Notice:
Every idea shown on this video explains comprehensively the web page:
www.pajak.org.nz/portfolio.htm, or the web page
www.totalizm.com.pl/portfolio.htm
"Skype" interview (for Polish Radio in London) on my 70-th birthday:
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc
Portfolios:
English
Deutsch
Polski

Links to:
Portfolio
English
German
Polish

Click/run:
Index
Menu
Biography
Totalizm
Grawity

Playlists:
12-Polish
12-Latina
12-Native
12-Russian
12-Bolivian
12-Eastern
12-Femine
12-Classic
12-Action
Notice:
Every idea shown on this video explains comprehensively the web page:
www.pajak.org.nz/portfolio.htm, or the web page
www.totalizm.com.pl/portfolio.htm
"Skype" interview (for Polish Radio in London) on my 70-th birthday:
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc
Odnotuj:
Każdš z idei pokazanych na tym filmie szeroko objaœnia strona:
www.pajak.org.nz/portfolio_pl.htm, lub strona
www.totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm
"Skype" wywiad (dla Polskiego Radia w Londynie) w 70-te urodziny:
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc