie polecany jest podrozdzial E3.3 jaki prezentuje formalny dowod na istnienie Boga.

Tekst tomu 7, ZIP. Tom 7 opisuje fizykalna strone Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Szczegolnie polecane sa w nim podrozdzialy L6.1 and L6.3 jakie opisuja zjawiska telekinezy i telepatii, podrozdzial L7 jaki wyjasnia czym jest czas, L5.2 opisujacy pole magnetyczne, L5.1 wyjasniajacy pole elektryczne, L6.4 ujawniajacy czym jest radiestezja, itp., a takze te jakie wyjasniaja budowe i zasade dzialania takich urzadzen jak (L6.1.4) wytworniki darmowej energii, (L7.1) wehikuly czasu, (L6.1.1) wehikuly telekinetyczne jakie lataja w niewidzialnym dla oczu stanie migotania telekinetycznego (L6.1.2), rzutniki telepatyczne (L6.3.4), telekinetyczne rolnictwo (L6.2.2), oraz wiele wiecej.

Tekst tomu 8, ZIP. Tom 8 opisuje mechanike totaliztyczna. Szczegolnie polecane sa w nim: podrozdzial M3.2 jaki wyjasnia czym jest ludzka inteligencja oraz opisuje metody pomiaru inteligencji; podrozdzial M3.7.1 ktory wyjasnia mechanizm dzialania grawitacji wynikajacy z owej mechaniki totaliztycznej oraz opisuje ksztalt wszechswiata wynikajacy z tego mechanizmu, oraz podrozdzialy M9.1 do M9.5 ktore prezentuja i wyjasniaja tzw. "rownania grawitacyjne" jakie definiuja osiagany przez ludzi poziom dlugowiecznosci, inteligencji, wzrostu, wagi i uczuc. Z podrozdzialow o rownaniach grawitacyjnych szczegolnie polecany jest M9.5 ktory wyjasnia podstawowa przyczyne dla neorotycznych zachowan seksualnych UFOnautow.

Spis ilustracji, ZIP. Opisuje rusunki monografii [8], ZIP

Spis tresci, ZIP. Prezentuje wykaz tresci monografii [8p] "Totalizm" (po skompresowaniu do ZIP z formatu WP5.1).


Część #B: Nieskompresowany tekst polskojezycznej wersji monografii [8]:


Tekst ten oferowany jest w formacie WORDa pod Windows XP (z polskimi literkami). Ta nieskompresowana wersja polskojezycznej monografii [8p] sklada sie dokladnie tych samych osmiu tomow, jakie w czesci A powyżej (jak równiez na innych stronach internetowych) oferowane sa w formie skompresowanej. Oto poszczegolne tomy monografii [8p] w ich tlumaczeniu na WORDa XP:


Część #C: ZIP z Word Perfect 5.1 wersji polskojezycznej wersji monografii [8]:


Tekst ten oferowany jest w zrodlowym formacie Word Perfecta wersja 5.1. Ta skompresowana wersja polskojezycznej monografii [8p] też sklada sie dokladnie tych samych osmiu tomow jakie w części A oferowane sa w formacie WORDA. Ty6le tylko, że nie będzie ona dostępna na każdym serwerze na jakim znajduje się niniejsza strona. Kazdy z owych 8 tomow ladowalny jest oddzielnie. Oto owe tomy:
Angielskojęzyczna wersja [8e]:


Część #D: ZIP z WORD tekst angielskojezycznej wersji monografii [8e]:


Tekst ten zostal skompresowany do sytandardowego formatu *.ZIP, ze zrodlowego formatu dokumentu WORD.DOC. Pelna wersja angielskojezycznej monografii [8p] tez sklada sie z 8 tomow. Kazdy z nich ladowalny jest oddzielnie. Oto owe tomy (w nawiasie podano date ostatniego aktualizowania):

List of CONTENT, ZIP for monograph [8e] "Totalizm" (in ZIP from WORD.doc format).

Text of Volume 1 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 1 describes how to implement the philosophy of totalizm in everyday life. It outlines practical applications of all major ideas of totalizm, including moral field, moral energy, karma, feelings, responsibility, and more. The final part of volume 1 explains what is nirvana and how to accomplish it through practicing totalizm.

Text of Volume 2 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Chapter B of volume 2 explains the most important facts which one needs to know in order to understand totalizm. These include benefits of totalizm, moral poles; definitions of totalizm, parasitism, atheism; cannons of the universe, functions of moral energy, and more. Chapter C of volume 2 discloses the official stand of totalizm in various controversial matters.

Text of Volume 3 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 3 presents an adversary of totalizm, means a natural philosophy of life called parasitism. Note that apart from being a popular philosophy, parasitism is also a deadly moral desease which kills all its adherers.

Text of Volume 4 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 4 is discussing the subject of evil parasites from UFOs. It explains behaviour of these parasites, philosophical reason why they try to hide from us that they are relatives of humans, methods of operating on Earth and making themselves invisible to people, ways of detecting their presence in our homes (subsection E6), the alternative history of humanity (subsection E7.4) based on UFO research, and many more. Subsection E1 proves that evil parasitism is a natural moral illness of cosmic civilisations, which currently threatens also people from Earth (thus if we are not careful we become cosmic robbers and bandits identical to UFOnauts). Subsection E8 in Volume 4 presents evidence that a UFO vehicle type K6 evaporated WTC buildings.

Text of Volume 5 in the ZIP compressed version (updated 8/6/03) Volume 5 presents the history of totalizm and the gradual evolution of this moral philosophy to its present form. Especially is recommended subsection F1 which outlines how totalizm was born and eventuated to the present form.

Text of Volume 6 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 6 explains the part of the Concept of Dipolar Gravity, which concerns the intelligent virtual world. Subsection K1.1 formally proves the existence of this world. Subsection K3.3 presents the formal proof for the existence of God. Subsection K4.1.1 lists and explains the most important moral laws. Subsection K4.1.2 explains the work of our conscience and ULT. The second half of volume 6 explains the operation of karma and creditory karma, the model of the brain as an input-output device, ULT language, differences between souls and spirits, the mechanism of feelings, love, magic, black magic, traps of so-called positive thinking, and many more.

Text of Volume 7 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 7 presents this part of the Concept of Dipolar Gravity, which concerns the physical counter-world. Especially recommended are subsections L6.1 and L6.3 which describe phenomena of telekinesis and telepathy, subsection L7 which explains what time is, subsections L5.1 and L5.2 explain what electric and magnetic fields are, and what mechanisms are hidden behind the manifestations of these fields, subsection L6.4 which reveals what radiesthesia is, etc., and also these subsections which explain the design and principles of operation such devices as (L6.1.4) free energy generators, (L7.1) time vehicles, (L6.1.1) telekinetic vehicles which can fly in the invisible for human eyes state of telekinetic flickering (L6.1.2), (L6.3.4) telepathic projectors, (L6.2.2) telekinetic farming, and many more.

Text of Volume 8 in the ZIP compressed version (updated 4/5/03) Volume 8 presents totaliztic mechanics. Especially recommended are: subsection M3.2 which explains what human intelligence is, and presents methods for measuring human intelligence; subsection M3.7.1 which explains what gravity field is in the light of totaliztic mechanics, and deduces the shape of the universe which results from such understanding of gravity; and subsections M9.1 to M9.5 which list and explain the so-called "gravity equations" that define human longevity, intelligence, height, weight, and feelings. Out of gravity equation especially recommended is the equation of feelings described in subsection M9.5, which explains the basic reason behind neurotic sexual behaviours of UFOnauts.

List of CONTENT, ZIP (4/5/03) for monograph [8e] "Totalizm" (in WORD *.doc format).

LIST of illustrations and filenames, ZIP (4/5/03) for monograph [8e] "Totalizm" (in WORD .doc format).

Complete DESCRIPTIONS under illustrations, ZIP (4/5/03) for monograph [8e] "Totalizm" (in WORD .doc format).


Część #E: WORD.DOC tekst angielskojezycznej wersji monografii [8e]:


Na wypadek gdyby pojawily sie jakies problemy z odpakowaniem skompresowanej (ZIP) wersji monografii [8e], warto tez wiedziec, ze niniejsza strona oferuje tez te same tomy angielskojezycznej wersji monografii [8e], jakie w czesci D oferowane sa w formie skompresowanej. Kazdy z tomow ladowalny jest oddzielnie. Oto owe tomy (tresc oraz daty ostatnich aktualizacji poszczegolnych tomow sa dokladnie takie same jak dla czesci A ze skompresowana wersja tych tomow):Ilustracje:

Odnotuj, że kolorem czarnym "nietłustym" oznaczono podpisy pod tymi ilustracjami dla angielskojezycznej monografii [8e].


Część #F: Ilustracje do obu wersji monografii [8] (polskojezycznej oraz angielskojezycznej), w formacie *.gif lub *.jpg.

Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.

Rys. B1 [8] Rys. B1. Lokomotywa Blenkinsopa zbudowana w 1811 roku.
[8e] Figure B1
: Blenkinsop's engine built in 1811.

Rys. D1-A [8] Rys. D1-A. Przekroj przez najmniejszy magnokraft typu K3.
[8e] Figure D1-A
: K3 type Magnocraft/UFO cross-section that shows the design and main features.

Rys. D1-B [8] Rys. D1-B. Wyglad boczny magnokraftu typu K3.
[8e] Figure D1-B
: A side view of the Magnocraft and UFO type K3.

Rys. D1-C [8] Rys. D1-C. Konstrukcja komory oscylacyjnej jaka jest sercem pednika magnokraftu.
[8e] Figure D1-C
: A configuration of the oscillatory chambers called TWIN-CHAMBER CAPSULE that is used for propulsion in Magnocraft and UFOs.

Rys. E1 [8] Rys. E1. Obraz religijny jaki pokazuje ukrzyzowanie Jezusa nadzorowane przez UFO. Odnotuj na powiekszeniach charakterystyczny wyglad twarzy UFOnautow obserwujacych Jezusa.
[8e] Figure E1
: Religious picture showing two UFOs that supervise the crucifixion of Jesus.

Rys. E2 [8] Rys. E2. Odcisk ludzkiego buta liczacy okolo 550 milionow lat.
[8e] Figure E2
: Imprint of human shoe which is around 550 millions years old.

Rys. E3 [8] Rys. E3. Tunel Deer Cave z polnocnego Borneo odparowany przez cygaro dwoch UFO typu K8 lecace w kirunku poludnie-polnoc.
[8e] Figure E3
: The underground tunnel named DEER CAVE from Northern Borneo, which was evaporated by a UFO type K8.

Rys. E4 [8] Rys. E4. Zasady wypalania podziemnych tuneli przez UFO.
[8e] Figure E4
: Principles of evaporation of underground tunnels by UFOs.

Rys. H1 [8] Rys. H1. Logo totalizmu.

Fig. H1 [8e] Figure H1: Logo of totalizm.

Rys. I1 [8] Rys. I1. Pan Alan Plank ze swoja pompa wynaleziona za posrednictwem wahadelka radiestezyjnego.
[8e] Figure I1
: Mr Alan Plank with his pump designed by a divining pedulum.

Rys. I2 [8] Rys. I2. Technika odpowiedzi TAK/NIE wahadelka.
[8e] Figure I2
: A technique for NO/YES answers in a pendulum.

Rys. K1 [8] Rys. K1. Wycinek wszechswiata w formie figury ludzkiej (Bog stworzyl czlowieka na swoj obraz i podobienstwo).
[8e] Figure K1
: A wedge of the Universe in three-dimensions.

Rys. L1 [8] Rys. L1. Fotografia jarzenia pochalaniania.
[8e] Figure L1
: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod.

Rys. L2-gora [8] Rys. L2 - gora. Fotografia lewitowanego stolu.
[8e] Figure L2-HIGH
: A photo of a table levitated telekinetically by Eusapia Palladino.

Rys. L2-dol [8] Rys. L2 - dol. Jeszcze jeden lewitowany stol.
[8e] Figure L2-LOW
: Another table levitating and showing white extraction glow.

Rys. L3-lewo [8] Rys. L3 - lewo. Stolek podniesiony fizycznie.
[8e] Figure L3-LEFT
: A table lifted physically (it shows natural colours).

Rys. L3-prawo [8] Rys. L3 - prawo. Ten sam stolek podnoszony telekinetycznie.
[8e] Figure L3-RIGHT
: Te same table lifted telekinetically (it shows white extraction glow).

Rys. L4-A [8] Rys. L4 - A. Telekinetyczny spadek temperatury o godz. 10:12.
[8e] Figure L4-A
: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12).

Rys. L4-B [8] Rys. L4 - B. Telekinetyczny spadek temperatury o godz. 10:14.
[8e] Figure L4-B
: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).

Rys. L4-C [8] Rys. L4 - C. Telekinetyczny spadek temperatury o godz. 10:15.
[8e] Figure L4-C
: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).

Rys. L5 [8] Rys. L5. Urzadzenie ujawniajace, jakie zdradza pozycje UFOli ukrywajacych sie przed wzrokiem ludzkim.
[8e] Figure L5
: A device which shows the position of invisible UFOs.

Dr Jan PajakAutor tej monografii.
The author: Photograph of the author of this monograph [8e] "Totalizm".


Część #G: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera tekst niniejszej monografii, lub aby oglądnąć czy załadować którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jej ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst lub ilustrację z poniższego wykazu! Oto bardziej szczegółowe wytyczne takiego ładowania:
      (1a) Aby zaladowac do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podazaj za instrucjacjami w sprawie wybrania direcory w swoim komputerze gdzie ow tekst powinien byc skladowany.
      (1b) Aby zaladowac do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zas kiedy pojawi sie on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
      (1c) Aby zaladowac do swego komputera dowolna ilustracje, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zas podazaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sa jak nastepuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).
      (2) Rekomendowałbym też sporządzenie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replikuj dostępna za pośrednictwem "Menu 1".


Część #H: Polecam już nowsze, ilustrowane, drugie wydanie monografii [8p/2], upowszechniane w formacie PDF:

       Począwszy od lutego 2009 roku w internecie dostępna jest również ilustrowana wersja drugiego wydania monografii [8p/2] o tytule "Totalizm", upowszechniana w formacie PDF. Dlatego, jeśli czytelnik sobie tego życzy, wówczas może załadować sobie owo najnowsze wydanie podręcznika totalizmu. Wydanie to jest upowszechniane za pośrednictwem odmiennej strony internetowej do której linki są podane poniżej.
       Oto więc linki do stron internetowych z najnowszą wersją drugiego wydania monografii [8p/2] "Totalizm": Oznaczenia: Etykietkę "Polski" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem monografii [8p/2]. Etykietkę "English" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik monografii [8e/2].


Część #I: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #J: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.

Życzę interesującej lektury tej najbardziej moralnej, pokojowej, postępowej, konstruktywnej, korzystnej, oraz rewolucyjnej filozofii na Ziemi, nazywanej totalizmem. Witam także w nieprzerwanie powiększającym się kręgu ludzi którzy upowszechniają tą filozofię i wdrażają ją w swoim życiu codziennym. Odnotuj, że zgodnie ze starymi przepowiedniami (dyskutowanymi w rozdziale G z tomu 5 niniejszej [8p]) filozofia totalizmu ma stać się filozofią która zadominuje nasz świat i która uwolni ludzkość!
* * *
Data założenia tej strony internetowej: 3 maja 2003 rok.
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 17 października 2012 roku
(Sprawdź pod adresami z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)