Notka biograficzna Bogdana Hełka
Uaktualizowano:
21 grudnia 2016


Menu 1:
(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Na tej witrynie po polsku:)

Nasz rok

Nasza uczelnia

Objaśnienia(Here, in English:)

Our year, in EnglishMenu 2:

(Biografie poszczególnych kolegów z roku:)

Stanisław Banerski (Bania)

Edward Barzycki

Janusz Bondyra

Bożena Brzozowska

Bogdan Hełka

Wieslaw Jabłoński

Krzysztof Janik

Fryderyk Koryciarz

Andrzej Kruszyna

Leszek Mozyrko

Jan Pająk

Maria (Pogost) Fox

Stanisław Przeworek

Janusz Rutański

Janusz Szymkowski

Grzegorz ŚredzińskiMenu 3:

(Strony roku 1970:)

energia.sl.pl

totalizm.nazwa.pl

totalizm.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Starsze wersje:)

geocities.ws/immortality

telekinesis.esy.es

freewebs.com/1970rMenu 4:

(Przesuwne)

(Witryny totalizmu:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz witryn daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


#1. Witam na mojej stronie:


       W miarę jak czasu przybywa, nadchodzi też czas aby zacząć dzielić się tym co najciekawsze.

Zdjęcie #1

Zdjęcie #1: To ja około 1970 roku. (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

#2. Przypomnę tutaj moje losy życiowe:

Bogdan Hełka, ur. 11 I 1946 w Kępnie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1970).
1963-1964 nauczyciel w SP w Mroczeniu, 1970-1972 stażysta we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych, 1972-1973 pracownik Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, 1973-1974 Przedsiębiorstwa Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak w Opolu, 1974-1983 Biura Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego Oddział w Opolu. 1964-1970 w ZSP: przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Wydz. Mechanicznego PWr. W III 1968 uczestnik studenckiego strajku okupacyjnego na PWr.
Od X 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w BPPCiW Oddział w Opolu; w V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X 1981 delegat na I KZD.
I 1982 – VIII 1983 przewodniczący TKZ (współpraca m.in. z Krystyną Piróg), organizator sieci TKZ-ów w biurach projektów. W 1983 zwolnił się z pracy w związku z krzywdzącym przeszeregowaniem; 1983-1990 taksówkarz. Kolporter podziemnych wydawnictw (książek m.in. wydawnictw Puls, Przedświt, Kontakt, NOWa, Karta, pism: m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Sygnały Wojenne”, „Solidarność Walcząca”, ulotek), organizator transportu i dystrybucji materiałów poligraficznych (za pośrednictwem m.in. Witolda Brzezińskiego, Ireny Naumów, Antoniego Plamitzera, Krystiana Powolnego, ks. Zbigniewa Rapiora, ks. Alojzego Sitka); zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; współorganizator podziemnych wydarzeń kulturalnych (odczytów popularnonaukowych, występów aktorskich z udziałem Krzysztofa Kumora, Andrzeja Szczepkowskiego). Współpracował m.in. z Piotrem Jankowskim, Romanem Kirsteinem, Romanem Sękowskim, Ryszardem Siwackim, Franciszkiem Szelwickim, Tadeuszem Zaliszem, Danutą Zamojską-Gnieciak.
4 VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: członek komisji wyborczej. W XII 1990 współzałożyciel UD, uczestnik zjazdu założycielskiego, 1992-1993 przewodniczący Rady Regionalnej na Śląsk Opolski. 1990-1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Opolu, następnie pracownik opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: pełnomocnik wojewody, dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Społecznych, z-ca dyr., następnie p.o. dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Migracji, z-ca dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 1999-2006 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.
Odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (2001).
V 1985 – XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Taksówkarz.

Zdjęcie #2

Zdjęcie #2: To też ja w ??? roku. Bylem wówczas ... (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

#3. Mój business:


       ???
Zdjęcie #3

Zdjęcie #3: Życie nastraja do filozoficznych myśli. Ja też mam takie chwilki na filozofowanie. (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

#4. Moje hobby:


       ???
Zdjęcie #4

Zdjęcie #4: Ta ja (Bogdan Hełka) nad ... (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

#5. Kontynuacja moich związków:


       ???
Zdjęcie #5

Zdjęcie #5: Ta ja (Bogdan Hełka) z kimś dla mnie szczególnie ważnym. (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)

#6. Nasz udział w ???


       ???
Zdjęcie #6

Zdjęcie #6: Oto ??? z nas, tj. licząc od lewej ku prawej: ja - Bogdan Hełka, Czas aby pobuszować razem po wrocławskim rynku. (Kliknij na to zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.)
       ???

#7. Uwagi na temat tej strony:

(Wyjaśnienia edytora tej strony, tj. Jana Pająk):

1. Ta strona wystawiana jest wyłącznie na darmowych serwerach. Sporo zaś z owych darmowych serwerów ogranicza wielkość pamięci udostępnianej dla stron swoich użytkowników. Z powodu więc ograniczeń pamięci na niektórych owych darmowych serwerach, NIE wszystkie ze zdjęć pokazywanych na tej stronie da się zobaczyć pod każdym z adresów z "Menu 3".
2. Jeśli któreś zdjęcie wystawiane powyżej nie będzie dostępne na niniejszym serwerze (co daje się łatwo poznać po widoczności jedynie jego pustej ramki), wówczas aby oglądnąć to zdjęcie trzeba przenieść się na inny serwer poprzez kliknięcie na następny adres wylistowany w "Menu 3".
3. Niniejsza strona (oraz inni uczestnicy naszego roku) ciągle oczekują na wprowadzenie tutaj opisów słownych dla poszczególnych tematów wylistowanych na tej stronie, lub dopiero zapostulowanych przez wystawiajacego. Idee i wytyczne jak sformułować te opisy słowne można uzyskać albo ze stron innych naszych kolegów z roku, albo też ze strony z "objaśnieniami" o nazwie zyciorysy.htm.
4. Osobiste strony, takie jak niniejsza, dotychczas pozakładali sobie tylko ci uczestnicy naszego roku studiów którzy w "Menu 2" oznaczeni są "białymi linkami". Pozostali uczestnicy naszego roku też są zapraszani do przygotowania podobnych własnych stron - tak jak to wyjaśnia strona z "objaśnieniami" o nazwie zyciorysy.htm.
5. O tym czy wybrany nasz kolega lub koleżanka ma już swoją osobistą stronę, a stąd czy jego lub jej nazwisko w "Menu 2" jest juz oznaczone białym kolorem, najlepiej sprawdzać na stronie naszego roku o nazwie rok.htm. Chodzi bowiem o to, że tamtą stronę aktualizuję najczęściej, stąd ewentualne dodanie nowej osobistej strony tam będzie zaznaczone najwcześniej. Inne zaś strony aktualizuję tylko kiedy pojawi się konieczność aby coś na nich zmienić, usprawnić, lub poszerzyć.

#8. Jak kontaktować się ze mną:

Podaję moje kontakty. Oto one:
Moje telefony: stacjonarny 774743420 i komórkowy 726778921
Moj email: bhelka@poczta.onet.pl.
Data założenia tej strony: 21 grudnia 2016 roku
Data najnowszej aktualizacji tej strony: 21 grudnia 2016 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)